Đảng ủy xã Long Bình tổ chức hội nghị sơ kết mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023

Thứ sáu - 01/03/2024 09:56
Thực hiện Nghị quyết 29- NQ/ĐU ngày 04/01/2024 của Đảng ủy xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024; Chương trình số 19 - CTr/ĐU ngày 04/01/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về thực hiện Chương trình làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2024; Kế hoạch số 81-KH/ĐU ngày 26/02/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về tổ chức hội nghị sơ kết mô hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng ủy xã Long Bình. Chiều ngày 29/02/2024 Đảng ủy xã Long Bình tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện mô hình “Nâng cao sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”.
Đảng ủy xã Long Bình tổ chức hội nghị sơ kết mô hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023

Tham dự hội nghị có Đồng chí Lê Thanh Nghị – Huyện ủy viên – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã – Chủ tịch HĐND xã; Đồng chí Đặng Hoàng Thọ – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng uỷ xã; Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam xã; Các đồng chí là Tổ trưởng, Tổ phó và thành viên các chủ đề; Các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã và Tổ trưởng Tổ điều hành Mô hình “Tổ nhân dân tự quản – Phát triển toàn diện” số 05 ấp Quới An.

Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Trinh – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã đã thông qua Quyết định thành lập Tổ thực hiện mô hình “Nâng cao sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” năm 2024 với 08 thành viên, do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã làm tổ trưởng; thông qua dự thảo báo cáo kết quả thực hiện mô hình “Nâng cao sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”.

Nhìn chung, qua triển khai thực hiện mô hình cho thấy mô hình phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Chi bộ, cơ quan, đơn vị; đã có giải pháp cụ thể, hiệu quả khắc phục những hạn chế, khó khăn thời gian qua; đưa ra được chủ đề, nội dung phù hợp với từng khối và từng lĩnh vực; Phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các tổ thực hiện và nội dung của mô hình gắn với nhiệm vụ của chi bộ, cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động. Cụ thể: Đảng ủy xã đã lãnh đạo ban hành các văn bản và tổ chức triển khai trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, các chi bộ trực thuộc được 82 cuộc có 1.640 người dự nhằm quán triệt, giáo dục đảng viên nâng cao nhận thức và xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc và trách nhiệm thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên; duy trì họp tổ hàng tháng được 19 cuộc, với 658 lượt đồng chí tham dự để kịp thời báo cáo những việc đã làm được cùng những hạn chế, khó khăn trong quá trình thực hiện, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đối với Tổ 1 - Khối Vận xã, qua thực hiện mô hình với chủ đề “Tự chủ, năng động, sáng tạo và đổi mới công tác tuyên truyền, vận động”, hàng tháng đã mạnh dạn đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên trong tổ; đã phát huy được vai trò của các thành viên trong thực hiện nhiệm vụ được phân công; các thành viên đã chủ động khắc phục những hạn chế, thiếu sót để để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, góp phần thực hiện nhiệm vụ của Khối Vận xã và các thành viên kết quả cao hơn so với năm 2023. Tổ chức ra mắt mô hình “Tổ nhân dân tự quản - Phát triển toàn diện” số 5 ấp Quới An nhằm phát huy tinh thần, ý thức tự quản của người dân để quản lý địa bàn, khu dân cư, xây dựng Tổ NDTQ vững mạnh toàn diện và góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đối với Tổ 2 - Khối chính quyền (UBND xã), qua thực hiện mô hình với Chủ đề “Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi đạo đức công vụ, tác phong làm việc nơi công sở trong mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” trách nhiệm của từng thành viên đối với công việc được cải thiện hơn thời gian trước. Tất cả cán bộ, công chức nắm rõ các công việc cụ thể của mình. Ý thức hơn về trách nhiệm được phân công; tác phong, lề lối làm việc kịp thời chấn chỉnh, tất cả các thành viên chấp hành đúng nội quy, quy chế làm việc, việc đi trễ, về sớm được khắc phục, cán bộ, công chức có lên lịch công tác, có báo với lãnh đạo và bộ phận văn phòng khi vắng mặt tại cơ quan; Việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời, tình trạng hồ sơ trễ hạn giảm hơn so với năm 2022; Việc xử lý các văn bản trên hệ thống văn bản điện tử tất cả cán bộ, công chức đã được xử lý, không còn tình trạng để tồn văn bản trên hệ thống như trước; Tiếp nhận và giải quyết 832 hồ sơ trong đó lĩnh vực chứng thực 509 hồ sơ; lĩnh vực hộ tịch 308 hồ sơ; người có công 06 hồ sơ; Bảo trợ xã hội 08 hồ sơ; TĐKT 01 hồ sơ. Tất cả hồ sơ đều được giải quyết đúng theo quy trình, hạn chế việc người dân đi lại nhiều lần.

Đối với Tổ 3 - Cơ sở đảng (14 chi bộ trực thuộc), qua thực hiện mô hình với Chủ đề “Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị” đã xây dựng mô hình sinh hoạt Chi bộ “Mẫu”, Chi bộ “4 tốt”; vai trò của các đồng chí Bí thư, phó Bí thư và các đồng chí trong chi ủy của các chi bộ đã được nâng lên; Trong họp chi ủy, sinh hoạt chi bộ các đồng chí cấp ủy đã thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công; Các chi bộ đã khắc phục những hạn chế thời gian qua, hầu hết các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt chi ủy trước một ngày trước khi sinh hoạt chi bộ, các đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ, các đồng chí trong chi ủy chi bộ tham dự họp đầy đủ, đạt tỷ lệ tham dự trên 80%, những trường hợp vắng mặt đều có lý do, trong sinh hoạt các đồng chí đã định hướng nội dung sinh hoạt đảm bảo theo Hướng dẫn 05-HD/BTCTU ngày 01/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chi ủy có phân công người dẫn chương trình sinh hoạt chi bộ, lựa chọn nội dung triển khai, nội dung đánh giá tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, công tác phê bình và tự phê bình, các nội dung cần biểu quyết…

Hội nghị đã mạnh dạn đưa ra những hạn chế, khó khăn như: Khi triển khai mô hình này, vẫn còn chi bộ, người đứng đầu cấp ủy, ban, ngành còn lúng túng, ngại thêm việc. Nhưng qua quá trình triển khai, các chi bộ, người đứng đầu cấp ủy, ban, ngành đã nhận thấy những mặt được và cùng thực hiện; Xác định, nội dung quan trọng và cốt lõi để thực hiện mô hình. Qua đó đại biểu đã mạnh dạn đề xuất những giải pháp để khắc phục những hạn chế, khó khăn vừa qua.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã đề nghị các tổ phụ trách các chủ đề lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nội dung: (1) Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn xã về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện chuyên đề 2024 “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp”. (2) Động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi cán bộ, đảng viên tự giác đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ nhất gắn với yêu cầu, nhiệm vụ được phân công. (3) Lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, an ninh quốc phòng được ổn định, kinh tế ngày càng phát triển; lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. (4) Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) của cơ quan và đơn vị, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, nhất là những hạn chế trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra chuyên đề. (5) Đánh giá kết quả thực hiện Mô hình “Tổ Nhân dân tự quản – Phát triển toàn diện” số 05 ấp Quới An năm 2023; nhân rộng mô hình “Tổ Nhân dân tự quản – Phát triển toàn diện” trên 08 ấp trong năm 2024. (6) Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức đảng, chi bộ mà trực tiếp là cấp ủy và Bí thư các chi bộ trực thuộc, đồng thời xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây