Đảng ủy Xã Long Bình, thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”

Thứ năm - 30/11/2023 08:41
Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 22/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây về thực hiện Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023; Hướng dẫn số 23-HD/BTGHU ngày 03/3/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”. Đảng ủy xã Long Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 phù hợp với nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2023.
Hội nghị triển khai chuyên đề năm 2023.

Trong năm 2023, Đảng ủy xã đã lãnh đạo tổ chức hội nghị triển khai cấp xã, các chi bộ và đã tổ chức được 05 đợt sinh hoạt chính trị có 425 lượt đồng chí tham dự nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; kỷ niệm 78 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; nhân kỉ niệm ngày Truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy với các hình thức sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, họp mặt. Các ban ngành, đoàn thể, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức triển khai, tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân được 63 cuộc, với 2.646 người tham dự; tổ chức được 56 cuộc sinh hoạt chuyên đề ở các chi bộ trực thuộc có trên 80% đảng viên tham dự, đảm bảo mỗi quý 01 cuộc, với các nội dung: Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023; Chia sẻ kinh nghiệm của tập thể, cá nhân trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và kiểm tra, giám sát là “thanh bảo kiếm” để chữa lành các vết thương trong nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ các nội dung trên đã góp phần đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đã được thực hiện gắn với nội dung Nghị quyết chi bộ. Qua đó, đã nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức triển khai, hướng dẫn việc đăng ký thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho UV.BCH, Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc; Các chi bộ đã triển khai, hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện và có 97,09% đảng viên đăng ký và cam kết thực hiện. Các kế hoạch đăng ký, cam kết đã thể hiện nội dung đăng ký thực hiện của từng cá nhân, chi bộ, cơ quan, ngành, đơn vị đảm bảo ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, sát hợp với chức năng nhiệm vụ theo quy định; lãnh đạo đánh giá việc thực hiện kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng hàng tháng trong các cuộc sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đơn vị gắn với việc thực hiện công tác tự phê bình và phê bình; phân công nhiệm vụ đảng viên; thực hiện nghị quyết chi bộ hàng tháng...

 

Đồng chí Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã thực hiện nắm thông tin hộ dân tại Tổ Nhân dân tự quản số 05 ấp Qưới An
Duy trì 22 mô hình “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của năm 2022; thực hiện 14 mô hình “ Dân vận khéo” năm 2023 có 285 người dân tham gia với tổng kinh phí trên 01 tỷ đồng như: Hiến đất làm đường giao thông nông thôn; đóng góp ngày công, kinh phí thực hiện các tuyến đường ánh sáng quang, tuyến đường camêra phòng, chống các tệ nạn xã hội, các tuyến đường hoa...

Thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” với mô hình “Nâng cao sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” với 03 chủ đề và giao nhiệm vụ cho 03 tổ thực hiện.

Khối Vận xã Long Bình tổ chức Hội nghị ra mắt Mô hình “Tổ Nhân dân tự quản – Phát triển toàn diện” số 05 ấp Quới An năm 2023, có 43 thành viên đại diện cho 100% hộ dân tại Tổ Nhân dân tự quản số 05 ấp Qưới An và thành lập Tổ điều hành mô hình có 06 thành viên là Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Nhân dân tự quản và đoàn viên, hội viên nòng cốt của Hội Nông dân - Hội Liên hiệp Phụ nữ - Đoàn Thanh niên - Hội Người cao tuổi. Phát huy dân chủ, tạo được sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của nhân dân. Mô hình thực hiện với mục tiêu là phát huy tinh thần, ý thức tự quản của người dân để quản lý địa bàn, khu dân cư, xây dựng Tổ NDTQ vững mạnh toàn diện; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Đảng ủy xã tổ chức 01 lớp tập huấn cho các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã; Tổ trưởng và Tổ phó thực hiện 03 chủ đề; Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, Bí thư xã Đoàn và các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã.

Duy trì 01 phòng đọc sách tại Nhà Văn hóa xã, 01 tủ sách tại Văn phòng Đảng ủy xã và 01 tủ sách tại phòng tiếp dân xã. Trong tháng 7 năm 2023 Đảng ủy xã đã trang bị mới 08 tủ sách cho 08 chi bộ ấp; hướng dẫn các chi bộ cơ quan trang bị tủ sách riêng cho chi bộ và củng cố, sắp xếp tủ sách của Đảng ủy xã; đã cung cấp cho các chi bộ trực thuộc 185 đầu sách.

Trong năm, Đảng ủy xã lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí UVBCH, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã thực hiện kiểm tra thường xuyên trong các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ định kỳ thông qua 02 hình thức: (1) Qua báo cáo, kế hoạch tập thể, cá nhân và biên bản họp; qua tham dự trực tiếp trong cuộc họp, sinh hoạt về thực hiện Chuyên đề học tập năm 2023; (2) Lãnh đạo đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Đảng ủy; nội dung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện và kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các chi bộ trực thuộc, các ban ngành, đoàn thể. Năm 2023 kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Chi bộ ấp Long Thới, Chi bộ ấp Hòa Phú và Chi bộ Trường Mầm non Long Bình.

Qua đó, đã giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao được nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công, khắc phục cơ bản những hạn chế trong thời gian qua và xây dựng kế hoạch cá nhân trong thực hiện chuyên đề hàng năm sát thực tế nhiệm vụ; nâng cao ý thức cộng đồng, tăng cường khối đoàn kết, củng cố niềm tin trong Nhân dân; góp phần trong xây dựng nông thôn mới; giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các phong trào thi đua yêu nước được phát triển sâu rộng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới, hiệu quả; Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Trong thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn xã về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu, nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 21- KL/TW của Trung ương; Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi cán bộ, đảng viên tự giác đăng ký, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ nhất gắn với yêu cầu về đạo đức nghề nghiệp.

Lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, an ninh quốc phòng được ổn định, kinh tế ngày càng phát triển; lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Kết luận 21-KL/TW của Đảng, các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 ở cơ quan và đơn vị, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, nhất là những hạn chế trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng; kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra thường xuyên với kiểm tra chuyên đề; Duy trì, xây dựng và nhân rộng các mô hình mới, cách làm thiết thực, hiệu quả và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức đảng, chi bộ mà trực tiếp là cấp ủy và Bí thư các chi bộ trực thuộc, đồng thời xem đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây