Ngành Kiểm tra Đảng

ubkt

TRUYỀN THỐNG NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG HUYỆN GÒ CÔNG TÂY
 
Ngày 30/04/1979, huyện Gò Công Tây được tái thành lập, công tác kiểm tra của Đảng cũng gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng nên Huyện ủy đã quyết định thành lập Ban Kiểm tra Huyện ủy có 03 thành viên. Đến năm 1981, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ II tiếp tục bầu Ban Kiểm tra Huyện ủy có 03 thành viên. Từ năm 1983, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III (sau đó là lần IV, lần V) cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 05 thành viên. Từ năm 1991, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI và qua các kỳ Đại hội đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 07 thành viên. Trưởng Ban, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra qua các thời kỳ là các đồng chí: Lê Thanh Quang, Phan Văn Vui, Nguyễn Văn Hổ (Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy kiêm Chủ nhiệm), Đỗ Văn Y, Nguyễn Thị Đầy, Huỳnh Hữu Thành, Phan Văn Lẹ, Nguyễn Thanh Hoàng; các đồng chí Phó Ban, Phó Chủ nhiệm qua các thời kỳ là: Phan Văn Vui, Huỳnh Công Dực, Hứa Văn Thanh, Huỳnh Hữu Thành, Đỗ Văn Mẫn, Trần Anh Thông, Võ Ngọc Chiến, Võ Tấn Hùng, Thạch Văn Dữ, Lê Tấn Nên, Bùi Văn Quân, Huỳnh Văn Công.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở có từ 03 đến 05 thành viên. Nơi Ủy ban Kiểm tra có 03 thành viên thì đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy kiêm Chủ nhiệm, đồng chí Phó Chủ nhiệm chuyên trách là Đảng ủy viên. Nơi Ủy ban Kiểm tra có 05 thành viên thì đồng chí Chủ nhiệm chuyên trách là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy.

Qua 11 lần Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện và các lần Đại hội đảng viên Đảng bộ cơ sở, việc bầu cử Ủy ban Kiểm tra của Đảng được thực hiện theo hướng dẫn thống nhất và có nền nếp trong Đảng do Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định. Cùng với sự kiểm tra của các cấp ủy và các tổ chức đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và cơ sở đã thực hiện tốt việc: kiểm tra tổ chức đảng, cấp ủy viên, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra đảng viên chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng; kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới chấp hành về nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, chấp hành quy chế làm việc, chấp hành kỷ luật Đảng và công tác tài chính của Đảng; giải quyết hàng trăm đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên và một số đơn thư khiếu nại về kỷ luật Đảng; đã xem xét kết luận và đề nghị cấp ủy quyết định thi hành kỷ luật hàng trăm đảng viên vi phạm; đồng thời Ủy ban Kiểm tra còn thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng do cấp ủy giao về công tác xây dựng Đảng.

Qua những hoạt động trên đã góp phần vào việc đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm, khắc phục tình trạng tiêu cực trong nội bộ Đảng và bộ máy Nhà nước để bảo vệ đường lối, chính sách, quan điểm và nguyên tắc của Đảng, nhằm củng cố tổ chức, nâng cao sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo của Đảng, từ đó góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện mà nghị quyết qua các kỳ Đại hội thông qua.

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ đó, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy cũng không ngừng phát triển về nhiều mặt. Ngay từ những ngày đầu sau khi tái thành lập huyện, Cơ quan Kiểm tra Huyện ủy chỉ có 05 đồng chí, phân công Ban kiểm tra 03 đồng chí (1 trưởng, 1 phó, 1 ủy viên) và 02 cán bộ. Qua các nhiệm kỳ được thay đổi, bổ sung cho đến nay đã có hơn 300 cán bộ kiểm tra từ huyện đến cơ sở có đạo đức, trình độ, năng lực và kiến thức chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; chuyên môn, nghiệp vụ từng bước được nâng lên thông qua đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, văn hóa và tập huấn nghiệp vụ do Trung ương, tỉnh, huyện tổ chức.

Nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát qua các nhiệm kỳ đều luôn tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng, lấy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng làm mục đích phục vụ; lấy Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cùng với các quy định và hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm cơ sở để xem xét, kết luận việc chấp hành và xử lý vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Trong hoạt động kiểm tra luôn tôn trọng và dựa vào tổ chức đảng nhằm phát huy tính tự giác của đảng viên, phát huy ý thức xây dựng Đảng của quần chúng và coi trọng bằng chứng xác thực, luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, trung thực, khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, kiên trì giáo dục, thuyết phục đi đôi với thẳng thắn và kiên quyết đấu tranh. Trong quan hệ nội bộ Ngành luôn chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau giữa cấp trên và cấp dưới cũng như trong nội bộ đơn vị. Đồng thời củng cố tốt mối quan hệ với các ngành, các tổ chức có liên quan phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

Với những truyền thống và thành tích tốt đẹp, quý báu của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy qua các nhiệm kỳ từ sau khi tách huyện đến nay có được là do có sự chỉ đạo thường xuyên về chuyên môn của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, sự lãnh chỉ đạo của Ban Thường vụ, trực tiếp là Thường trực Huyện ủy cùng với sự nỗ lực và tự thân vận động của nội bộ Ngành từ huyện đến cơ sở, nhằm vươn lên mục đích cuối cùng là góp phần làm cho tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên Đảng bộ huyện nhà luôn đạt trong sạch vững mạnh. Với thành tích đó, Chi bộ Ủy ban Kiểm tra hàng năm đều được Huyện ủy công nhận là Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã được nhận thưởng nhiều giấy khen của huyện, Bằng khen của tỉnh, đặc biệt là năm 2013 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và năm 2019 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 3. Năm 2020 được Tỉnh ủy tặng Cờ đơn vị đạt Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 05 năm liền 2016 - 2020./.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây