Xã Long Bình thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Chuyên đề năm 2022

Thứ ba - 13/12/2022 22:34
Thực hiện Kế hoạch số 37-KH/HU ngày 13/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây về học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”.
Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc
Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã trao giấy khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Trong năm, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đồng bộ chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21 – KL/TW, Quy định 37 – QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; kết hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy cụ thể:

Tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện chuyên đề năm 2022 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận số 21-KL/TW, Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các quy định về nêu gương thông qua 04 đợt sinh hoạt chính trị được 86 cuộc có 1.318 người dự. Qua đó đã nâng cao nhận thức nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đã được thực hiện gắn với nội dung Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 25/01/2021 của Ban Ban chấp hành Đảng bộ huyện về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân”. Ngay từ đầu năm 2022 Đảng ủy xã đã lãnh đạo, định hướng cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã và các ngành tham mưu Đảng ủy tổ chức các hoạt động để thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Cấp xã đã tổ chức được 06 đợt sinh hoạt có 586 lượt đồng chí tham dự; Các chi bộ trực thuộc đã tổ chức được 70 cuộc có 1.262 người dự; UB MTTQ và các ban ngành, đoàn thể xã đã tổ chức triển khai, tuyên truyền trong BCH hàng tháng; các chi hội, tổ hội, hội viên hàng quý và sinh hoạt các mô hình câu lạc bộ, tổ nhóm theo định kỳ được 166 cuộc có 4.152 lượt người tham dự. Rà soát, bổ sung và làm mới 16 khẩu hiệu hành động, 10 bảng nội dung chuẩn mực đạo đức học tập, làm theo, nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của 14 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã.

Đảng ủy xã đã tổ chức triển khai, hướng dẫn cho các đồng chí UV.BCH đảng ủy xã, bí thư các chi bộ, trưởng các ngành đoàn thể về xây dựng kế hoạch cam kết của đảng viên và đăng ký thực hiện mô hình của các chi bộ, cơ quan, đơn vị. Qua triển khai tất cả cán bộ, đảng viên đều nhận thức được tinh thần cốt lõi của Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); Kết luận 21-KL/TW, Quy định 37-QĐ/TW của BCHTW Đảng khóa XIII. Kết quả, có 96,64 % đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022 (230/238 – 08 đảng viên miễn sinh hoạt); có 22 mô hình được đăng ký thực hiện của các chi bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị; có 01 bài dự thi giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí do huyện phát động về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Chi bộ ấp Phú Trung (tác phẩm văn học – nghệ thuật: cổ nhạc); thực hiện đạt mô hình “Dân vận khéo” có  296 người dân tham gia (Đường hoa, hiến đất làm đường, kéo đường ống nước, ánh sáng quang, phân loại rác thải tại nguồn, đường giao thông nông thôn, cảnh quang môi trường...).

Thực hiện chỉ thị 27/CT-TTg ngày 8/9/2016 của thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các văn bản liên quan của Chính phủ, nhiệm kỳ 2021 – 2026. UBND xã đã căn cứ chức năng, nhiệm vụ, từng ban, ngành xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác; tăng cường phối hợp xử lý một số công việc có liên quan. Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ có thái độ ứng xử hòa nhã, phục vụ nhân dân nhiệt tình, tận tình hướng dẫn, không gây phiền hà cho nhân dân. Thực hiện tốt cải cách hành chính, một cửa một cửa liên thông giải quyết thủ tục nhanh gọn, đảm bảo nhận, trả hồ sơ đúng thời gian quy định, trong lĩnh vực đất đai nhận và trả hồ sơ cho nhân dân không để nhân dân chờ đợi lâu mất thời gian. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ phù hợp với thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Thực hiện đạt mô hình “Làm hết việc, không phải hết giờ” đã đăng ký, duy trì họp Thường trực UBND xã, cán bộ, công chức xã hàng tuần, hàng tháng theo quy định.

Công tác giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm luôn được Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong năm qua, Đảng ủy, UBND xã tập trung trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, an ninh quốc phòng được ổn định, kinh tế ngày càng phát triển. Đặc biệt giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc trong nhân dân nhanh không để nhân dân phiền hà, khi có vấn đề xảy ra đều được xác minh tìm hiểu rõ nội dung, nguyên nhân, giải quyết nhanh, thỏa đáng được nhân dân trong xã tin tưởng nên trong năm 2022 không có vấn đề bức xúc, nổi cộm xảy ra trên địa bàn xã.

Lãnh đạo, chỉ đạo các đồng chí UV.BCH, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã thực hiện kiểm tra thường xuyên trong các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt chi bộ định kỳ thông qua 02 hình thức (qua báo cáo, kế hoạch tập thể, cá nhân và biên bản họp; qua tham dự trực tiếp trong cuộc họp, sinh hoạt) về thực hiện Chuyên đề học tập năm 2022.

Đánh giá việc triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền và thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ, cơ quan, đơn vị; kế hoạch cá nhân của cán bộ đảng viên; phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế, tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để khắc phục, sửa chữa và thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Ngày 13/12/2022 tại Nhà Văn hóa xã, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị, vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”. Nhằm đánh giá việc triển khai, hướng dẫn, tuyên truyền và thực hiện mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của chi bộ, cơ quan, đơn vị; kế hoạch cá nhân của cán bộ đảng viên; phân tích, đánh giá ưu điểm, hạn chế, tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế để khắc phục, sửa chữa và thực hiện trong thời gian tiếp theo. Trong hội nghị, Đảng ủy xã đã khen thưởng 05 tập thể, 10 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tóm lại, trong năm 2022 Cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã Long Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thường xuyên và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên đã được nâng lên; Thực hiện phong cách nêu gương về mọi mặt, nhất là về rèn luyện đạo đức, về tinh thần trách nhiệm, thực hiện Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công Vô tư, nói phải đi đôi với làm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu./.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây