Huyện Gò Công Tây: Dồn sức hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 2 năm cuối nhiệm kỳ

Thứ sáu - 30/06/2023 01:48
Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngay từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang đã thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH)” với nhiều thành tựu nổi bật.
Láng nhựa công trình đường Lộ Rỗi, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây.
Láng nhựa công trình đường Lộ Rỗi, xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây.

NHIỀU CHỈ TIÊU ĐẠT VÀ VƯỢT
Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đã tác động nhiều chiều đến tất cả các lĩnh vực KT-XH, đời sống của nhân dân, song, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân huyện đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Cụ thể, huyện đã lãnh đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp và đại hội các đoàn thể; lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền các cấp tập trung đẩy mạnh khôi phục phát triển KT-XH, các hoạt động sản xuất - kinh doanh sau đại dịch Covid-19 với nhiều giải pháp linh hoạt, nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH đạt và vượt so với cùng kỳ.


Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang Trần Thanh Nguyên đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gò Công Tây trong nửa nhiệm kỳ qua, nhất là quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu KT-XH. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá sâu hơn việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Với những chỉ tiêu đã đạt được, huyện cần tiếp tục duy trì thực hiện ổn định; riêng đối với những chỉ tiêu, những lĩnh vực còn hạn chế, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành. Trong đó, huyện cần tìm cách khắc phục các ”điểm nghẽn” trong kêu gọi đầu tư vào các CCN của huyện, tranh thủ sự hỗ trợ của các sở, ngành tỉnh để tháo gỡ các khó khăn; hoàn thành các dự án trọng điểm, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư dễ dàng đầu tư vào các dự án CCN của huyện...

Theo đó, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng phi nông nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người ước đến cuối năm 2023 là 68,4 triệu đồng/năm, tăng 1,22 lần so với năm 2020 (Nghị quyết đạt 75 - 80 triệu đồng/năm); tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2023 đạt trên 2.207 tỷ đồng, đạt 61,31% Nghị quyết nhiệm kỳ; phát triển mới 75 doanh nghiệp, đạt 75% Nghị quyết nhiệm kỳ... Huyện lãnh đạo xây dựng thành công và ra mắt các xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu và huyện NTM theo lộ trình, kế hoạch đã đề ra.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên; an sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo (giải quyết việc làm mới cho 3.446 lao động, đạt 144,8% Nghị quyết nhiệm kỳ).

Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn huyện đã giảm từ 1,7% cuối năm 2020 xuống còn 1,09% vào năm 2022 và ước đến cuối năm 2023 còn 1,06% (Nghị quyết dưới 1,5%). Công tác an ninh, quốc phòng tiếp tục được củng cố và tăng cường. Tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế giảm, kéo giảm 9,26 % so với nhiệm kỳ trước (chỉ tiêu đề ra là giảm từ 6% - 8%). Công tác xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực.


TẬP TRUNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN  ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP
Mới đây, tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Công Tây Đinh Tấn Hoàng cho rằng, thời gian còn lại của nhiệm kỳ Đại hội không nhiều nhưng công việc phải thực hiện rất nhiều và có những việc sẽ còn khó khăn, vướng mắc.

 

huyen go cong tay don suc den cuoi nhiem ky (1)
Nhân viên Hợp tác xã Nông nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Phú Quới, xã Yên Luông, huyện Gò Công Tây đóng gói cung ứng rau sạch cho các siêu thị, cửa hàng Bách Hóa Xanh.


Nhiệm vụ 2 năm còn lại của huyện là vừa phải tập trung để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra; vừa phải đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy...

Do đó, các tổ chức Đảng, các ngành và các địa phương cần đẩy nhanh tốc độ thực hiện những việc đang làm; những việc còn khó khăn, vướng mắc cần có đánh giá cụ thể, chỉ ra nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ, trên tinh thần quyết tâm chính trị cao, phấn đấu hoàn thành theo lộ trình, theo kế hoạch đã đề ra; đồng thời, rà soát, sắp xếp công việc cho phù hợp, có cân nhắc cụ thể việc cần làm ngay, việc ưu tiên làm trước trên cơ sở có tính toán bước đi phù hợp.

Đồng chí Đinh Tấn Hoàng đề ra các nhiệm vụ cụ thể đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể triển khai thực hiện với quyết tâm đạt và vượt các chỉ tiêu theo nghị quyết đại hội Đảng bộ ở mỗi cấp đã đề ra: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; rà soát lại các chỉ tiêu, kế hoạch từ nay đến năm 2025, từ đó rút ra những việc cần tập trung, tháo gỡ và đề ra giải pháp phù hợp, có phân công cụ thể cán bộ phụ trách, theo dõi để có sự chỉ đạo tập trung cao nhất.

Trong lãnh đạo thực hiện, một mặt phải đề cao vai trò, trách nhiệm, tính chủ động của cấp ủy, của chính quyền, của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân; mặt khác, cần phải phát huy tính năng động, sáng tạo của từng cấp ủy viên, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với vị trí công tác và nhiệm vụ được phân công.

Thời gian qua, huyện Gò Công Tây cũng đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị huyện. Trên địa bàn huyện có 3 CCN được quy hoạch với diện tích 106 ha; đến nay, có 2 CCN (Long Bình 20 ha, Vĩnh Hựu 38 ha) đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án để trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư...

Đặc biệt, huyện phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế và các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Theo đó, Gò Công Tây phải xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao; thực hiện có hiệu quả Đề án Cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng NTM, hình thành các hệ thống, các sản phẩm chủ lực của địa phương.

Đồng thời, phát triển các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; thực hiện tốt liên kết vùng theo Nghị quyết 10 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - đô thị 3 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Cùng với đó là phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của đường huyện 18, tuyến tránh thị trấn Vĩnh Bình, đường tỉnh 872B; đường tỉnh 864 (đường dọc sông Tiền); tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các dự án lớn trên địa bàn huyện: Cụm công nghiệp (CCN) Long Bình, CCN Vĩnh Hựu và CCN Đồng Sơn; các khu đô thị, khu dân cư, các dự án thương mại, dịch vụ...; xúc tiến công tác xây dựng thị trấn Vĩnh Bình đạt đô thị văn minh và đô thị loại V đối với Long Bình, Đồng Sơn.

Huyện cũng cần tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công, các khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn huyện, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình và giải ngân 100% nguồn vốn được giao trong kế hoạch đầu tư công hằng năm...

Tác giả bài viết: Thu Hoài - Kim Lan

Nguồn tin: Báo Ấp Bắc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây