Gò Công Tây tích cực tuyên truyền thực hiện Kết luận 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới

Thứ sáu - 01/09/2023 00:14
Công tác thông tin đối ngoại là bộ phận quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng và công tác đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân; là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đ/c Hồ Văn Hùng - UVBTV -Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện báo cáo tại Hội nghị thông tin thời sự.
Đ/c Hồ Văn Hùng - UVBTV -Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện báo cáo tại Hội nghị thông tin thời sự.

Vừa qua, Huyện ủy Gò Công Tây đã ban hành Kế hoạch số 94-KH/HU ngày 31/8/2023 về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, trong đó yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng quán triệt, tuyên truyền nội dung Kết luận 57-KL/TW của Bộ Chính trị đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện. Nhất là hoạt động của các cơ quan, tổ chức có liên quan đến công tác thông tin đối ngoại.

Theo đó, cần tập trung tuyên truyền nội dung Nghị quyết 34-NQ/TW ngày 09/01/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại của Đảng; Quy chế 03-QC/TU ngày 15/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân huyện. Tích cực đổi mới công tác thông tin đối ngoại theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, sát thực tiễn, phù hợp với nhu cầu trao đổi, tiếp cận thông tin của từng đối tượng, nhất là thế hệ trẻ, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ, nâng cao hình ảnh Quốc gia, dân tộc và địa phương; phối hợp hài hoà, linh hoạt giữa đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong công tác thông tin đối ngoại.

Thực hiện tốt Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn; phát huy tốt vai trò chỉ đạo, định hướng của Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại huyện; vai trò của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại; tăng cường công tác phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin cần thiết, nhất là thông tin về các sự việc nhạy cảm, phức tạp. Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả quản lý của các cơ quan Nhà nước; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thực hiện tốt cơ chế phát ngôn theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền, tôn vinh, giới thiệu giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các danh nhân Việt Nam được thế giới vinh danh, các nhân vật lịch sử trên địa bàn. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, các giá trị tiến bộ của nhân loại, kinh nghiệm quốc tế... đáp ứng kịp thời nhu cầu thông tin; giữ vững quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng đối với các vấn đề quốc tế và khu vực, vai trò của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế đối với Việt Nam.

Đa dạng hoá các hình thức thông tin đối ngoại gắn với các hoạt động tuyên truyền, du lịch, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, ... tạo sự lan tỏa mạnh mẽ giá trị, bản sắc văn hoá, lịch sử, truyền thống, hình ảnh của địa phương, của đất nước, con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế. Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, tiêu cực xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quá trình phát triển đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng; tăng cường thông tin tích cực, khắc phục tình trạng đưa thông tin thiếu chính xác, sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, văn hoá Việt Nam. Chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, làm rõ những nội dung phản ánh chưa chính xác, chưa đầy đủ, sai sự thật; đấu tranh phản bác kịp thời, có hiệu quả những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động, trái với đường lối, quan điểm của Đảng.

Khuyến khích, động viên các nguồn lực xã hội cho công tác thông tin đối ngoại; thông tin tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và khu vực biên giới lãnh thổ quốc gia, giáo dục, bồi dưỡng, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ hình ảnh quốc gia, dân tộc cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân; truyền thông về đảm bảo quyền con người; thông tin tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện đến đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, đóng góp thiết thực cho công tác thông tin đối ngoại.

Để góp phần tích cực trong công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, yêu cầu mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của địa phương, của đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị, hợp tác, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế. Góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và Đảng Cộng sản Việt Nam trên trường quốc tế; khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và các mục tiêu phát triển của huyện.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây