Đảng ủy xã Thành Công: Tổ chức Hội nghị khảo sát nguồn cảm tình Đảng năm 2024

Thứ năm - 12/10/2023 10:29
Tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thành Công nhiệm kỳ 2020 – 2025 về tạo nguồn cảm tình Đảng và kết nạp đảng viên mới hàng năm. Nhằm giúp Ban Chấp hành Đảng bộ xã thực hiện tốt việc lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ chính trị hiện nay. Sáng ngày 12/10/2023 tại Nhà Văn hóa xã Thành Công tổ chức Hội nghị khảo sát nguồn cảm tình Đảng năm 2024. Đến dự Hội nghị có đồng chí Trương Văn Hùng-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ và Bí thư các chi bộ trực thuộc tham dự.
Đảng ủy xã Thành Công: Tổ chức Hội nghị khảo sát nguồn cảm tình Đảng năm 2024

Tại cuộc họp đồng chí Phạm Hoàng Bích Ly- Cán bộ Tổ chức Đảng ủy thông qua kế hoạch tạo nguồn năm 2024 . Kế hoạch này nhằm giúp Ban Chấp hành Đảng bộ xã hoàn thành tốt chỉ tiêu kết nạp đảng viên hàng năm và cả nhiệm kỳ 2020 – 2025 mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Đồng thời làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại Đảng bộ, chi bộ và đảng viên hàng năm. Mục đích là bổ sung lực lượng trẻ, khỏe có năng lực, có đủ đức đủ tài; từng bước xây dựng chi bộ có cấp ủy, đủ thành phần, cơ cấu và nhất là các chi bộ ấp nhằm nâng cao trách nhiệm người đứng đầu ở địa phương. Hoàn thành tốt chỉ tiêu cảm tình Đảng và kết nạp đảng viên mới hàng năm.

Việc thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp; công nhận đảng viên chính thức được Đảng bộ thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy đã đưa 28 quần chúng tham gia học các lớp cảm tình Đảng và tổ chức kết nạp 24 đồng chí vào Đảng, đã xét công nhận đảng viên chính thức cho 20 đồng chí.

Việc theo dõi, quản lý, giáo dục đảng viên mới kết nạp và sau khi công nhận chính thức được đảm bảo. Đảng ủy chú trọng đổi mới cả về nội dung và hình thức để tăng cường công tác giáo dục chính trị tưởng, quản lý đảng viên phù hợp với tình hình thực tiễn; kịp thời tuyên truyền, định hướng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên. Việc quản lý đảng viên thực hiện chức trách, nhiệm vụ, tham gia sinh hoạt chi bộ, duy trì mối quan hệ với Đảng ủy, nhân dân nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị được chú trọng.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong tạo nguồn, phát triển đảng viên được cấp ủy quan tâm thông qua giáo dục truyền thống cách mạng bằng nhiều hình thức, hoạt động đa dạng, phong phú. Qua đó, góp phần nuôi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, hội viên và phát hiện nhiều cá nhân điển hình, giới thiệu cho chi bộ bồi dưỡng, kết nạp vào Đảng.

Về tiêu chuẩn kết nạp đảng viên phải đạt các yêu cầu, người vào Đảng phải là quần chúng nổi trội, được tập thể tín nhiệm, có khả năng quy tụ được lực lượng nòng cốt trong đơn vị và đặc biệt phải thực hiện đúng quy định tại điểm 1, Điều 1, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Về nguyên tắc kết nạp Đảng thực hiện theo Quy định 126-QĐ/TW ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ Chính trị.

Đảng ủy tập trung lãnh, chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch kết nạp đảng viên mới năm 2024. Định kỳ tháng, quí xét đề nghị của chi bộ để bổ sung, điều chỉnh danh sách cảm tình Đảng đưa đi học lớp bồi dưỡng nhận thức cơ bản về Đảng. Đảng uỷ dựa trên nguồn của các chi bộ trực thuộc, tập trung vào các nguồn Tổ tự quản, lực lượng khung A, B, C, nguồn mới tuyển vào làm việc tại UBND xã và đoàn viên, hội viên có khả năng phục vụ lâu dài tại địa phương, Cán bộ tổ chức Đảng ủy lập danh sách tổng hợp xây dựng kế hoạch tạo nguồn cảm tình đảng và kết nạp đảng chung cho toàn Đảng bộ. Tổ chức rà soát lại nguồn các năm qua đã được xây dựng nhưng chưa có điều kiện tham gia học bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nay tiếp tục củng cố hồ sơ đề nghị về trên xem xét.

Tất cả các nguồn cảm tình Đảng bộ phải có từ 6– 8%, kết nạp đảng viên năm mới 2024 đạt từ 3- 5% (04 đảng viên) so với đảng số đầu năm của Đảng bộ và phân chia theo từng quý để theo dõi kết quả thực hiện.

Đảng uỷ phân công Đảng uỷ viên phụ trách chi bộ thường xuyên kiểm tra đôn đốc và báo cáo kết quả về Thường trực Đảng uỷ và phân công đồng chí cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng uỷ tham mưu tổng hợp kết quả báo cáo kế hoạch dự nguồn cảm tình Đảng và kết nạp Đảng năm 2023 báo cáo thường trực Đảng ủy và Ban Tổ chức Huyện uỷ. Đối với Đảng uỷ viên phụ trách chi bộ trực thuộc phối hợp các tổ chức đoàn thể lựa chọn quần chúng ưu tú giới thiệu với chi bộ xây dựng kế hoạch tạo nguồn cảm tình Đảng và kết nạp Đảng của chi bộ. Đảng uỷ viên phụ trách, chi uỷ và Bí thư chi bộ chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ về thực hiện công tác tạo nguồn và kết nạp đảng viên năm 2024. Đồng thời Chi bộ phân công đảng viên chính thức giúp đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng, báo cáo hàng tháng với chi bộ về sự tiến bộ, từ đó chi bộ xem xét ra nghị quyết đưa đi học cảm tình đảng và kết nạp Đảng. Phấn đấu mỗi chi bộ có kế hoạch tạo nguồn từ 02 quần chúng trở lên được học lớp bồi dưỡng nhận thức cơ bản về Đảng và kết nạp từ 1-2 đảng viên mới trong năm. Riêng chi bộ trực thuộc Đảng bộ không còn nguồn cảm tình đảng và kết nạp đảng viên, báo cáo bằng văn bản về Thường trực Đảng uỷ xã.

Đối với MTTQ và các đoàn thể xã: Rà soát và kết hợp với các chi bộ trực thuộc giới thiệu nguồn cảm tình đảng theo chỉ tiêu của từng đoàn thể về công tác kết nạp đảng viên, thống nhất với chi bộ để báo cáo về Đảng ủy. Nếu các đoàn thể không giới thiệu được nguồn cho chi bộ thì không được lấy số liệu báo cáo công tác tạo nguồn cảm tình đảng, kết nạp đảng của ngành mình và chịu trách nhiệm trước Thường trực Đảng ủy.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới trên địa bàn xã, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương đề ra (hàng năm đạt từ 3-4%); trong đó, tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Chi ủy chi bộ, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản của Trung ương và Tỉnh ủy về công tác đảng viên; xây dựng kế hoạch kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt từ 3% - 4% theo mục tiêu đến năm 2025. Đồng thời, tiếp tục quán triệt sâu kỹ các quy định, hướng dẫn về thi hành Điều lệ Đảng, nghiệp vụ công tác tổ chức đảng - đảng viên.

Tiếp tục chỉ đạo quán triệt các tổ chức chính trị - xã hội trong việc khảo sát, nắm bắt tình hình, số lượng thanh niên trước và trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đúng đắn; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; giúp đỡ thanh niên sau khi hoàn thành nghĩa vụ về địa phương, hạn chế tình trạng bỏ sinh hoạt đảng hoặc vi phạm kỷ luật, tập trung chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ đầu năm báo cáo danh sách quần chúng ưu tú; hàng quý rà soát, đánh giá, bổ sung nhân tố mới. Chú trọng thực hiện phân công, phát huy trách nhiệm của Đảng ủy viên phụ trách chi bộ, của từng đảng viên trong công tác phát hiện, giới thiệu, tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp đảng viên mới ở các tổ chức chính trị - xã hội của các chi tổ hội.

Đảng ủy phối hợp chặt chẽ giữa kết nạp đảng viên mới với giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và sàng lọc đảng viên; tăng cường bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đảng viên mới kết nạp, kịp thời đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không còn đủ tư cách, làm cho tổ chức Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh, tạo niềm tin của đảng viên, cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên vào sự lãnh đạo của Đảng. Xác định công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới là một trong những tiêu chí quan trọng để xét, khen thưởng tổ chức Đảng, đảng viên hàng năm.

Chú trọng đổi mới phương thức, nội dung sinh hoạt chi bộ, tổ chức phong trào thi đua yêu nước tại địa phương phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng, qua đó phát hiện, bồi dưỡng quần chúng ưu tú. Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, trao đổi, hướng dẫn kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ về công tác tổ chức đảng, đảng viên cho các đối tượng là chi ủy viên. Chú trọng kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ chi ủy thẩm tra, xác minh quần chúng xin vào Đảng.

Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện của cấp ủy các chi bộ trực thuộc về kế hoạch tạo nguồn, phát triển đảng viên; kịp thời định hướng, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh hàng năm./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây