Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Vĩnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thứ sáu - 01/03/2024 10:29
Sáng ngày 01/03/2024, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Long Vĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Vĩnh tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Vĩnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đến dự có ông Trần Chí Hiền - Ủy viên Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, ông Lê Thanh Nghị - Huyện ủy viên – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, ông Võ Ngọc Hòa – Huyện ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, ông Đặng Công Tiên – Bí thư Đảng ủy xã, ông Nguyễn Thanh Triều – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 20 đại biểu khách mời và 25 đại biểu chính thức.
Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Vĩnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2024 - 2029

Trong nhiệm kỳ qua, quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động ngày càng cụ thể, thiết thực. Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội. Hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân được nâng cao, tinh thần tự quản, tự sáng tạo của Nhân dân được phát huy. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tiếp tục được triển khai sâu rộng, có hiệu quả; các hoạt động vì người nghèo, cứu trợ, an sinh xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được tập trung thực hiện một cách chặt chẽ, thực chất, hiệu quả. Các phong trào thi đua, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động được tổ chức tốt, góp phần thiết thực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội – quốc phòng – an ninh trên địa bàn xã. Tổ chức bộ máy đội ngũ cán bộ. Ban Công tác Mặt trận các ấp được củng cố, kiện toàn, thường xuyên được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
 

dai hoi mttq xa long vinh huyen go cong tay (3)
Ban Chấp hành mới ra mắt hứa hẹn.


Đại hội đã hiệp thương bầu 31 thành viên trong Ban Chấp hành mới, bầu 2 thành viên trong Ban Thường trực, bầu 8 đại biểu đi dự đại hội cấp trên, ông Đoàn Thanh Vân tái cử được bầu lại làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Vĩnh, nhiệm kỳ 2024 -2029, ông Trần Văn Phương tái cử được bầu lại làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Vĩnh, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 

dai hoi mttq xa long vinh huyen go cong tay (4)
Ông Võ Ngọc Hòa – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện phát biểu chỉ đạo.


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Võ Ngọc Hòa – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện biểu dương những kết quả đạt được của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Vĩnh trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2024 – 2029 ông yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và các thành viên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm là: Cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện vai trò nòng cốt chính, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đồng thuận xã hội nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập hợp, đoàn kết, vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo để khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực trong nhân dân, tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, động viên Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần quản lý xã hội thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các hoạt động tự quản cộng đồng; xây dựng, quản lý, thụ hưởng văn hóa, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân. Tiếp tục thực hiện dân chủ; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Phát huy tinh thần tích cực, vai trò và trách nhiệm của Nhân dân tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng các hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “ chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả” góp phần xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, đối ngoại Nhà nước và đối ngoại Nhân dân. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên và Tổ tư vấn. Xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có đủ phẩm chất, năng lực, sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm, giỏi dân vận, có khát vọng cống hiến đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
 

dai hoi mttq xa long vinh huyen go cong tay (1)
Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích.


Dịp này Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh đã Quyết định khen thưởng cho 3 tập thể và 12 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2019 -2024.

Tác giả bài viết: Thanh Xuân - Châu Pha

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây