Khối vận xã Long Bình thực hiện tốt việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mô hình “Dân vận khéo” năm 2023

Thứ năm - 18/01/2024 09:23
Thực hiện mục tiêu «Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, giai đoạn 2020 - 2025, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể không ngừng được củng cố về mặt tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, đa dạng các hình thức đoàn kết, tập hợp nhân dân. Nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động phải thực sự hướng về nhân dân, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương» mà Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Huyện ủy Gò Công Tây về việc lãnh đạo phát huy đồng bộ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng niềm tin trong nhân dân, chủ động sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương đã đặt ra. Trong năm 2023, Khối vận xã Long Bình đã lãnh đạo thực hiện tốt nội dung về phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mô hình “Dân vận khéo”.
Hội nghị đối thoại trực tiếp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023.
Hội nghị đối thoại trực tiếp nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2023.

Khối vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các Hội quần chúng đã tập trung tuyên truyền và vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với chính quyền trong thực hiện công tác có sự đồng bộ, thiết thực góp phần giải quyết hài hòa các lợi ích. Các hội quần chúng tích cực vận động và tạo điều kiện để hội viên tham gia phát triển kinh tế, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghề nghiệp để đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội. Vận động các mạnh thường quân góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã. Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền.

Thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, đảng viên, các tín đồ tôn giáo, dân tộc, tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nông thôn mới, đô thị Long Bình, phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn; phòng, chống các loại dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi .... được 78 cuộc với 1.436 người dự. Tổ chức và phối hợp tổ chức 02 cuộc hội nghị đối thoại trực tiếp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức hiệp thương các tổ chức thành viên về nội dung giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW của Bộ chính trị và thực hiện tốt các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, vận động được 1.378 phần quà với tổng giá trị 421.350.000 đồng. Vận động Quỹ Vì người nghèo trong năm 122.000.000 đồng đạt 406,67% kế hoạch. Vận động và thu từ nguồn Quỹ nhân dân đóng góp là 646.000.000 đồng, để thực hiện 02 tuyến đường giao thông nông thôn và 02 công trình thủy lợi.
 

khoi van xa long binh (3)


Trong năm 2023, Khối Vận xã Long Bình thực hiện đạt 14 mô hình “Dân vận khéo” có 398 người dân tham gia (Đường hoa; hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây cầu, tuyến đường ánh sáng quang – camera … ) với tổng kinh phí đóng góp là 1.333.980.000 đồng, trong đó: hiến đất là 1.226 m2, tổng trị giá 1.051.980.000 đồng và đóng góp tiền mặt là 282.000.000 đồng, gần 200 ngày công lao động để thực hiện các mô hình như: (1) UB MTTQ Việt Nam xã với Mô hình “Vận động nhân đóng góp kinh phí ánh sáng quang đường kênh xóm trước ấp Phú Trung”; Mô hình “Vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn đường Miếu Bà ấp Long Thới”. (2) Hội Liên Hiệp phụ nữ xã với Mô hình “Vận động nhân dân hiến đất làm đường Hòa Phú 5”; Mô hình “Vận động nhân dân lắp ánh sáng quang tuyến đường Hai Lượm ấp Hòa Phú”. (3) Hội Nông dân xã với Mô hình “Vận động nhân dân đóng góp kinh phí ánh sáng quang kênh hạng Hai ấp Long Hải”; Mô hình “ Vận động nhân dân hiến đất làm đường Phi Long đoạn 2 ấp Quới An”; Mô hình “Vận động nhân dân hiến đất làm đường Hòa Phú 7 ấp Hòa Phú”; Mô hình “ Vận động nhân dân hiến đất làm đường Nam kênh bờ Đáy ấp Khương Ninh; Mô hình “Vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng Cầu đường Miếu Bà ấp Quới an. (4) Hội Cựu Chiến binh xã với mô hình “Vận động nhân dân lắp ánh sáng quang đường lộ Giồng Nhỏ ấp Ninh Quới”; (5) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Mô hình “Vận động nhân dân trồng hoa tuyến đường Hòa Phú – Long Hải ấp Long Hải; Mô hình “Vận động nhân dân tráng bê tông đường vào nghĩa địa ấp Long Hải; Mô hình “Vận động nhân dân xây dựng Cầu liên xóm ấp Long Hải; Mô hình “Vận động nhân dân xây dựng Cầu Hai Bình ấp Long Hải”.

Trong đó, UB MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp UBND xã tuyên truyền, vận động 68 hộ dân đồng thuận và hiến 1.226 m2 đất và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện các công trình đường giao thông nông thôn và công trình thủy lợi của tỉnh, huyện, xã năm 2023. Như: Ông Võ Tấn Sĩ - ấp Hoà Phú đã hiến 250 m2 đất nông nghiệp trị giá 280.000.000 đồng; Ông Trần Văn Nam - ấp Thới Hòa đã hiến 200 m2 đất nông nghiệp trị giá 220.000.000 đồng; Nguyễn Văn Hóa - Ấp Thới Hòa hỗ trợ 120.000.000 đồng; Ông Phùng Song Le - Ấp Quới An hỗ trợ 55.000.000 đồng; Bà Đào Bích Vân – Hội viên phụ nữ Ấp Thới Hòa đã cùng với các hộ dân nhận trồng hoa, dọn dẹp cảnh quang môi trường tuyến đường Huyện lộ 16, chiều dài 1.250 m ... Từ đó, đã phát huy được vai trò của Mặt trận, các đoàn thể trong việc phối hợp với chính quyền vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
 

khoi van xa long binh (1)


Tóm lại, công tác dân vận của Mặt trận, các đoàn thể xã đã góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Từ đó, kinh tế - xã hội xã Long Bình tiếp tục có bước phát triển khá, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt so kế hoạch; tổng thu ngân sách đạt 112,92% dự toán; Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, các đối tượng chính sách được chăm lo ngày càng tốt hơn; Chất lượng giáo dục và đào tạo có chuyển biến tích cực; Thực hiện tốt công tác dạy và học, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia ở ba bậc học đạt kế hoạch đề ra; Đảm bảo công tác khám chữa bệnh phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai thực hiện sâu rộng. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tin tưởng vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển KT-XH của địa phương, qua đó Nhân dân an tâm tích cực lao động, sản xuất, kinh doanh; người có đạo an tâm, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hòa nhập cộng đồng, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động.

Trong thời gian tới, Khối Vận xã Long Bình tiếp tục tổ chức thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Huyện ủy Gò Công Tây về việc lãnh đạo phát huy đồng bộ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng niềm tin trong Nhân dân, chủ động sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2024; vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận tại địa phương để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Long Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây