Huyện Gò Công Tây: Tiếp tục nâng cao ý thức của cán bộ, đảng viên trong sử dụng Internet và mạng xã hội, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thứ tư - 14/06/2023 20:07
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, cụ thể là Internet, mạng xã hội (MXH) được đặt ra với yêu cầu ngày càng cao. Thời gian qua, công tác này được các cấp ủy Đảng đặc biệt chú trọng, nhất là việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Qua đó, đưa MXH trở thành mũi tiến công sắc bén, công cụ hiệu quả phục vụ đắc lực trong công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đ/c Hồ Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện báo cáo tại Hội nghị thông tin thời sự tháng 6 năm 2023
Đ/c Hồ Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện báo cáo tại Hội nghị thông tin thời sự tháng 6 năm 2023

Chắc không ai trong chúng ta, những người cán bộ, đảng viên mà không biết đến Internet và MXH, bởi vì Internet và MXH nó đã chứng minh được sự cần thiết của nó trong đời sống xã hội ngày nay, nó cho chúng ta biết rất nhiều thông tin, thông tin hay, thông tin mới, lạ, ở tất cả các lĩnh vực, diễn ra ở các nơi trên thế giới.

Nhận thức rõ những cái hay, tiện ích của Internet, MXH đem lại, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã triển khai quán triệt rất nhiều văn bản có liên quan, như: Kết luận số 53-KL/TW, ngày 04/6/2019 của Ban Bí thư “ Về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội”; Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc “Cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng Trang thông tin điện tử cá nhân trên internet và mạng xã hội” ... Nội dung của các văn bản trên, lưu ý về trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền; mỗi cán bộ, đảng viên cần phải nâng cao ý thức, đối với công tác thiết lập, quản lý và sử dụng Internet, MXH phục vụ tốt cho công tác tuyên truyền. Yêu cầu chủ động cung cấp thông tin có định hướng, khuyến khích đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin chính thống, nhất là chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gương “Người tốt - Việc tốt”, những điển hình tiên tiến, những mô hình mới, cách làm hay...

Hiện nay, có rất nhiều cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng, đoàn,... đã thiết lập và sử dụng có hiệu quả các trang fanpage, facebook, zalo cá nhân ... (Huyện ủy, UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đều có Trang thông tin điện tử; Công an huyện có Trang Zalo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy có 02 nhóm trên trang facebook). Những trang này thường xuyên cập nhật, chia sẻ những tin bài tích cực, đặc biệt là những hình ảnh đẹp về văn hóa, ẩm thực, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ... Qua đó, lan tỏa những thông tin tích cực, những hình ảnh tốt đẹp về quê hương Gò Công Tây, đồng thời át đi những hình ảnh tiêu cực, thiếu lành mạnh trên Internet, MXH.

Bên cạnh những thông tin tích cực, thì Internet và MXH cũng đang đặt ra cho chúng ta không ít những thách thức bởi mặt trái của nó. Bởi vì hiện nay, các thế lực thù địch, các đối tượng xấu đang ra sức lợi dụng Internet, MXH để thực hiện âm mưu “Diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ ta. Đặc biệt, chúng tăng cường sử dụng MXH để tán phát thông tin xuyên tạc, sai sự thật về tình hình đất nước, bôi nhọ, nói xấu các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước hòng tạo sự hoài nghi, gây hoang mang dư luận, làm suy giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Và thực tế có rất nhiều trường hợp sử dụng MXH để công kích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân, tổ chức với những lời nói, ứng xử trái với thuần phong, mỹ tục của người Việt Nam … đã thu hút rất nhiều lượt tương tác, bình luận và chia sẻ. Nếu người sử dụng mạng không hiểu biết, không tỉnh táo trước những thông tin xấu, độc trên MXH thì sẽ rơi vào “bẫy thông tin” và “tiếp tay” cho các phần tử xấu, nghiêm trọng hơn là có thể dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật theo Luật An ninh mạng mà không hay biết. (VD như công tác phòng chống Covid 19 vừa qua: Một số người dân nhẹ dạ, cả tin, nhận thức chưa đầy đủ đã đăng tải, chia sẻ những thông tin thất thiệt, chưa được kiểm chứng về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, gây hoang mang cho người dân, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch của huyện).

Để phát huy thế mạnh và các tiện ích của Internet, MXH trong tuyên truyền, định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội; đồng thời khắc phục những mặt trái mà chúng để lại; tiếp tục đưa MXH trở thành công cụ đắc lực trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung sau:

- Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên trong việc thiết lập, quản lý sử dụng, chia sẻ thông tin trên Internet, MXH. (Quy định số 85-QĐ/TW ngày 07/10/2022 của Ban Bí thư về việc “Cán bộ đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên internet, mạng xã hội và Luật An ninh mạng …).

- Thứ hai, đối với cán bộ, đảng viên khi sử dụng MXH, cần trang bị cho mình những kiến thức cần thiết khi tham gia. Khi sử dụng MXH thì phải chấp hành nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cần nâng cao ý thức cảnh giác, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; không đăng tải, chia sẻ thông tin, hình ảnh đi ngược với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vi phạm thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội; không chia sẻ, bình luận theo hướng tiêu cực những bài viết xuyên tạc, bôi nhọ, sai trái, bịa đặt, những thông tin không chính thống, có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.

- Thứ ba, khuyến khích mỗi cán bộ, đảng viên đăng tải, chia sẻ thông tin tích cực từ các nguồn chính thống về các gương người tốt - việc tốt; những hình ảnh đẹp; những cách làm hay, sáng tạo trên các lĩnh vực của đời sống xã hội,... với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực” nhằm góp phần “pha loãng” thông tin tiêu cực, “phủ xanh” thông tin tích cực. Qua đó kịp thời định hướng dư luận, tạo hiệu ứng lan tỏa thông tin tích cực, “sức đề kháng” trước các thông tin xấu, độc, tạo môi trường thông tin lành mạnh.

- Thứ tư, các ngành, các cấp tiếp tục duy trì và phát triển các trang mạng của cơ quan, đơn vị mình để phục vụ công tác tuyên truyền, định hướng thông tin. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp thông tin cho ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp về các âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch trên lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và trang bị thêm kiến thức, kinh nghiệm trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

-  Thứ năm, các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm đối với cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng các Trang thông tin điện tử, nhất là việc đăng ký tham gia các tổ chức, “hội”, “nhóm” trái phép trên Internet, MXH; làm lộ, lọt bí mật nhà nước; truyền bá quan điểm sai trái, thù địch; cung cấp hoặc phát tán thông tin gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội....

Với sự chung tay, vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, cùng sự tự giác, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong sử dụng Internet, MXH, chắc chắn MXH sẽ tiếp tục trở thành công cụ phục vụ đắc lực trong công tác tuyên truyền, định hướng, góp phần tích cực trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở Đảng bộ huyện Gò Công Tây nói riêng và Đảng bộ tỉnh Tiền Giang nói chung.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây