Chi bộ Ấp Bình Phú, Xã Bình Phú phát huy tốt kết quả xây dựng mô hình chi bộ điểm thực hiện “Chi bộ bốn tốt”

Thứ tư - 27/03/2024 18:53
Thực hiện Quyết định 1466-QĐ/HU ngày 31/7/2023 của Huyện ủy Gò Công Tây về ban hành tiêu chí đánh giá “Chi bộ bốn Tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” và Kế hoạch số 61-KH/HU ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đảng ủy xã Bình Phú đã chọn chi bộ ấp Bình Phú làm điểm thực hiện “Chi bộ bốn Tốt” năm 2023, qua đó đánh giá và nhân rộng trong các chi bộ còn lại trong toàn Đảng bộ.
Đảng viên chi bộ ấp Bình Phú dự sinh hoạt.
Đảng viên chi bộ ấp Bình Phú dự sinh hoạt.

Chi bộ ấp Bình Phú có tổng số đảng viên là 35 đồng chí, 01 đồng chí bệnh nặng xin miễn sinh hoạt, còn lại 34 đồng chí, chính thức là 34 đồng chí. Trong đó 02 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 02 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 07 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đảng viên tham gia công tác là 13 đồng chí, đảng viên hưu trí 10 đồng chí, trong đó có nhiều đồng chí nguyên lãnh đạo huyện, xã về hưu. Chi bộ ấp Bình Phú trước khi được Đảng ủy chọn thực hiện “Chi bộ bốn tốt” , tình hình chấp hành các quy định của cấp trên còn hạn chế, thực hiện chưa cao, tham gia sinh hoạt vắng không có lý do chính đáng, không có đơn ; tham gia học nghị quyết chưa đạt theo yêu cầu đề ra, tính đoàn kết, kỷ luật trong đảng chưa cao, trong sinh hoạt ít tham gia phát biểu, hoặc phát biểu không có trọng tâm, trọng điểm gây mất lòng đồng chí đồng đội, làm mất đoàn kết nội bộ.

Năm 2023, Đảng ủy xã Bình Phú chọn Chi bộ ấp Bình Phú thực hiện mô hình điểm “Chi bộ bốn tốt”. Cấp ủy chi bộ đã họp bàn và thống nhất cao trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ mà Đảng bộ đã giao. Ông Võ Văn Hữu - Bí thư Chi bộ ấp Bình Phú cho biết: “Chi bộ chúng tôi được chọn làm điểm trong xây dựng “Chi bộ 4 tốt” của Đảng bộ xã Bình Phú. Để thực hiện hiệu quả các nội dung, ngay từ khi triển khai, chi ủy quán triệt sâu từng nội dung trong đảng viên; từ đó, bám sát kế hoạch cấp trên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của đảng viên, nhất là bí thư chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ. Sau 3 tháng triển khai, các hoạt động của chi bộ đã đi vào nề nếp hơn, góp phần vào quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của ấp.

Việc cụ thể hóa đầy đủ văn bản các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận, chương trình, kế hoạch…. của Đảng ủy, UBND xã, cấp ủy chi bộ tiếp thu xây dựng kế hoạch, nội dung của trên. Thực hiện đạt các chỉ tiêu, đúng thời gian kế hoạch đề ra trong năm, không có cán bộ đảng viên, cấp ủy chi bộ , các đoàn thể vi phạm, cấp ủy có xây dựng quy chế làm việc và có kế hoạch nâng chất các đảng viên yếu kém, vắng sinh hoạt nhiều lần trong năm và các đoàn thể yếu kém hoạt động hạn chế. Công tác triển khai, học tập, quán triệt, các chỉ thị, nghị quyết kết luận của Đảng qua các cuộc sinh hoạt chính trị, chi ủy có phân công chi ủy viên trực tiếp đến gặp tất cả các đảng viên trong chi bộ nắm ngày, giờ, địa điểm, nội dung của cuộc sinh hoạt chính trị. Nhìn chung chi bộ đạt số đảng viên tham gia trên 90% từng cuộc họp, còn 10% có lý do chính đáng như có công việc đột xuất, bệnh và có một vài đồng chí do đi làm ăn xa không xin nghỉ được. Các đồng chí vắng này được cấp trên tổ chức sinh hoạt vét đều có tham gia, nhìn chung toàn chi bộ đều nắm được các nội dung đã quán triệt. Về chế độ thông tin báo cáo các cuộc sinh hoạt có thư ký ghi biên bản sau các cuộc họp đều phải chuyển ngay biên bản họp chi bộ về Đảng ủy theo dõi diễn biến cuộc sinh hoạt lệ kỳ hàng tháng của chi bộ.

Vai trò của cấp ủy chi bộ, người đứng đầu và đảng viên trong chi bộ thực hiện đúng quy chế làm việc của chi bộ, khách quan, công tâm, minh bạch để đánh giá, nhận xét cán bộ, đảng viên có mối quan hệ mật thiết với nhân dân ở nơi cư trú, kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tiêu cực, chia rẽ bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ trong chi bộ, không để chi bộ có biểu hiện mất đoàn kết nội bộ. Cấp ủy, người đứng đầu, đảng viên thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, tham gia xây dựng, thực hiện nghị quyết của chi bộ, người đứng đầu nghiêm túc tự phê bình và phê bình. Thực hiện tốt chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, hàng năm có xây dựng kế hoạch và thực hiện việc khắc phục tốt các khuyết điểm mình đã gây ra.

Tất cả đảng viên trong chi bộ luôn gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị quyết định sự phân công, điều động, đi đầu thực hiện có nề nếp thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, tạo chuyển biến tốt trong sinh hoạt chi bộ, phân công cấp ủy đến nhà những đồng chí thường vắng do đi làm ăn xa để trao đổi, tâm tình, động viên để họ tham gia sinh hoạt tốt hơn tránh tình trạng sợ phê bình rồi từ đó có mặt cảm không dám gặp lãnh đạo hoặc có ý định xa rời tổ chức và những vấn đề trong sinh hoạt chi bộ có những ý kiến đóng góp của đảng viên cần phải lắng nghe, tìm hiểu giải thích và trả lời hợp tình hợp lý, đúng ý Đảng lòng dân thì mọi công việc đều trôi chảy phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
 

xa binh phu go cong tcy chi bo bon tot (3)
Đảng uỷ xã khen thưởng cho tập thể chi bộ ấp Bình phú


Kết quả đánh giá tổ chức cơ sở Đảng của chi bộ đạt 4 năm liền là “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2023 đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6/34 đồng chí, tỉ lệ 17,64% ; hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 28/34 đồng chí tỉ lệ 82,36%, không có đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Chi bộ được Đảng bộ xã đề nghị về trên công nhận là Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.
 

xa binh phu go cong tcy chi bo bon tot (1)
Khen thưởng đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023


Đạt được kết quả trong năm qua, chi bộ ấp Bình Phú luôn được Đảng ủy cấp trên thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo, đôn đốc, triển khai những nội dung liên quan đến công tác Đảng, tạo điều kiện cho chi ủy, chi bộ có định hướng thực hiện “Chi bộ bốn Tốt” trong thời gian qua đi vào hoạt động tốt, đảng viên có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng trong việc thực hiện “Chi bộ bốn Tốt”.

Trong thời gian tới Chi bộ ấp Bình Phú tiếp tục hoàn thiện các mặt còn hạn chế năm 2023 để tiếp tục thực hiện mô hình “Chi bộ bốn Tốt” nhằm tăng thêm sức chiến đấu, tăng thêm hiệu quả hoạt động, tăng thêm tư tưởng của mọi đảng viên, mỗi đảng viên là một hạt nhân tốt cho xã hội; trong chi bộ không có đảng viên nào vi phạm pháp luật ; vi phạm vào những điều đảng viên không được làm, chi bộ không có lợi ích nhóm tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Qua đó cấp ủy chi bộ cần gương mẫu đi đầu đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt, giữ vững chế độ và nâng cao chất lượng sinh hoạt, phát huy vai trò dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của đảng viên và nhân dân.

Với những kết quả đã đạt được bước đầu trong việc triển khai thực hiện mô hình chi bộ điểm “Chi bộ bốn Tốt” của Chi bộ ấp Bình Phú trong năm qua. Năm 2024 Đảng bộ xã Bình Phú tiếp tục nhân rộng mô hình này ở tất cả các chi bộ còn lại. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Kế hoạch số 61-KH/HU, ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Trí

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây