Ra mắt cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”

Thứ ba - 28/11/2023 04:44
Những bài viết trong cuốn sách bao hàm giá trị cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện đường lối và bản sắc đối ngoại, ngoại giao của Đảng, đúc kết tư tưởng cốt lõi của đối ngoại, ngoại giao Việt Nam xuyên suốt lịch sử dân tộc mà đỉnh cao là nền ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, phương pháp luận trong đánh giá tình hình thế giới, nhận diện đặc điểm của thời đại, cơ hội, thách thức và ứng xử của Việt Nam trong từng giai đoạn lịch sử.
Cuốn sách đã thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác đối ngoại.
Cuốn sách đã thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược của đồng chí Tổng Bí thư đối với công tác đối ngoại.

Mỗi bài viết thể hiện tầm nhìn, tư duy, quan điểm chỉ đạo chiến lược toàn diện của đồng chí Tổng Bí thư, do đó cuốn sách là cẩm nang hữu ích đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, các ngành, các cấp, cán bộ, đảng viên, nhất là những cơ quan, cán bộ được trực tiếp phân công làm công tác đối ngoại, ngoại giao.

Cuốn sách đã nhìn lại chiều dài lịch sử của dân tộc, đặc biệt là qua hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình kế thừa, phát huy truyền thống dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, và hình thành trường phái đối ngoại, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”, đó là gốc vững, thân chắc, thấm đượm tâm hồn, cốt cách khí phách của dân tộc Việt Nam.

Đối với bạn bè quốc tế, cuốn sách sẽ là tài liệu thông tin đối ngoại có giá trị về đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước - đường lối “độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế”. Bên cạnh đó, nội dung cuốn sách cũng thể hiện mạnh mẽ sự đồng tình, ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài đối với công tác đối ngoại, ngoại giao của Việt Nam.

Với giá trị lý luận và thực tiễn lớn lao, để tuyên truyền sâu rộng nội dung cuốn sách tới đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, đề nghị các cấp ủy tăng cường tuyên truyền, giới thiệu trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, để thông qua cuốn sách giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân hiểu rõ hơn đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức cho cán bộ, đảng viên đọc, nghiên cứu, quán triệt nội dung cuốn sách và vận dụng có hiệu quả các bài học kinh nghiệm được đúc rút trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối ngoại, ngoại giao của Đảng, góp phần thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại trong thời gian tới.

Việc tuyên truyền, quán triệt cuốn sách này có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm đưa những nội dung, tư tưởng lớn về đối ngoại, ngoại giao của Đảng và Nhà nước ta đi vào cuộc sống có hiệu quả, tiếp tục xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân, góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây