Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước cùng cấp

Thứ ba - 12/03/2024 19:03
Trong thời gian qua, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước cùng cấp theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư (khóa XII) đạt được nhiều kết quả đáng kể. Để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 11/01/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Công văn số 1214-CV/HU về việc tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quyết định 238-QĐ/TW ngày 30/09/2020 của Ban Bí thư (khóa XII); chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động xây dựng các kế hoạch phối hợp với các ngành như: Hội đồng nhân dân huyện, Uỷ ban Nhân dân huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện trên 04 nội dung phối hợp thường xuyên trong “thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội” và phối hợp cùng Ban Thường vụ Huyện Đoàn về việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”.
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước cùng cấp

Thực hiện đúng nội dung của Quyết định 238-QĐ/TW, định kỳ hàng quý hoặc khi cần thiết, Hội đồng nhân dân cung cấp thông tin với Ban Tuyên giáo Huyện ủy về nội dung liên quan của ngành để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, nắm tình hình dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc… xây dựng, thảo luận và thông qua các Nghị quyết quan trọng liên quan đến chủ trương các dự án đầu tư; việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư; các nghị quyết ban hành đều đảm bảo thẩm quyền, nội dung, trình tự thủ tục quy định; đã thể chế, cụ thể hóa các chính sách của Trung ương, của tỉnh phù hợp điều kiện thực tế của huyện, làm cơ sở, tiền đề cho việc triển khai, thực hiện các hoạt động điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Uỷ ban nhân dân huyện, các cơ quan, ngành liên quan: Phối hợp Ban Tuyên giáo phương án thông tin, truyền thông về việc xử lý, giải quyết vụ việc, vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; chủ động cung cấp thông tin về kế hoạch triển khai, thực hiện những dự án, đề án, chương trình trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phối hợp xây dựng tài liệu tuyên truyền, chủ động nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết những vấn đề phản ánh, đồng thời cung cấp thông tin kết quả giải quyết, xử lý các vụ việc, vấn đề nổi cộm để Ban Tuyên giáo định hướng thông tin, tuyên truyền và hệ thống thông tin cơ sở thường xuyên tuyên truyền các nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước kịp thời, đúng quy định. Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện bám sát định hướng, thường xuyên đăng tải các thông tin phát triển kinh tế, xã hội, nhằm thu hút đầu tư và tránh những tin, bài phản ánh sai sự thật, không đúng tinh thần của Quyết định số 238-QĐ/TW.

Viện kiểm sát nhân dân: Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trong tình hình mới; kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra “điểm nóng”; bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Chú trọng công tác phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội, như các vụ án liên quan đến quản lý đất đai và tài sản công,…

Toà án nhân dân huyện: Cung cấp thông tin trước và sau khi xét xử các vụ án nổi cộm được dư luận xã hội quan tâm, những vụ án tham nhũng, những vụ án bị cáo là đảng viên. Thường xuyên cung cấp thông tin tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái thù địch, thông tin giả, sai sự thật chống phá Đảng, Nhà nước cung cấp thông tin những vụ án có tính chất phức tạp, nhạy cảm được nhân dân quan tâm để Ban Tuyên giáo tham mưu cấp ủy chỉ đạo hướng dẫn và tuyên truyền về công tác xét xử của Tòa án nhân dân huyện.

Trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với các cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm tiếp tục được triển khai thực hiện; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; quan tâm hơn nữa công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý thông tin trên Internet, mạng xã hội, góp phần ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng thông tin trên mạng xã hội và Internet. Thông qua công tác phối hợp, cơ quan Nhà nước các cấp nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của công tác tư tưởng, từ đó quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân. Công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn huyện được triển khai với nhiều nội dung, hình thức; ngăn chặn, phòng ngừa xảy ra “điểm nóng”; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện; qua đó cổ vũ, động viên các ngành và Nhân dân nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tác giả bài viết: Thảo Quyên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây