Đảng ủy xã Long Bình, huyện Gò Công Tây tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm ngày Truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy năm 2023

Thứ bảy - 14/10/2023 19:57
Thực hiện Kế hoạch số 96-KH/HU ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023); 93 năm ngày Truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2023), ngành Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2023), ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2023) và Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2023).
Đảng ủy xã Long Bình, huyện Gò Công Tây tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm ngày Truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy năm 2023

Đảng ủy xã Long Bình đã ban hành Kế hoạch số 64-KH/ĐU ngày 02/10/2023 về tổ chức hoạt động nhân kỷ niệm các ngày truyền thống nói trên năm 2023. Theo nội dung kế hoạch từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/10/2023 tổ chức tuyên truyền, giáo dục ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, cổng thông tin điện tử của xã, các nhóm zalo, tuyên truyền miệng thông qua sinh hoạt chi bộ; họp cơ quan, đơn vị về Lịch sử hình thành, quá trình phát triển, những dấu ấn lịch sử, thành tựu của các ngành Tổ chức xây dựng Đảng , Dân vận của Đảng, Văn phòng cấp ủy, Ban Tuyên giáo và ngành Kiểm tra của Đảng. Những gương điển hình có những đóng góp tích cực trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng, Kiểm tra của Đảng, Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng cấp ủy.

Bên cạnh đó, từ ngày 05/10/2023 đến ngày 10/10/2023 các chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai và tuyên truyền nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nội dung “Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, bản chất cách mạng, tính tiên phong, gương mẫu, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” trong sinh hoạt chi bộ tháng 10 năm 2023 và họp cơ quan, đơn vị. Qua đó, đã định hướng cho cán bộ, đảng viên tiếp tục phát huy các truyền thống vẻ vang của Đảng, cùng với chi bộ tổ chức thực hiện các nội dung “Đảng viên tốt”.

Nhằm ôn lại những truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy. Ngày 10/10/2023 tại Nhà Văn hóa xã, Đảng ủy xã Long Bình tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy năm 2023.

Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND Huyện – Phụ trách xã; Đồng chí Võ Minh Phụng - Huyện ủy viên – Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Văn Thảnh – Huyện ủy viên – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thị Diễm Thuý – Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí nguyên là cán bộ các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy qua các thời kỳ của xã; Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc - HUV - Bí thư Đảng uỷ xã - Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Đặng Hoàng Thọ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Đồng chí Đào Hồng Phong – Phó Bí thư - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã; Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam xã; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng uỷ xã; Trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể, các hội quần chúng xã; cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc.

Tại buổi họp mặt, đồng chí Đặng Hoàng Thọ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã phát biểu ôn truyền thống của các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy. Qua truyền thống và ý nghĩa to lớn đó, trong năm 2023 các Ban xây dựng Đảng của xã và Văn phòng Đảng ủy xã đã giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả như sau: Lãnh đạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả hệ thống chính trị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền Nghị quyết của Đảng. Thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ chính trị tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác, các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới công tác quán triệt, triển khai và thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tổ chức bộ máy cán bộ, đảng viên. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng xây dựng được đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, các ngành, đoàn thể có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp, từng bước tạo sự chuyển tiếp giữa các thế hệ. Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng đã có chuyển biến tích cực; có tính chủ động hơn, có trọng tâm, trọng điểm.

Tiếp theo, đồng chí Nguyễn Văn Thảnh – HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã triển khai nội dung chuyên đề về: “Kiểm tra, giám sát là “thanh bảo kiếm” để chữa lành các vết thương” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, đồng chí đề nghị trong thời gian tới cấp ủy tiếp tục lãnh đạo quán triệt cho cán bộ, đảng viên và thực hiện nghiêm các quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật trong Đảng như: Kiểm tra, giám sát là một trong những chức năng lãnh đạo của Đảng, có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, sự đoàn kết thống nhất và bảo đảm thực hiện dân chủ trong Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. Công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật trong Đảng có chức năng ngăn ngừa, giáo dục là chính; không phải là “vạch lá tìm sâu”, truy tìm khuyết điểm, sai lầm để xử phạt, mà là để giáo dục, giúp đỡ đảng viên, tổ chức Đảng sửa chữa sai lầm, khuyết điểm một cách chính xác và kịp thời.

Phát biểu tại buổi họp mặt đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị cấp ủy xã, chi bộ, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Đảng ủy tiếp tục phát huy những truyền thống như: Qua 75 năm ngày Truyền thống ngành Kiểm tra của Đảng là điều đáng tự hào trong mọi thời kỳ của cách mạng, dù trong thời kỳ chiến tranh giải phóng đất nước hay thời kỳ xây dựng đất nước và kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ cán bộ kiểm tra vẫn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng ở sự lãnh đạo và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; có ý thức tổ chức kỷ luật và lối sống liêm khiết, trong sạch, lành mạnh; luôn hết lòng hết sức chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ; Coi trọng công tác xây dựng Đảng về tổ chức thực sự vững mạnh, bảo đảm vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Đội ngũ cán bộ làm công tác Tuyên giáo của Đảng phải phấn đấu và luôn xứng đáng là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng, đấu tranh không mệt mỏi cho lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH; Xác định công tác Dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, công tác Dân vận là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang.

Tóm lại, qua các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy năm 2023 đã phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực trình độ về mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời kỳ mới, qua đó góp phần xây dựng các cấp ủy, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tạo khí thế mới, quyết tâm mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây