Đảng ủy xã Long Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2023, Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ ba - 23/01/2024 10:05
Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/HU ngày 05/01/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ chính trị năm 2024; Kế hoạch 103-KH/HU ngày 26/12/2023 của Huyện ủy về triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2024 “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc tạm giao chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội năm 2024. Sáng ngày 19/01/2024 Đảng ủy xã Long Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2023, phát động thi đua năm 2024; Tổng kết Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 nhằm chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024).
Đảng ủy xã Long Bình tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2023, Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thảnh – Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; cùng các đồng chí trong BCH Đảng uỷ xã, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã; Trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể xã; tất cả cán bộ, công chức, người lao động xã; Bí thư, Phó Bí thư, các chi bộ trực thuộc và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Tại hội nghị, Đảng ủy, UBND xã đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện thi đua năm 2023, chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” và triển khai Nghị quyết số 29-NQ/ĐU ngày 04/01/2024 của Đảng ủy xã về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024; Kế hoạch số 69-KH/ĐU ngày 31/12/2023 của Đảng ủy xã về việc triển khai, thực hiện Chuyên đề năm 2024 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”; Kế hoạch số 72-KH/ĐU ngày 08/01/2024 của Đảng ủy xã về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 và Quyết định 165/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Ủy ban nhân dân xã Long Bình về việc tạm giao chỉ tiêu thi đua kinh tế - xã hội năm 2024.

Kết quả trong năm 2023, Đảng ủy xã Long Bình đã lãnh đạo thực hiện đạt 16/16 chỉ tiêu nghị quyết, 14/14 chỉ tiêu pháp lệnh và 09 chuyên đề thi đua năm 2023, trong đó có 08 chỉ tiêu, 03 chuyên đề vượt so chỉ tiêu, nghị quyết; Khối vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được cấp trên đánh giá, xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; Thực hiện tốt 04 nội dung thi đua công tác xây dựng Đảng; 13 chỉ tiêu thi đua công tác Tuyên giáo và thực hiện đạt công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo Chương trình của Đảng ủy xã và chỉ tiêu của UBKT Huyện ủy.

Lãnh đạo thực hiện đạt 14 mô hình “Dân vận khéo” có 398 người dân tham gia với tổng kinh phí đóng góp là 1.333.980.000 đồng, trong đó: hiến đất là 1.226 m2, tổng trị giá 1.051.980.000 đồng và đóng góp tiền mặt là 282.000.000 đồng, gần 200 ngày công lao động để thực hiện các mô hình như: (1) Mô hình “Vận động nhân dân đóng góp kinh phí ánh sáng quang đường kênh xóm trước ấp Phú Trung”; (2) Mô hình “Vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn đường Miếu Bà ấp Long Thới”; (3) Mô hình “Vận động nhân dân hiến đất làm đường Hòa Phú 5”; (4) Mô hình “Vận động nhân dân lắp ánh sáng quang tuyến đường Hai Lượm ấp Hòa Phú”. (5) Mô hình “Vận động nhân dân đóng góp kinh phí ánh sáng quang kênh hạng Hai ấp Long Hải”; (6) Mô hình “ Vận động nhân dân Hiến đất làm đường Phi Long đoạn 2 ấp Quới An”; (7) Mô hình “Vận động nhân dân Hiến đất làm đường Hòa Phú 7 ấp Hòa Phú”; (8) Mô hình “ Vận động nhân dân Hiến đất làm đường Nam kênh bờ Đáy ấp Khương Ninh; (9) Mô hình “Vận động nhân dân đóng góp kinh phí xây dựng Cầu đường Miếu Bà ấp Quới an; (10) Mô hình “Vận động nhân dân lắp ánh sáng quang đường lộ Giồng Nhỏ ấp Ninh Quới”; (11) Mô hình “Vận động nhân dân trồng hoa tuyến đường Hòa Phú – Long Hải ấp Long Hải; (12) Mô hình “Vận động nhân dân tráng bê tông đường vào nghĩa địa ấp Long Hải; (13) Mô hình “Vận động nhân dân xây dựng Cầu liên xóm ấp Long Hải; (14) Mô hình “Vận động nhân dân xây dựng Cầu Hai Bình ấp Long Hải.

Thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” với mô hình “Nâng cao sự chủ động, sáng tạo của Cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” với 03 Chủ đề và giao nhiệm vụ cho 03 tổ thực hiện. Ra mắt Mô hình “Tổ Nhân dân tự quản – Phát triển toàn diện” số 05 ấp Quới An năm 2023 gồm có 43 thành viên đại diện cho 100% hộ dân tại tổ Nhân dân tự quản số 05 ấp Quới An. Mô hình thực hiện với mục tiêu là phát huy tinh thần, ý thức tự quản của người dân để quản lý địa bàn, khu dân cư, xây dựng Tổ NDTQ vững mạnh toàn diện; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Tại hội nghị, đã khen thưởng 07 tập thể, 22 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”; 05 tập thể, 07 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình “Dân vận khéo” năm 2023; 11 tập thể, 33 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đạt danh hiệu lao động tiên tiến trong thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết, các chỉ tiêu pháp lệnh và các chuyên đề thi đua năm 2023.

dang uy xa long binh tong ket chuyen de 2023 (1)
Trao thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

Tại hội nghị, sau phần phát biểu thảo luận của các đại biểu, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy phát biểu kết luận các nội dung: (1) Thực hiện nghiêm, có hiệu quả 02 chủ đề: Đối với tập thể: “Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024”; Đối với cá nhân: “Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong giai đoạn hiện nay”. (2) Các cấp ủy, chính quyền tập trung rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ xã; nhiệm kỳ 2022-2025 của các chi bộ trực thuộc; các nghị quyết chuyên đề, chương trình trọng điểm và trên cơ sở các chỉ tiêu, phương hướng năm 2024 cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Trong lãnh đạo thực hiện cần phải phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của từng cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với vị trí công tác và nhiệm vụ được phân công. (3) Các đồng chí UV.BCH, Thường trực UBND, Thường trực UB MTTQ VN xã, Trưởng các ban ngành, đoàn thể xã và cấp ủy các chi bộ trực thuộc cụ thể hóa 10 nội dung thi đua trong Kế hoạch số 72-KH/ĐU ngày 08/01/2024 của Đảng ủy xã về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024 và có đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, quý. (4) UB MTTQ Việt Nam xã, Trưởng các ban ngành, đoàn thể xã và cấp ủy các chi bộ trực thuộc quán triệt, triển khai, tuyên truyền phát động thi đua trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. (5) Cấp ủy, cơ quan, đơn vị quán triệt, triển khai, học tập nội dung chuyên đề năm 2024 “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp” cho số cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và nhân dân; Xây dựng kế hoạch của tập thể, kế hoạch cá nhân học tập và làm theo chuyên đề năm 2024 với nội dung cụ thể, thiết thực, phù hợp nhiệm vụ chính trị và đảm bảo tính khả thi; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện và kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (6) Các Chi bộ, cơ quan, đơn vị của xã, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của năm 2024 và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình để phát động mạnh mẽ phong trào thi đua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực. Trên cơ sở phát huy những kết quả mà Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân xã Long Bình đã đạt được trong năm 2023 cùng với sự nỗ lực phấn đấu, ý chí quyết tâm vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức, với sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, với sự cần cù, năng động, sáng tạo để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây