Huyện ủy Gò Công Tây: Sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Chủ nhật - 30/06/2024 10:52
Vào sáng ngày 28/6/2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gò Công Tây khóa XII tổ chức hội nghị lần thứ 18 sơ kết tình hình nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
Huyện ủy Gò Công Tây: Sơ kết nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Tham dự hội nghị về phía lãnh đạo tỉnh có đồng chí Trần Thanh Nguyên- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang, phụ trách huyện; về phía lãnh đạo huyện có đồng chí Đinh Tấn Hoàng- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Huỳnh Thanh Bình- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng- Ủy viên Thường vụ trực- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XII, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện, Bí thư các chi, đảng bộ cơ quan, lãnh đạo Đảng ủy, UBND 12 xã và Thị trấn Vĩnh Bình.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cùng với hệ thống chính trị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội. Công tác xây dựng Đảng, Công tác dân vận được đặc biệt quan tâm và tăng cường lãnh đạo. Trong 6 tháng đầu năm 2024 huyện Gò Công Tây đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Thu nhập bình quân đầu người đạt 72,3 triệu đồng, tăng 3,89 triệu đồng so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 2.387 tỷ đồng (Kế hoạch 3.300 - 3500 tỷ đồng), tăng 8,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 65,586 tỷ đồng, đạt 52,26% dự toán năm và bằng 105,75% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 240,127 tỷ đồng, đạt 41,74% dự toán năm và bằng 101,35% so cùng kỳ trong đó chi ngân sách huyện 186,377 tỷ đồng, chi ngân sách xã 53,750 tỷ đồng. Toàn huyện phát triển mới 16/43 doanh nghiệp bao gồm doanh nghiệp khởi nghiệp và chuyển từ hộ kinh doanh, đạt 37,21%. Công tác giải quyết việc làm cho 600/1.100 lao động, đạt 54,55% kế hoạch, tăng 15,38% so cùng kỳ. Trong đó xuất khẩu 24/30 lao động, đạt 80% kế hoạch và đạt 120% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,87%. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: huyện Gò Công Tây phấn đấu cuối năm 2024 xây dựng thêm 03 xã nông thôn mới nâng cao: Đồng Thạnh, Bình Phú, Bình Tân, 01 xã NTM kiểu mẫu: Thành Công, huyện duy trì các tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,70%, tăng 0,70%. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi: Trẻ em đi nhà trẻ đạt 18,9% .Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia ở các bậc học Mầm non và Tiểu học đạt 100%, Trung học cơ sở 83,33%. Duy trì đạt 100% các tỷ lệ như: Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh; tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch, tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý, tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh và dịch vụ xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn môi trường, tỷ lệ phân loại rác thải và xử lý tại nguồn. Tỷ lệ thu gom rác thải nông thôn tại hộ gia đình đạt 99% (Kế hoạch là 99,5%, cùng kỳ đạt 91,25%). Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được chú trọng, công tác tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao cả số lượng và chất lượng.

Về thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đến nay toàn huyện có 45 sản phẩm của 18 chủ thể được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh (22 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 23 sản phẩm đạt hạng 3 sao). Phấn đấu trong năm 2024, huyện có ít nhất 05 sản phẩm được công nhận là sản phẩm OCOP.

Xây dựng kết cấu hạ tầng được Huyện ủy, UBND huyện chú trọng quan tâm hàng đầu. Tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện thuộc phạm vi quản lý của chủ đầu tư (UBND huyện Gò Công Tây) là 170,241 tỷ đồng, với 68 công trình và 02 dự án. Đến ngày 31/5/2024 đã giải ngân 102,864 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 60,42%. Trong đó: Nguồn vốn ngân sách tỉnh giải ngân 76,228 tỷ đồng, đạt 87,62% kế hoạch vốn; vốn ngân sách huyện giải ngân 26,636 tỷ đồng, đạt 32% kế hoạch vốn. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng kết cấu hạ tầng đã đề ra trong Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Song song đó, lĩnh vực văn hóa xã hội ngày càng khởi sắc với nhiều phong trào hoạt động sôi nổi đáp ứng nhu cầu người dân. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ được tổ chức thiết thực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân nhân các ngày lễ, sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các nhiệm vụ chính trị theo Nghị quyết của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, tiếp tục duy trì các hoạt động thể dục, thể thao và triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030; duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ thuộc lĩnh vực công tác gia đình. Bên cạnh đó, lĩnh vực an ninh trật tự (ANTT) được duy trì đảm bảo. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 06-NQ/HU ngày 25/01/2021 của Huyện ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tình hình an ninh chính trị được đảm bảo, lực lượng Công an huyện phối hợp thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT, các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm lãnh đạo công tác cán bộ: Bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030 cho 45 chi, đảng bộ cơ sở. Ngoài ra, đã kết nạp 85/158 đảng viên mới đạt 53,80% kế hoạch. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thực hiện tốt.

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 25/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về lãnh đạo phát huy đồng bộ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng niềm tin trong Nhân dân, chủ động sáng tạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và các Hội quần chúng tiếp tục chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, phát huy tính chủ động sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện an sinh xã hội ở địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng đa dạng hoá các hình thức tập hợp lực lượng, hướng các hoạt động hướng về cơ sở, theo chức trách nhiệm vụ của từng tổ chức gắn với các phong trào thi đua, chỉ đạo tổ chức Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội theo đúng quy định.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, tại hội nghị sơ kết 6 tháng, các đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, đảng bộ cơ sở cũng đã phát biểu tham luận nêu lên các vấn đề khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó xin ý kiến, giải pháp định hướng để thực hiện tốt hơn hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết trong nhiệm kỳ đã đề ra.

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm, mặc dù các lĩnh vực kinh tế xã hội phát triển khởi sắc, tuy nhiên huyện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định, nhất là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt một số khu vực trên địa bàn huyện; hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn, gây ảnh hưởng đến phát triển kinh tế. Công tác kêu gọi đầu tư chưa đạt kết quả theo kế hoạch đề ra, tình hình tội phạm vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi, nhất là tội phạm về ma túy, trộm cắp, đá gà ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Nguyên- UVBTV Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ huyện Gò Công Tây, đồng chí đề nghị huyện tiếp tục tăng tốc để tạo đà về đích hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở của những kết quả đã đạt được, huyện tiếp tục rà soát, tăng tốc phát triển để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của năm 2024. Tiếp tục chú trọng công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, tập trung vào tiến độ của các công trình dự án quan trọng, trong quá trình thực hiện nếu gặp các khó khăn vướng mắc, nhanh chóng đề xuất kiến nghị về tỉnh để có hướng tháo gỡ giải quyết, từ đó góp phần cho huyện hoàn thành các chỉ tiêu tạo tiền đề vững chắc chuẩn bị bước sang nhiệm kỳ mới 2025-2030. Ngoài ra, chú trọng công tác rà soát quy hoạch của huyện để nhanh chóng tích hợp vào hệ thống quy hoạch chung của tỉnh, tiếp tục quan tâm chú trọng các giải pháp cho phát triển sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu, chú trọng đưa công nghệ cao vào sản xuất, huyện thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, duy trì các hoạt động giữ gìn ANTT phối hợp tăng cường bám sát tình hình địa bàn, giải quyết không để mâu thuẫn tồn đọng, đẩy mạnh tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Tấn Hoàng đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo phụ trách huyện, đề nghị bổ sung các nội dung chỉ đạo vào phương hướng, giải pháp thực hiện trong nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của huyện. Ngoài ra, đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ chính trị năm 2024, trong đó cần tập trung thực hiện một số nội dung trong 6 tháng cuối năm 2024 như sau: Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thời tiết, khí tượng thủy văn, kịp thời ứng phó biến đổi khí hậu; phòng tránh thiệt hại mưa dông, lốc xoáy; duy tu các công trình cống đã xuống cấp, hư hỏng và thi công, nạo vét hệ thống thủy lợi. Theo dõi, vận hành nước hợp lý phục vụ sản xuất; theo dõi, phòng trị các loại bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tiếp tục nhanh chóng tiếp thu, hoàn chỉnh và triển khai thực hiện giai đoạn 1 của Đề án thủy lợi thích ứng với biến đổi khí hậu, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; Quan tâm Đề án Cắt vụ, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện. Triển khai có hiệu quả các dự án về chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ; Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tiếp tục triển khai thực hiện duy trì các tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các xã trong lộ trình phấn đấu nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024. Tiếp tục củng cố nâng chất các Hợp tác xã, phát triển doanh nghiệp từ hộ kinh doanh. Phối hợp tốt, linh hoạt với các sở, ngành tỉnh trong thực hiện các thủ tục kêu gọi đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp; kết nối tạo điều kiện thuận lợi đối với các nhà đầu tư quan tâm; tập trung xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư vào các dự án trên địa bàn huyện khi đã có chủ trương phê duyệt của Tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, phấn đấu đến cuối năm tất cả các công trình thuộc danh mục 2024 đều hoàn thành đưa vào sử dụng và quyết toán đúng theo quy định, nhất là các công trình xây dựng xã, huyện nông thôn mới, chú trọng công tác giám sát, kiểm tra chất lượng thi công các công trình. Tổ chức đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình số 06-CTr/HU ngày 25/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị, Kế hoạch đầu tư công 05 năm để làm cơ sở định hướng, xây dựng Đề án phát triển hạ tầng giao thông giai đoạn 2025 – 2030 đảm bảo tính hiệu quả, nâng cấp tiêu chuẩn các cấp đường. Bên cạnh đó, tiếp tục lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; thực hiện tốt việc thu, chi ngân sách, đảm bảo chi đúng, tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí.

Dịp này, Tỉnh ủy và Huyện ủy cũng đã biểu dương khen thưởng trao tặng Bằng khen cho 01 tập thể Chi bộ và 25 cá nhân đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 05 năm liền giai đoạn 2019-2023.

so ket 6 thang huyen uy go cong tay (4)
 
so ket 6 thang huyen uy go cong tay (2)
 
so ket 6 thang huyen uy go cong tay (3)


Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện các quy trình về công tác cán bộ bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Tác giả bài viết: Kim Lan - Quốc Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây