Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW

Phát huy ý chí tự lực, tự cường dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn hiện nay

 10:30 13/07/2024

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đồng thời chỉ rõ: “Động lực và nguồn động lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Để khơi dậy tinh thần yêu nước, phát huy ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng phát triển đất nước đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thực hiện tốt vấn đề nêu gương.
Đ/c Hồ Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện phát biểu tại lễ khai giảng.

Huyện Gò Công Tây: Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024

 19:16 24/06/2024

Vào sáng ngày 24/6/2024, Trung tâm Chính trị huyện Gò Công Tây phối hợp với các Ban xây dựng Đảng tổ chức khai giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa II năm 2024 cho các quần chúng ưu tú của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy Gò Công Tây. Tham dự Lễ Khai giảng có đồng chí Hồ Văn Hùng- Ủy viên Thường vụ- Trưởng Ban Tuyên giáo- Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện; đồng chí Bùi Văn Quân- Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; đồng chí Phạm Chí Trung- Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cùng với 69 học viên tham gia lớp học.
Huyện Gò Công Tây: khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 17 năm 2024

Huyện Gò Công Tây: khai giảng lớp Sơ cấp lý luận chính trị khóa 17 năm 2024

 02:20 21/06/2024

Chiều ngày 20/6/2024, Trung tâm Chính trị huyện Gò Công Tây phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy tổ chức Lễ khai giảng lớp Sơ cấp Lý luận chính trị khóa 17 năm 2024. Tham dự Lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng- Ủy viên Thường vụ trực- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, đồng chí Trần Chí Hiền- UVTV- Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Hồ Văn Hùng- UVBTV- Trưởng Ban Tuyên giáo- Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn- HUV- Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đỗ Thị Hồng Thu- Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện.
Ảnh minh họa: Xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân đối với Trương Châu Hữu Danh và các đồng phạm.

Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng

 19:16 18/06/2024

Thời gian qua, một trong những mục tiêu chống phá dữ dội mà các thế lực phản động, thù địch nhắm tới là công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước. Bằng những âm mưu, thủ đoạn tinh vi, những đối tượng này không ngừng gieo rắc những thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc, bóp méo tình hình chính trị tại Việt Nam hòng gây tâm lý hoài nghi, chia rẽ, mâu thuẫn trong nội bộ, làm lung lạc niềm tin của nhân dân đối với công tác cán bộ của Đảng. Song Đảng ta luôn giữ vững quyết tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ đức, đủ tài, kiên quyết giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, xử lý nghiêm các sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Bàn về khái niệm “Dư luận xã hội”

Bàn về khái niệm “Dư luận xã hội”

 04:51 14/06/2024

Dư luận xã hội (hay công luận) là một hiện tượng đời sống xã hội quen thuộc mà mỗi cá nhân, tổ chức (bao gồm cả quốc gia), trong cuộc sống hàng ngày, thường phải quan tâm và tính toán đến. Những người theo học ở Liên Xô (trước đây) thường sử dụng thuật ngữ “dư luận xã hội” (dịch trực tiếp từ thuật ngữ tiếng Nga). Những người biết tiếng Anh thường sử dụng thuật ngữ “công luận” (dịch từ thuật ngữ tiếng Anh “public opinion”).
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 18:53 12/06/2024

Ngày 7-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Châu Thị Mỹ Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Xã Long Vĩnh tổ chức tọa đàm chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Xã Long Vĩnh tổ chức tọa đàm chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 20:13 31/05/2024

Thực hiện Kế hoạch số 123-KH/HU, ngày 10/5/2024 của Huyện ủy Gò Công Tây. Sáng ngày 31/5/2024, tại Trung Tâm Văn hóa – Thể thao xã Long Vĩnh, Đảng ủy xã tổ chức buổi tọa đàm chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”.
Năm 2024 phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP)  từ 6,0 - 6,5%.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất nhận thức trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội

 10:53 24/05/2024

Ngày 10/5, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 8371-CV/BTGTW về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
Xã Yên Luông tổ chức tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2024

Xã Yên Luông tổ chức tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2024

 10:37 24/05/2024

Nhằm tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 –CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đặc biệt là theo chủ đề năm 2024 về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Vào chiều ngày 23/5/20224, Đảng ủy xã Yên Luông tổ chức tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2024.
Xã Bình Nhì tọa đàm về công tác xây dựng Đảng và “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Xã Bình Nhì tọa đàm về công tác xây dựng Đảng và “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

 10:43 23/05/2024

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2024. Đảng uỷ xã Bình Nhì tổ chức tọa đàm về công tác xây dựng Đảng, đây là đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ đảng, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Nhằm nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; nâng cao trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, đảng viên, tạo chuyển biến rõ nét, hiệu quả, thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị.
Đảng ủy xã Đồng Thạnh tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”

Đảng ủy xã Đồng Thạnh tổ chức tọa đàm “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”

 19:26 20/05/2024

Nhằm đánh giá kết quả triển khai, quán triệt, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và chuyên đề năm 2024 “về phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), Người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta và vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên thế giới. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và làm theo.
Lễ khánh thành tượng đài V.I Lênin tại TP.Vinh (Nghệ An) ngày 16/4/2024.

Lênnin - Lãnh tụ vĩ đại của cách mạng vô sản thế giới và những cống hiến vĩ đại cho nhân loại

 03:09 20/05/2024

Thực tiễn hoạt động cách mạng của Lênin vô cùng phong phú. Ông là người đầu tiên đã vận dụng sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa Mác vào thực tiễn nước Nga; chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Công nhân Dân chủ Xã hội Nga - tiền thân của Đảng Cộng sản Bônsêvích Nga, một đảng vô sản kiểu mới đã lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân Nga làm nên cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại và thực hiện sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên bang Xôviết; là người đã làm chủ nghĩa Mác từ lý luận trở thành hiện thực.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình hiện nay

 03:04 20/05/2024

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 47/NQ-CP, ngày 15/4/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57- KL/TW, ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, trong đó nêu các nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:
Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu qua tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống tham ô, lãng phí, quan liêu qua tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

 02:54 20/05/2024

Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện nhất quán việc vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng chống tham ô, lãng phí, quan liêu.
Công tác tư tưởng và Công tác tuyên giáo

Công tác tư tưởng và Công tác tuyên giáo

 20:41 16/05/2024

Công tác tuyên giáo là của cấp ủy Đảng, mà lực lượng nòng cốt là Ban Tuyên giáo, cán bộ tuyên giáo. Công tác tư tưởng không chỉ của cấp ủy, của Ban Tuyên giáo mà còn là nhiệm vụ của tất cả cán bộ, đảng viên, các đoàn thể và chính quyền các cấp.
Xã Thạnh Nhựt tổ chức Hội Thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) và 55 năm thực hiện Di chúc của Bác

Xã Thạnh Nhựt tổ chức Hội Thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) và 55 năm thực hiện Di chúc của Bác

 19:20 16/05/2024

 Nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024) và 55 năm thực hiện Di chúc của Bác. Ngày 16/5/2024, tại hội trường Nhà Văn hóa xã Thạnh Nhựt, Đảng bộ xã Thạnh Nhựt vừa tổ chức Hội thi tìm hiểu về cuộc đời, thân thế Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024). Đến dự Hội thi có đồng chí Lê Thanh Nghị- Huyện ủy viên- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Võ Hoàng Lâm- Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Thạnh Nhựt, các đồng chí đại diện các các ban ngành, đoàn thể xã như: Đoàn Thanh niên, Hội LHPN xã, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân xã, Mặt trận Tổ quốc xã, Tuyên giáo xã.
Đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta trên môi trường mạng hiện nay

Đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc về cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta trên môi trường mạng hiện nay

 19:17 07/05/2024

Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kiên quyết đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tham nhũng, tiêu cực. Cuộc đấu tranh này được tổ chức một cách bài bản, khoa học; không có vùng cấm; xử lý thấu đáo, có lý, có tình nên đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, được dư luận trong nước và thế giới đánh giá cao.
Sự cần thiết phải giáo dục liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

Sự cần thiết phải giáo dục liêm chính trong đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay

 18:43 05/05/2024

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc. Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Thiếu một mùa, thì không thành trời. Thiếu một phương, thì không thành đất. Thiếu một đức, thì không thành người”. Như vậy, đạo đức được xem là cội rễ làm người và với cán bộ, đảng viên cái cội rễ đạo đức ấy phải “cắm” rất sâu vào các đức tính “cần”, “kiệm”, “liêm”, “chính” để răn mình và làm gương cho người.
Tổ chức đối thoại trực tiếp với Nhân dân.

Xã Thành Công: Phát huy dân chủ nhằm tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

 18:38 05/05/2024

Trên cơ sở kế thừa và phát triển các quan điểm về dân chủ của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ” và “thực hành dân chủ là cái chìa khóa vạn năng có thể giải quyết mọi khó khăn”. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, Người luôn quan tâm đến việc thực hiện quyền làm chủ của Nhân dân. Theo Người, quyền dân chủ được thể hiện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, như chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội…. Thấm nhuần lời dạy của Người, Đảng bộ xã Thành Công thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ nghiêm túc; đồng thời, nhận thức và giải quyết một cách đúng đắn mối quan hệ giữa tập trung và dân chủ, giữa dân chủ và tập trung.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây