Đảng ủy xã Long Bình, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương

Thứ năm - 07/12/2023 10:12
Thực hiện Nghị quyết số 07 – NQ/HU ngày 25/01/2021 của Huyện Ủy Gò Công Tây về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đảng ủy xã Long Bình đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương.
Hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa Quân sự xã và Công an xã
Hội nghị triển khai công tác phối hợp giữa Quân sự xã và Công an xã

Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu đúng theo quy định; thường xuyên luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu tại chỗ bảo vệ cơ quan, phương án phòng chống cháy nổ, phương án chiến đấu phòng không, phối hợp Công an xã tổ chức tuần tra, mật phục đảm bảo tốt tình hình ANCT – TTATXH trên địa bàn xã theo tinh thần Nghị định 03, 02 của Thủ tướng Chính phủ đã góp phần tích cực trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, làm nòng cốt giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kịp thời kiện toàn tổ chức, biên chế, nâng cao chất lượng của LLDQ xã, bảo đảm đủ sức chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ được giao; xây dựng lực lượng Dân quân đúng theo kế hoạch đề ra, đảm bảo tuyển vào và cho ra theo đúng quy định, xây dựng dân quân mới đạt 100% chỉ tiêu hàng năm, tỷ lệ dân quân toàn xã đạt 0,6 % so với dân số, tỷ lệ đảng viên trong dân quân đạt  trên 30%, tỷ lệ đoàn viên đạt 62%. Đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, tận dụng mọi điều kiện sẵn có để trồng trọt, góp phần cải thiện đời sống cho lực lượng dân quân. Bảo đảm đúng, đủ chế độ tiêu chuẩn cho dân quân theo quy định. Xây dựng và quản lý đơn vị có môi trường “xanh, sạch, đẹp” đảm bảo vẻ mỹ quan trong đơn vị.

Lãnh đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm chặt chẽ, đúng quy định. Giao quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao, đảm bảo chất lượng; đón tiếp quân nhân hoàn thành thời hạn phục vụ tại ngũ trở về địa phương và đăng ký vào ngạch dự bị đúng theo Pháp lệnh quy định; tổ chức thăm hỏi, chúc tết, tặng quà nhân dịp lễ, tết cổ truyền cho gia đình, thanh niên đang tại ngũ và chuẩn bị nhập ngũ hàng năm từ nguồn vận động xã hội hóa trên 20 triệu đồng.

 

xa long binh (2)

Thanh niên xã Long Bình tham gia hội trại tòng quân.


Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo BCH Quân sự xã phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và ý nghĩa các ngày lễ, tết cho cán bộ, chiến sĩ; Thường xuyên thông tin thời sự chính trị, âm mưu thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch nhằm nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ LLDQ; tạo nguồn phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên và thanh niên sẵn sàng nhập ngũ được 16 nguồn cảm tình đảng. Thực hiện tốt việc giáo dục, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Tập trung làm tốt công tác đào tạo, quy hoạch cán bộ trong Ban Chỉ huy Quân sự xã; thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo Điều 30 - Điều lệ Đảng, hàng năm chi bộ đều có kế hoạch kiểm tra đảng viên chấp hành trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và những điều Đảng viên không được làm; Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khoá XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nghiêm túc theo các chuyên đề hàng năm cho 100% cán bộ, chiến sĩ và qua đó từng cán bộ, đảng viên đã đăng ký những phần việc làm theo gương Bác gắn với từng chức trách nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các quy định nêu gương.

Tóm lại, trong thời gian qua Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ  QS-QPĐP đạt chỉ tiêu theo nghị quyết, kế hoạch đề ra. Công tác sẵn sàng chiến đấu luôn được chú trọng; công tác giáo dục quốc phòng an ninh, tuyển quân, huấn luyện, diễn tập, xây dựng đơn vị chính quy, chấp hành kỷ luật của LLDQ được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ từng bước đi vào nề nếp, chất lượng tổng hợp của lực lượng Dân quân xã từng bước được nâng lên, góp phần làm nòng cốt trong phối hợp giữ vững ổn định ANCT-TTATXH, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo nhiệm vụ Quân sự, quốc phòng địa phương với các nội dung: (1) Quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; (2) Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống và chương trình giáo dục chính trị cho các đối tượng theo quy định. Tăng cường làm tốt công tác giáo dục, quản lý, định hướng tư tưởng, đưa việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Kết luận số 21-KL/TW về về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; (3) Tập trung nâng cao trình độ năng lực, tinh thần trách nhiệm của Cấp ủy chi bộ, chỉ huy và cán bộ đảng viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; phấn đấu cuối năm có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; (4) Lãnh đạo quán triệt, thực hiện nghiêm công tác SSCĐ, phòng chống thiên tai; tổ chức chấp hành nghiêm chế độ trực và luyện tập các phương án SSCĐ; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp hoạt động theo Nghị định 03, 02 của Thủ tướng Chính phủ; (5) Tập trung củng cố, điều chỉnh kế hoạch phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ, chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng cơ động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh khi xảy ra, điều chỉnh bổ sung các hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu sát với tình hình thực tế của địa phương; (6) Xây dựng, nâng cao chất lượng lực lượng DQ, DBĐV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện chặt chẽ các bước tuyển quân bảo đảm đúng quy trình, có chất lượng, giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao./.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây