Xã Thành Công: Tổ chức Hội nghị sơ kết chuyên đề “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”

Chủ nhật - 19/11/2023 01:45
Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã số 151-KH/UBND, ngày 15/4/2023 về sơ kết chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” (NDSXKDG) năm 2023 trên địa bàn xã. Chiều ngày 17/11/2023 UBND xã Thành Công tổ chức hội nghị sơ kết chuyên đề thi đua “NDSXKD giỏi” năm 2023, nhằm đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề, qua đó nêu lên mặt làm được, chưa làm được để rút ra kinh nghiệm cho những năm sau; đồng thời biểu dương những cá nhân có thành tích trong thực hiện chuyên đề. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Hòa- PCT.UBND xã, đồng chí Nguyễn Quốc Đại- Chủ tịch Hội Nông dân xã, cùng các đồng chí là Trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể xã và hội viên Nông dân tham dự.
Xã Thành Công: Tổ chức Hội nghị sơ kết chuyên đề “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thành Nam - PCT. Hội Nông dân xã thông qua báo cáo sơ kết chuyên đề thi đua “ Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi” năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Thực hiện chuyên đề thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi trong toàn huyện, UBND và Hội Nông dân xã Thành Công đã triển khai hướng dẫn và phát động chuyên đề NDSXKDG năm 2023 trong toàn xã, thông qua các Chi ,Tổ hội Nông dân với những nội dung như: Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2023 của UBND xã Thành Công về phát động chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn (2023 - 2025) trên địa bàn xã, chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi và mùa vụ, giới thiệu các mô hình sản xuất điển hình, kinh tế từng hộ gia đình, dịch vụ. Để từ đó nông dân chọn cho mình mô hình phát triển sản xuất – kinh doanh phù hợp tích cực đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp trong năm 2023.

Trong năm, Hội đã phối hợp Phòng Nông nghiệp, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Gò Công Tây tổ chức hội thảo đầu vụ và chăm sóc lúa Hè thu sau khi sạ, tập huấn sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGap. Hội Nông dân xã kết hợp với Ủy ban nhân dân, Ngành Nông nghiệp xã, Ban Lãnh đạo ấp Bình Hưng tiếp tục tổ chức lấy ý kiến nhân dân trong thực hiện chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo tinh thần Nghị quyết số 07/2019/NQ – HĐND của HĐND tỉnh Tiền giang) nhằm giúp cho bà con nông dân các mô hình sản xuất có hiệu quả, từ đó bà con nông dân có điều kiện học tập trao đổi kinh nghiệm thực tế trong sản xuất, tăng thu nhập cho người dân.

Việc tạo vốn cho nhu cầu phát triển của nông dân là một chương trình trong tâm được Hội Nông dân quan tâm, tiếp tục thực hiện liên tịch giữa Hội Nông dân với kết quả phối hợp với Ngân hàng Chính sách- Xã hội tổng dư nợ trên 7,944,459.633 cho 208 hộ vay; Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn là 31,734 triệu đồng, cho 201 hộ vay. Kết quả phát nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân tổng nguồn vốn: 209.000.000 đ cho 41 hội viên nông dân vay. Ngoài ra Hội còn hỗ trợ hội viên nông dân vay vốn QHTND nguồn TW, tổng nguồn vốn 600.000.000đ cho 27 hội viên vay dự án “Chăn nuôi Bò sinh sản”. Ban chỉ đạo UBND xã - Hội nông dân – Công chức Nông nghiệp đã tham mưu tổ chức phát động đăng ký và trực tiếp làm tham mưu hướng dẫn thực hiện tiêu chí, có 745 hộ hội viên đăng ký danh hiệu sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp.

Kết quả bình xét đạt các cấp cuối năm như sau: Tổng cộng 460/745 đạt 61,74%, Chuyên đề NDSXKDG cấp xã: đạt 105 điểm. Hội đã đề nghị Khen thưởng cấp tỉnh là 01: Ông Huỳnh Quốc Hưng, công ty Mắm Bà hai Diễm, ấp Bình Nhựt, cấp huyện: 01 Ông: Đỗ Thành Sơn, Kinh doanh lương thực thực phẩm, thức ăn gia súc, gia cầm, ấp Bình Lạc.

Tại Hội nghị đã tổ chức khen thưởng 01 tập thể Chi hội ấp Bình Hưng và 03 cá nhân đạt danh hiệu “Nông dân sản xuất – kinh doanh giỏi”.

Trong thời gian qua Hội nông dân cùng câu lạc bộ khuyến nông xã kết hợp với cán bộ nông nghiệp xã luôn sự tranh thủ sự hỗ trợ các nghành của huyện đã tổ chức chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ. Nội dung tập trung chủ yếu các cuộc hội thảo, tập huấn giúp cho hội viên nông dân phương pháp chăn nuôi, cũng như cách phòng trị bệnh, giúp cho nông dân sản xuất các loại hàng hóa đạt chất lượng cao, theo dõi tình hình sâu bệnh, hướng dẫn cho nông dân lựa chọn các loại thuốc thích hợp để phòng trừ sâu bệnh.

Ngoài ra, hàng năm được sự quan tâm lãnh chỉ đạo Đảng ủy và các ngành chức năng. UBND chỉ đạo nhân dân xã trong thực hiện nguồn vốn phân cấp để đầu tư nạo vét các công trình trên địa bàn xã như các tuyến kênh nội đồng đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản suất nông nghiệp và các tuyến đường giao thông vào khu dân cư. UBND xã đã tiếp tục liên kết các doanh nghiệp thực hiện mô hình sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGap do Công ty TNHH Vinh Hiển bao tiêu sản phẩm: Có 25 hộ tham gia tổng 25.20 ha tại ấp Bình Hưng. Thực hiện mô hình sản xuất lúa chất lượng cao tại ấp Bình Hưng với 21 hộ tham gia diện tích 21.7 ha do HTX Nông nghiệp Bình Nhựt liên kết với công ty HK bao tiêu sản phẩm.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hòa- PCT.UBND xã yêu cầu Hội Nông dân cần tập trung một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục Chuyên đề thi đua “ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” năm 2023 và thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH Trung ương Đảng ( khóa X ) về “ Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Liên kết HTX, các doanh nghiệp thực hiện cánh đồng lớn, mô hình liên kết sản xuất lúa chất lượng cao, sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGap, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Về kinh tế: cây ăn quả , cây có múi các vườn cây hộ tự trồng từng bước đưa kinh tế vườn. Về chăn nuôi phấn đấu ổn định các đàn gia súc, gia cầm hiện có và phát triển vươn lên qui mô vừa và nhỏ lên kinh tế vừa, kết hợp thú y tăng cường công tác quản lý chăn nuôi chăm sóc đàn, chăn nuôi theo hướng trang trại, nông trại tập trung đảm bảo an toàn dịch bệnh, liên kết tiêu thụ trong chăn nuôi. Về thủy sản: phát động phong trào nông dân tận dụng ao hồ hiện có nuôi cá nước ngọt. Riêng các ao ươm cá giống phấn đấu giữ vững để cung ứng cá nuôi cho nông dân trong xã và ngoài địa bàn. Đẩy mạnh công tác phát triển ngành nghề và mua bán dịch vụ khác thu hút vào chợ trung tâm Thành Công, tạo điều kiện cho nông dân trong xã giao lưu hàng hóa. Vận động nhân dân, các hộ sản xuất theo chương trình Ocop. Tập huấn chuyển giao khoa học kĩ thuật, ứng dụng các tiến bộ kĩ thuật trong sản xuất, giảm chi phí nhân công như phun xịt thuốc bằng máy bay không người lái, tập trung cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp. Hướng dẫn nông dân sản xuất theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm từ đầu vào đến đầu ra cho nông dân, đặc biệt là sản xuất nông sản theo hướng hữu cơ, giảm sử dụng phân hóa học, sản xuất theo hướng an toàn sinh học.

Hội nông dân xã kết hợp với các ngành đoàn thể trong xã tích cực liên kết xây dưng nhiều phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhằm khai thác hết tiềm năng mà địa phương sẳn có để hướng dẩn nông dân làm giàu thoát nghèo bền vững như các mô hình: “Xây dựng cánh đồng lớn, trồng rau an toàn, các tổ hợp tác; tổ chức dạy nghề nông thôn”. Hội Nông dân xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi theo hướng phát triển bồi dưỡng những nhân tố mới; thường xuyên sơ, tổng kết, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm và nhân ra diện rộng./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây