Gò Công Tây: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”

Thứ năm - 14/03/2024 10:21
Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xem là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài của cả hệ thống chính trị và Nhân dân. Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về “ Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,, thù địch trong tình hình mới”, công tác này được Đảng bộ huyện Gò Công Tây quan tâm triển khai, thực hiện ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, đi vào chiều sâu.
Hội nghị thông tin thời sự hàng tháng tại Trung tâm chính trị huyện.
Hội nghị thông tin thời sự hàng tháng tại Trung tâm chính trị huyện.

Thời gian qua, các thế lực thù địch lợi dụng Internet, mạng xã hội và sự tự do thông tin để ra sức tuyên truyền xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, xuyên tạc hạ thấp các thành tựu của đất nước, bôi nhọ cá nhân các đồng chí lãnh đạo; chủ yếu tập trung qua 03 thủ đoạn chính đó là:

Thủ đoạn thứ nhất: Tạo lập các website, blog, fanpage, kênh YouTube… để đăng tải các thông tin xấu độc, xuyên tạc, phản động. Ở các trang web, tài khoản này, các thế lực thù địch sử dụng những chiêu trò truyền thông đen nhưng nếu người dùng internet và mạng xã hội không nhận ra sẽ có nguy cơ bị “sụp hố” trong truyền thông. Các thế lực thù địch tung ra các câu chuyện bịa đặt về vấn đề nội bộ của Đảng, các cơ quan Nhà nước với những chi tiết “cặn kẽ” như chúng được trực tiếp chứng kiến để ngụy tạo tính xác thực nhằm lung lay người nghe.

Thủ đoạn thứ hai: Tung tin giả, tin xuyên tạc, tin bị cắt xén nhằm lèo lái dư luận để kích động gia tăng bất đồng chính kiến, gây hoang mang, tạo bất ổn xã hội, thừa nước đục thả câu.

Thủ đoạn thứ ba: len lỏi vào các sự kiện lớn thu hút đông đảo công chúng, cấy ghép các yếu tố chính trị, các tư tưởng phản động khi đưa tin về các sự kiện để dễ khuếch đại thông tin trong công chúng. Các thế lực thù địch dùng những sự kiện mà nhân dân quan tâm để cắt ghép vào những luận điệu phản động, chống lại đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, phủ nhận thành tựu của đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Về đối tượng: Đối tượng chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta rất đa dạng, phức tạp: (1): Một bộ phận những người nghiên cứu lý luận, thực tiễn trên thế giới. (2): Lực lượng phản động, tàn dư của chế độ ngụy quyền trước đây đang sinh sống, lưu vong ở nước ngoài kết hợp với một số đối tượng chống đối, bất mãn ở trong nước. (3) Một bộ phận cán bộ, đảng viên bất mãn, cơ hội, suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Về phương tiện: Tận dụng triệt để công cụ truyền thông, báo chí, không gian mạng; thực hiện với nhiều chiêu trò khác nhau, như xuất bản tài liệu, ấn phẩm sách báo, tạp chí, tập san, tờ rơi…, thành lập trang web, blog, các kênh phát thanh truyền hình. Đặc biệt, lợi dụng quá trình “chuyển đổi số”, các thế lực đã số hóa dữ liệu không có thật, xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Đảng, lãnh đạo Đảng và Nhà nước,…; thiết lập cơ sở dữ liệu, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, internet kết nối vạn vật, dữ liệu lớn,… tạo ra những dữ liệu, tài liệu giả “có giá trị như thật”, “minh chứng lịch sử”, “ tài liệu mật”,…

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng nêu rõ: “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị; đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và tại Đại hội, Đảng ta đã chỉ ra những vấn đề mà chúng ta cần đối mặt và giải quyết là: “Tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cũng như mâu thuẫn trong xã hội còn diễn biến phức tạp. Trước những vấn đề đặt ra, Đảng bộ huyện Gò Công Tây đã đề ra những phương thức, biện pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới như sau:

Một là, Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở phải đẩy mạnh công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên, học sinh và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Cấp ủy, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ chủ chốt phải nắm vững chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhận diện rõ các quan điểm sai trái, thù địch để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo sát với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân về truyền thống cách mạng, truyền thống văn hóa, con người Việt Nam, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt; chủ động, kịp thời định hướng thông tin liên quan đến các sự kiện chính trị, vụ việc phức tạp nhạy cảm, tạo sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch. Tuyên truyền, vận động trí thức, văn nghệ sĩ, phóng viên, tuyên truyền viên tích cực tham gia đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực và những tin, bài của các cơ quan làm nhiệm vụ đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hai là, Xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, đấu tranh không khoan nhượng mọi biểu hiện của sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực; cần kết hợp chặt chẽ giữa “xây và chống” trong xây dựng và thực hành đạo đức cách mạng; chú trọng nâng cao hiệu quả xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật đến đông đảo người dân về: Luật An ninh mạng năm 2018; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/11/2013, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/02/2020 về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; tuyên truyền cho người dùng Internet và mạng xã hội có các kỹ năng ứng phó với tin giả, tin xuyên tạc; nắm chắc các thủ đoạn của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Hướng dẫn, định hướng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân khai thác, sử dụng internet, mạng xã hội một cách hiệu quả, phục vụ tìm kiếm thông tin cho học tập, giải trí lành mạnh.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh huyện xây dựng chuyên mục, tin, bài để tuyên truyền thông tin tích cực với số lượng nhiều và kịp thời, phủ khắp các địa bàn xã, thị trấn để lấn át những thông tin xấu độc, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin, thu hút, dẫn dắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên internet và mạng xã hội.

Bốn là, Các cấp ủy cơ sở, người đứng đầu các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nắm bắt dư luận xã hội, diễn biến tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XII) về đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Quan tâm nắm bắt, tổng hợp, phản ánh tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, rà soát phát hiện kịp thời các thông tin sai trái có liên quan địa phương mình, ngành mình để báo cáo hoặc phối hợp xử lý theo hướng sự việc xảy ra ở địa phương nào, ngành nào thì xử lý ngày ở địa phương đó, ngành đó; chỉ đạo lực lượng tham gia đăng tải, chia sẻ những thông tin tích cực; quán triệt cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tuyệt đối không đăng tải hoặc chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, các vụ việc mang tính chất cá nhân. Triển khai thực hiện tốt Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc “Cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội”.

Năm là, Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị đối với các tổ chức, cá nhân; xử lý nghiêm khắc đối với những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật phát ngôn, làm lộ bí mật Đảng, Nhà nước, thông tin thất thiệt, lan truyền tài liệu trái phép. Biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW.

Nhờ sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Chính quyền các cấp, sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân, chúng ta vượt qua được những khó khăn rất lớn như: Đại dịch Covid – 19, thiên tai, bão lụt, hạn mặn,…Qua đó cho thấy được càng trong khó khăn, thử thách, thì chúng ta càng thể hiện truyền thống đoàn kết, yêu nước, lòng nhân ái và ý chí kiên cường, chính vì những truyền thống và ý chí đó đã làm nguồn lực, động lực mà không một thế lực nào có thể ngăn cản, lợi dụng để xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; giúp xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đất nước tiếp tục đi lên, dân tộc phát triển cường thịnh.

Tác giả bài viết: Thảo Quyên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây