Đảng bộ huyện Gò Công Tây: phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp công dân

Thứ tư - 26/06/2024 22:22
Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, trong 05 năm qua, công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn huyện đã được giải quyết dứt điểm, từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần ổn định chính trị xã hội, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.
Đ/c Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Công Tây thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, huyện  phát biểu trả lời các ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri 02 xã Long Bình, Bình Tân trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.
Đ/c Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Công Tây thay mặt đại biểu HĐND tỉnh, huyện phát biểu trả lời các ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc cử tri 02 xã Long Bình, Bình Tân trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

CỤ THỂ HÓA QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG
Thực hiện Công văn số 1489-CV/TU ngày 22/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành, triển khai trong toàn đảng bộ Công văn số 1020-CV/HU ngày 29/3/2019 về việc triển khai thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; Công văn số 1239-CV/HU ngày 04/11/2019 hướng dẫn thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị; Công văn số 498-CV/HU ngày 29/3/2022 về tiếp tục thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị. Bám sát các nội dung trong Quy định 11-QĐi/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Quyết định số 2337-QĐ/HU ngày 17/10/2019 về Quy chế Bí thư Huyện ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân (đầu năm 2024, thay thế bằng Quyết định số 1735-QĐ/HU ngày 26/01/2024 để điều chỉnh, bổ sung quy chế cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương).

Qua 05 năm quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trên địa bàn huyện Gò Công Tây trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị, địa phương từng bước đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân; công tác đối thoại trực tiếp với dân được quan tâm thực hiện tốt; việc giải quyết những phản ánh, kiến nghị của công dân được thực hiện đảm bảo quy định của pháp luật.

VAI TRÒ NÊU GƯƠNG CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY
Với vai trò là người đứng đầu cấp ủy, đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gò Công Tây luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các ngành, địa phương báo cáo kết quả giải quyết các vấn đề bức xúc của người dân, nhất là những vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc khó khăn, vướng mắc để kịp thời chỉ đạo giải quyết dứt điểm.

Hơn 30 tháng qua, Bí thư Huyện ủy đã thực hiện tiếp 42 ngày gồm tiếp định kỳ và tiếp đột xuất (từ năm 2021 đến 2022 do ảnh hưởng dịch Covid-19 chỉ thực hiện tiếp 04 ngày) với 10 lượt công dân được tiếp. Tại các buổi tiếp công dân, đồng chí Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo các ngành, địa phương có liên quan đã trao đổi, giải đáp các ý kiến của công dân và hướng dẫn công dân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Sau mỗi buổi tiếp dân đều có ban hành thông báo kết luận kết quả tiếp công dân gửi các cơ quan, đơn vị có liên quan để chỉ đạo việc giải quyết các vấn đề của công dân. Bên cạnh việc tiếp công dân trực tiếp, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng tiếp nhận 46 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đã chỉ đạo các ngành chức năng xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài ra, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, đồng chí còn thực hiện chế độ tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân. Qua các cuộc tiếp dân đã ghi nhận và giải quyết nhiều vấn đề khó khăn của người dân thuộc ngoài thẩm quyền giải quyết của địa phương, một số vụ việc nhiều lần địa phương giải quyết nhưng chưa thỏa đáng đã được giải quyết dứt điểm. Tại các kỳ tiếp xúc cử tri của Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện, đồng chí luôn nêu cao trách nhiệm là người đại diện của nhân dân, luôn quan tâm lắng nghe, ghi nhận và giải trình thấu đáo các vấn đề của người dân.

SỰ LAN TỎA TÍCH CỰC ĐẾN CÁC CẤP, NGÀNH, ĐƠN VỊ, ĐỊA PHƯƠNG
Với tinh thần trách nhiệm, luôn lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để kịp thời có những chỉ đạo phù hợp với các ngành, địa phương; từ đó củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy, chính quyền, giảm tối đa tình trạng người dân khiếu nại đông người, kéo dài, vượt cấp góp phần ổn định chính trị xã hội. Từ những cuộc tiếp dân cũng như các cuộc tiếp xúc cử tri của đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã tạo sự lan tỏa tích cực đến các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên toàn huyện.

Các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, các đoàn thể đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy định. Theo đó, tại 12 xã và thị trấn Vĩnh Bình, Bí thư cấp ủy thực hiện tiếp dân định kỳ ít nhất 02 ngày/tháng. Kết quả từ năm 2019 đến nay đã thực hiện tiếp 474 ngày/72 công dân. Một số đơn vị có Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện kết hợp lịch tiếp công dân của 2 chức danh này. Bên cạnh đó, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn cũng đã tiếp nhận 126 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đã được xử lý, giải quyết đúng quy định.

KINH NGHIỆM TRONG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
Từ những kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân trên địa bàn huyện Gò Công Tây thời gian qua đã đúc kết một số kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, điều hành ở địa phương. Cụ thể:

Việc cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng phải phù hợp, sát với tình hình thực tế ở địa phương để bảo đảm thực hiện có hiệu quả và đạt được sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị, nhất là sự ủng hộ, đồng tình của quần chúng nhân dân. Trong triển khai thực hiện phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; xử lý dứt điểm những tồn tại hạn chế, bất cập gây bức xúc trong người dân, bảo đảm lợi ích hợp pháp của nhân dân; không để kéo dài các vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm.

Cần tập trung tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong đó trọng tâm là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân… với các hình thức phù hợp với từng đối tượng; đảm bảo mọi người dân đều cơ bản hiểu biết về trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mình trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm hạn chế tối đa các vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp.

Các cấp ủy, chính quyền cần xác định công tác tiếp dân là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên; phát huy hơn nữa vai trò gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện công tác này.

Có thể khẳng định, công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy trên địa bàn huyện Gò Công Tây thời gian qua đã đạt được kết quả tích cực, góp phần hạn chế nhiều vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, vượt cấp; các vấn đề bức xúc, mâu thuẫn phát sinh trong người dân được giải quyết ngay từ cơ sở, không làm phát sinh thêm những vụ việc mới. Từ đó tạo sự đồng thuận của Nhân dân với Đảng, Nhà nước; bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế./.

Tác giả bài viết: Trần Vũ Thanh Huy

Tổng số điểm của bài viết là: 40 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây