Hội nghị Ban Công tác Mặt trận ấp Bình Lạc nhiệm kỳ 2021-2024

Thứ hai - 18/12/2023 09:20
Thực hiện Kế hoạch số 285/KH-MTTQ-BTT ngày 01/8/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Công Tây về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Gò Công Tây lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029; Kế hoạch số 43/KH-BTT.MTTQ của Ủy ban MTTQ xã Thành Công ngày 01/8/2023 về tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ, nhiệm kỳ 2024-2029. Sáng ngày 18/12/2023 tại Nhà Văn hóa ấp Bình Lạc tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận ấp nhiệm kỳ 2021-2024; đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2024-2027.
Hội nghị Ban Công tác Mặt trận ấp Bình Lạc nhiệm kỳ 2021-2024

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ấp Bình Lạc nhiệm kỳ 2021-2024; đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2024-2027 và Bầu Ban Công tác Mặt trận ấp nhiệm kỳ 2024-2027. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Trí -Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp thông qua dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2024, dự kiến chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024-2027 và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2021-2024.

Ấp Bình Lạc có diện tích tự nhiên là 189 ha, trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp là 162,61 ha, còn lại là diện tích thổ cư, vườn tạp và các công trình công cộng; có 460 hộ và 1.822 nhân khẩu. Nhân dân sống chủ yếu là nghề nông, đời sống nhân dân ngày càng ổn định, hộ giàu, hộ khá chiếm tỷ lệ cao, nhiều công trình phúc lợi được xây dựng tạo thuận lợi cho kinh tế phát triển, nhờ sự quan tâm giúp đỡ từ nguồn vốn của cấp trên nên cuộc sống của nhân dân ngày càng khá hơn.

Trước những yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới đòi hỏi Ban Công tác Mặt trận cần phải đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao tính tự chủ và sáng tạo, khắc phục những yếu kém, không ngừng phấn đấu vươn lên, đó là những yêu cầu đặt ra cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thành Công lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển chung của ấp, khối Đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường trong điều kiện mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngày càng được phát triển, các chương trình, chính sách an sinh xã hội của Nhà nước được triển khai thực hiện đồng bộ đã tạo được sự phấn khởi, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Mặc dù, cuộc sống của một bộ phận nhân dân gặp khó khăn nhưng đã đoàn kết cùng nhau khắc phục những khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đạt được kết quả đó là nhờ sự đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân xã nhà cụ thể: Lực lượng công nhân, lực lượng nông dân, lực lượng Đoàn viên thanh niên, lực lượng Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, lực lượng vũ trang, Người cao tuổi.

Ban Công tác Mặt trận ấp thường xuyên nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình công tác của MTTQ; Chỉ thị 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước … được 125 cuộc với 3.750 lượt người dự.

Hàng năm, Ban Công tác Mặt Trận ấp củng cố, kiện toàn Tổ thông tin, tuyên truyền, nhóm nòng cốt, nắm bắt và phản ánh tâm tư đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân, có quy chế hoạt động, kế hoạch công tác hàng năm và họp định kỳ hàng tháng. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Công tác Mặt trận ấp đã tổng hợp được 05 nội dung, đã kiến nghị đến Ủy ban nhân dân xã tất cả các nội dung trên và đều được Ủy ban nhân dân xã quan tâm xem xét giải quyết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, phần hội với nhiều trò chơi dân gian thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt có cán bộ, đảng viên đang công tác ngoài địa phương về tham dự và góp ý cho Ngày hội ở nơi cư trú. Xây dựng “Quy ước ấp” và kiến nghị những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Ban CTMT ấp đề xuất khen thưởng, biểu dương cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức khen thưởng 10 tập thể và 37 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực ở cộng đồng dân cư.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hàng năm được Ban CTMT ấp phối hợp các thành viên khảo sát thực trạng tại khu dân cư và tổ chức hiệp thương vận động các hộ còn hạn chế. Phối hợp tổ chức tuyên truyền 125 cuộc, có 2.136 người dự. Qua công tác tuyên truyền, giúp đỡ, giáo dục, vận động đã giúp 123/128 hộ khắc phục những hạn chế 5 nội dung cuộc vận động (đạt 96.09%). Hướng dẫn đoàn viên, hội viên và nhân dân sử dụng có hiệu quả thiết thực từ các nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn. Qua đó, đã giúp cho 178 hộ với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Phát động hàng năm có 100% hộ (thực tế ở địa phương) đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, cuối năm bình xét có trên 90% hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, củng cố, nâng chất và giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. Xây dựng và giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2024. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình hàng năm đều đạt kế hoạch, tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 100%.

Triển khai vận động “Quỹ vì người nghèo” gắn với các chương trình an sinh xã hội. Nhiệm kỳ qua, Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” ấp đã vận động được 15.000.000 đ nộp về Ban Vận Động “Quỹ vì người nghèo” của xã. Trong nhiệm kỳ qua Ban Công tác Mặt trận ấp đã tiếp nhận 130.000.000 đồng từ các nguồn hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 4 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, thông qua các phong trào như: “Tổ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ đồng đội, Tổ góp vốn xoay vòng, mượn vốn không tính lãi, hỗ trợ con giống, cây giống. Qua đó, tạo điều kiện sản xuất, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần xóa đói giảm nghèo ngày càng bền vững. Qua đó đã thoát nghèo được 05 hộ và 12 hộ cận nghèo và giúp đỡ hỗ trợ đột xuất các hoàn cảnh khó khăn khác.

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hàng năm đều có xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức triển khai quán triệt đến các thành viên ấp được 06 cuộc, với 186 lượt thành viên tham dự. Bằng nhiều hình thức như thông qua các cuộc họp của ấp, các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội… Qua công tác tuyên truyền đã làm cho người tiêu dùng nói chung, cán bộ , đảng viên nói riêng nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa cuộc vận động, thay đổi niềm tin, có thói quen tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm các mặt hàng sản xuất trong nước.

Kết quả thực hiện các chương trình phối hợp: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Phối hợp với Công an ấp, Đội dân phòng, các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Củng cố 11/11 Tổ Nhân dân tự quản, 01 Đội dân phòng đi vào nề nếp, phát huy vai trò hiệu quả. Hàng năm, ấp tham gia phát động nhân dân thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường thông qua hoạt động hưởng ứng ngày “Môi trường thế giới”. Đồng thời, tham gia các hoạt động như: Mittinh, thu gom rác, phát hoang bụi rậm, chặt tỉa cây xanh, xây dựng các mô hình như “Tuyến đường không rác”, “Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”,…góp phần nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư trong việc bảo vệ môi trường. Bên cạnh các phong trào, cuộc vận động của các tổ chức thành viên như: Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không - 3 sạch" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động; Chi Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; Chi Đoàn với phong trào “Thanh niên lập nghiệp”; Hội Cựu chiến binh với phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế” đã dấy lên phong trào thi đua sôi nổi trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân, góp phần thay đổi mạnh mẽ tình hình kinh tế, xã hội ở ấp.

Công tác giám sát đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Vận động nhân dân tham gia giám sát các công trình giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, giám sát bình xét 05 hộ nghèo, 7 hộ cận nghèo. Giám sát cán bộ và đảng viên chấp hành đường lối chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước không có cán bộ, đảng viên vi phạm hay biểu hiện vi phạm. Trong nhiệm kỳ qua, đã tổ chức đưa 189 cử tri về xã dự tiếp xúc đại biểu HĐND các cấp có 32 ý kiến phản ánh về tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương, các ý kiến được đại biểu ở mỗi cấp trả lời thỏa đáng. Việc Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Ban công tác Mặt trận ấp, chi đoàn, chi hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân phản ánh và được MTTQ xã tập hợp báo cáo MTTQ huyện và Đảng ủy, HĐND, UBND cùng cấp. Hoạt động của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng giám sát các công trình do Trung ương, tỉnh, huyện, đầu tư trên địa bàn xã với tổng số 7 công trình.

Hội nghị Hiệp thương nhân sự Ban Công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2024-2027 gồm 11 đồng chí và hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029. Phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

 

dai hoi mat tran ap binh lac thanh cong (1)


Có thể nói Ban công tác Mặt trận ấp Bình Lạc đã tổ chức Hội nghị đảm bảo theo chương trình, nội dung, tiến độ thời gian theo kế hoạch. Ban công tác Mặt trận ấp nhiệm kỳ mới hứa hẹn sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây