Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai.

Ban Bí thư ban hành Chỉ thị về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới

 09:30 19/02/2024

Ngày 5/2/2024, thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã ký ban hành Chỉ thị số 30-CT/TW của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đảng bộ huyện Gò Công Tây trân trọng giới thiệu nội dung Chỉ thị.
Từ tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhận thức về văn hóa và con người trong sự phát triển của xã hội hiện nay đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Từ tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhận thức về văn hóa và con người trong sự phát triển của xã hội hiện nay đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 09:30 05/02/2024

Bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của GS.TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam là một bài viết rất hoàn chỉnh, toàn diện và sâu sắc đối với các vấn đề quan trọng trong việc xây dựng CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói chuyện với học sinh Trường Nghệ thuật Sân khấu Trung ương ở khu văn công Mai Dịch, Hà Nội, ngày 25-11-1961

Giáo dục và rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn ngày nay

 19:27 04/02/2024

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên có vị trí, vai trò quan trọng và luôn mang tính thời sự. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều kiện tiên quyết để người cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ là phải có đạo đức cách mạng: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang…”. Người từng so sánh đạo đức cách mạng cũng như gốc của cây, nguồn của sông: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được Nhân dân”.
Đ/c Đinh Tấn Hoàng - TUV. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đọc bài phát biểu của Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng.

Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng - Tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, các cơ quan Khối Đảng Huyện ủy Gò Công Tây quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024

 09:36 03/02/2024

Sáng ngày 02/02/2024, các Chi bộ Khối Đảng của Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức sinh hoạt tập trung kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2024).
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)

Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng

 23:29 02/02/2024

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Đảng bộ huyện Gò Công Tây trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.
Những yếu tố quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

Những yếu tố quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

 09:48 28/01/2024

Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã dạy rằng, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải rèn luyện phẩm chất “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”. Đây là một trong những yếu tố nền tảng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh toàn diện.
Đồng chí Hồ Văn Hùng - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện thông tin tại hội nghị.

Tổ chức hội nghị thông tin thời sự tháng 01/2024

 09:12 17/01/2024

Sáng ngày 17/01/2024, Trung tâm Chính trị huyện Gò Công Tây phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị thông tin thời sự tháng 01/2024 cho các đồng chí là báo cáo viên của huyện; Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan; cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cán bộ chủ chốt tại các chi, đảng bộ cơ sở.
Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, mang lại “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam”

Đảng Cộng sản Việt Nam giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, mang lại “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam”

 08:15 15/01/2024

Ngày 03/02/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập. Kể từ đó, đúng như đánh giá của Người: “Đảng ta đã giương cao ngọn cờ cách mạng, đoàn kết và lãnh đạo toàn dân tiến lên đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Màu cờ đỏ của Đảng chói lọi như mặt trời mới mọc, xé tan cái màn đen tối, soi đường dẫn lối cho nhân dân ta vững bước tiến lên con đường thắng lợi trong cuộc cách mạng phản đế, phản phong”.
Nông dân xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương báo cáo kết quả sản xuất với Chủ tịch Hồ Chí  Minh (31/5/1957).

Cán bộ, đảng viên, học viên Trung tâm Chính trị cấp huyện học tập và làm theo phong cách “nói đi đôi với làm” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 05:53 04/01/2024

Theo Hồ Chí Minh, về bản chất, “nói đi đôi với làm” không chỉ là nguyên tắc đạo đức, là lẽ sống, phương châm hoạt động mà còn là biểu hiện sinh động cụ thể của việc quán triệt sâu sắc nguyên tắc thống nhất giữa lý luận với thực tiễn, giữa suy nghĩ và hành động, giữa tư tưởng đạo đức và hành vi đạo đức của mỗi người.
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

 19:36 03/01/2024

Chưa bao giờ các thế lực thù địch thôi ngừng chống phá, công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mục tiêu của các thế lực thù địch là muốn gây nhiễu và tạo những khoảng trống ý thức hệ trong cán bộ, đảng viên, kích động, thúc đẩy quá trình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" hòng làm lung lạc niềm tin của nhân dân đối với Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Xã Long Bình triển khai chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”.

Đảng bộ huyện Gò Công Tây: Những mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”

 19:22 03/01/2024

Qua 01 năm triển khai và thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”, các cấp ủy, cơ quan, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã có nhiều đột phá, cách làm hay, sáng tạo, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo bước chuyển biến mạnh mẽ từ học tập và làm theo Bác, với những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho Nhân dân, rất nhiều mô hình việc làm theo Bác đã được lựa chọn và triển khai thực hiện, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội huyện Gò Công Tây năm 2023.

Công tác dư luận xã hội cần phải đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay

 19:08 02/01/2024

Năm 2023, Ban Tuyên giáo các cấp đã chủ động đổi mới về nội dung, phương thức, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nắm bắt, tổng hợp, phản ánh và định hướng dư luận xã hội theo tinh thần Kết luận 100-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 167-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.
Học viên Học viện Biên phòng tham quan trưng bày sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

KIÊN QUYẾT ĐẤU TRANH VỚI ÂM MƯU “PHI CHÍNH TRỊ HÓA” QUÂN ĐỘI

 09:22 27/12/2023

Trong cuốn sách “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới”, Tổng Bí thư cũng phân tích rõ bối cảnh quốc tế, trong nước tác động đến tình hình chính trị, tư tưởng trong Quân đội và đặt ra yêu cầu cần phải tiếp tục tăng cường đấu tranh với những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó dự báo: các thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; tình hình Biển Đông ngày càng tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường; cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tác động sâu sắc đến nhiều quốc gia trên nhiều phương diện khác nhau…
Bác Hồ với đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Tư liệu

Phát huy tinh thần đoàn kết nhằm xây dựng chi bộ cơ sở trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 08:48 26/12/2023

Đoàn kết là một truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa đến nay của dân tộc ta. Trong quá trình dựng nước và giữ nước, nhân dân ta thực hiện tốt bài học đoàn kết nên luôn giành được những thắng lợi vẻ vang, đã giúp chúng ta giữ vững nền độc lập, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Tinh thần đoàn kết được thể hiện qua: Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết điều đó thành chân lý có giá trị muôn đời, Bác đã khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”1.
Những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

Những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán

 19:10 25/12/2023

Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định 131-QĐ/TW (Quy định 131) về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.
Giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay

Giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong giai đoạn hiện nay

 09:05 25/12/2023

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là một hoạt động cơ bản, thường xuyên có tính quy luật của các cấp ủy, tổ chức đảng và toàn Đảng, là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Bởi vì, Đảng sinh ra là để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đây là sự nghiệp cách mạng vô cùng to lớn, nhằm thay đổi vận mệnh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, có nhiều khó khăn, thử thách, hy sinh, gian khổ nhưng cũng là một sự nghiệp vĩ đại, rất vẻ vang mà lịch sử và nhân dân giao phó. Để có đủ khả năng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, hoàn thành sứ mệnh lịch sử, cùng với hoạt động lãnh đạo, Đảng phải luôn coi trọng nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Khi đã giành được chính quyền, cùng với việc cầm quyền, lãnh đạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Đảng đồng thời phải coi trọng nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay

Những giá trị bền vững của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay

 19:10 23/12/2023

Trong lịch sử nhân loại, hiếm có học thuyết, tư tưởng nào mà trong suốt quá trình hình thành và phát triển lại chịu nhiều sự đả kích, xuyên tạc, bóp méo của các thế lực chống đối như chủ nghĩa Mác - Lê-nin. Hành trình gần hai thế kỷ kể từ khi C. Mác, Ph. Ăng-ghen đặt nền móng đầu tiên tại Đức, V.I. Lê-nin kế tục và phát triển tại Nga, Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể của cách mạng Việt Nam, cho đến nay, chủ nghĩa Mác - Lê-nin vẫn là nền tảng tư tưởng vững chắc của các Đảng Cộng sản cầm quyền, trong đó có Việt Nam.
Thầy Nguyễn Văn Thu - Phó Hiệu Trưởng Trường Chính Trị tỉnh Tiền Giang phát biểu bế giảng.

Huyện Gò Công Tây: Lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương quản lý (Đối tượng 4) năm 2023

 00:33 23/12/2023

Chiều ngày 22/12/2023, tại hội trường Huyện ủy Gò Công Tây, Trường Chính Trị tỉnh Tiền Giang phối hợp Trung tâm Chính trị huyện Gò Công Tây tổ chức lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương quản lý (Đối tượng 4) năm 2023. Tham dự Lễ bế giảng có Thầy Nguyễn Văn Thu- Phó Hiệu Trưởng Trường Chính Trị tỉnh Tiền Giang, đồng chí Trần Chí Hiền- Ủy viên Thường vụ- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Gò Công Tây.
Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2023.

Đảng bộ huyện Gò Công Tây: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức,tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện

 00:03 23/12/2023

Ngày 25/01/2021, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nghị quyết yêu cầu các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, trên cơ sở đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của từng cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, từng bước đưa công tác này đạt chất lượng hiệu quả cao hơn, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây