Huyện Gò Công Tây: Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu

Thứ hai - 27/11/2023 08:54
Thời gian qua, huyện Gò Công Tây luôn chủ động đề ra nhiều giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường của người dân trên địa bàn huyện.
Mô hình hố rác cây xanh xã Thành Công.
Mô hình hố rác cây xanh xã Thành Công.

Ngành chức năng huyện đã tích cực triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 24/NQ-CP ngày 03-6-2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường và Kế hoạch số 06 ngày 19-01-2015 của UBND tỉnh, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã ban hành các văn bản về tài nguyên và môi trường, chỉ đạo các ngành, các cấp trong huyện triển khai thực hiện theo đúng chức năng và thẩm quyền được giao. Hằng năm, UBND huyện đều xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình hành động về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, đề ra những nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện, triển khai Kế hoạch đến 12 xã và thị trấn Vĩnh Bình yêu cầu địa phương chú trọng thực hiện công tác này. Đặc biệt, năm 2022, UBND huyện tham mưu Huyện ủy xây dựng Nghị quyết số 13-NQ/HU ngày 25-3-2022 về tăng cường bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch số 90 ngày 28-7-2023 về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 07-7-2023 của Tỉnh ủy Tiền Giang về “Tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh”. Bên cạnh đó, UBND huyện tăng cường công tác phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Luật Bảo vệ môi trường. Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hằng năm phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể tổ chức hưởng ứng các chiến dịch bảo vệ môi trường như: Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường, Ngày Môi trường thế giới ngày 5/6, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn,….với nhiều hình thức như: Tổ chức mít tinh, treo băng rôn, áp phích, phát tờ bướm tuyên truyền, tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom và xử lý rác, khai thông cống rãnh, trồng cây xanh,…. Bên cạnh đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện còn phối hợp với Hội Nông dân huyện, Hội Cựu Chiến binh huyện ra quân thực hiện công trình “Nông dân Tiền Giang tích cực tham gia bảo vệ môi trường nông thôn”, Mô hình Cựu chiến binh bảo vệ môi trường lòng kênh thông thoáng, ra quân dọn dẹp vệ sinh, trồng cây xanh, hoa kiểng, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường và thu gom xử lý rác thải tại các tụ điểm chợ, vớt lục bình trên các tuyến kênh được trên 120 lượt ra quân thu hút trên 1.000 hội viên, đoàn viên, thanh niên, người dân tham gia. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện cũng tăng cường phối hợp với Trung tâm Văn hoá Thể thao và Truyền thanh huyện thường xuyên tuyên truyền về hưởng ứng xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức người dân trong công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong việc bỏ rác đúng nơi quy định.

Để quản lý chặt chẽ việc triển khai các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện, phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm đến môi trường, tác động xấu đến môi trường, UBND huyện chỉ đạo Phòng TN&MT kết hợp Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh biết các quy định về lập hồ sơ môi trường theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, tránh để tiếp tục phát sinh các cơ sở thuộc đối tượng lập hồ sơ môi trường khi đi vào hoạt động mà không có hồ sơ môi trường. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải phải lập hồ sơ môi trường trước khi đi vào hoạt động. Không cho đưa vào xây dựng, vận hành, khai thác các dự án chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường. Việc ban hành các văn bản quy định kịp thời, có sự kết hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và địa phương trong việc tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở biết, từ đó nâng cao ý thức tự giác chấp hành trong việc lập hồ sơ môi trường.

Song song đó, UBND huyện Gò Công Tây đã chỉ đạo tăng cường các hoạt động kiểm tra về lĩnh vực môi trường, kịp thời chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đưa hoạt động bảo vệ môi trường đi vào khuôn khổ. UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, chỉ đạo Phòng TN&MT kết hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện công tác kiểm tra vệ sinh môi trường tại nơi công cộng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Qua kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chăn nuôi thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như thu gom và xử lý chất thải; xây dựng hầm biogas; lập hồ sơ môi trường theo quy định.

Bên cạnh đó, UBND huyện Gò Công Tây còn phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ban hành Kế hoạch số 102/KH-UBND-MTTQ ngày 07/6/2022 về thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch này đến Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, nhằm đưa hoạt động này dần đi vào nề nếp. Đến nay theo thống kê chung số hộ dân đã ký cam kết thực hiện đúng quy trình phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình là 35.243/35.243 đạt tỷ lệ 100%. Số hộ đã thực hiện phân loại là 33.694/35.243 đạt tỷ lệ 95,6%. Số hộ dân đã đăng ký thu gom rác là 34.010/35.243 hộ dân, đạt 96,5%. Về thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng: Bố trí từ năm 2018 đến nay được 493 bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, đã thu gom được 12 đợt với khối lượng là 54,175 tấn bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và đem đi xử lý đúng quy định. Về thu gom, xử lý rác thải vô cơ không tái chế đến nay thu gom được 04 đợt với tổng khối lượng là 44,364 tấn.

Nhìn chung, qua phát động thực hiện kế hoạch phân loại xử lý rác thải tại nguồn huyện Gò Công Tây thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong tình hình mới được nâng lên rõ rệt, đánh giá chung về cảnh quan môi trường từ huyện đến các xã có nét đổi thay khang trang, sạch đẹp, người dân để rác đúng nơi đúng chỗ, đăng ký xe thu gom rác, thu gom rác theo lịch định kỳ.

Với những kết quả trong lãnh đạo thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường thời gian qua, vừa qua, huyện Gò Công Tây đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen có thành tích về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đây là động lực để địa phương tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Kim Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây