Đảng ủy xã Long Bình tổ chức các hoạt động Chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023)

Thứ sáu - 03/02/2023 03:12
Thực hiện Công văn số 788-CV/HU ngày 12/01/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; Công văn 337-CV/BTGHU ngày 27/01/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tổ chức và sinh hoạt nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023).
Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc - HUV. Bí thư Đảng ủy xã phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023
Đ/c Nguyễn Thị Kim Ngọc - HUV. Bí thư Đảng ủy xã phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023

Xác định, Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là dịp để đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; khẳng định quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận trong xã hội đối với những chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ủy xã Long Bình đã xây dựng kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, như: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng những công trình, phần việc cụ thể và phải đảm bảo có tính giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường nội dung về Đảng, Bác Hồ, về quê hương, đất nước; phát động thi đua thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy xã, các chỉ tiêu pháp lệnh và chuyên đề thi đua của UBND huyện, các chỉ tiêu thi đua của các ban ngành, đoàn thể huyện năm 2023.

Vào ngày 30/01/2023, Đảng bộ xã Long Bình đã tiến hành tổ chức Hội nghị phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023. Với chủ đề: “Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2023”; triển khai kế hoạch tổ chức quán triệt, triển khai và tuyên truyền nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ Nghĩa Xã Hội và con đường đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm 2023 với hình thức sinh hoạt chuyên đề của 09 tác phẩm: (1) Tác phẩm “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta”. (2) Tác phẩm “Đảng vững mạnh, Đất nước phát triển, Dân tộc trường tồn”. (3) Tác phẩm “Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. (4) Tác phẩm “Kế tục trung thành sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”. (5) Tác phẩm “Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, bản chất cách mạng, tính tiền phong, gương mẫu, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. (6) Tác phẩm “Quyết tâm chấn hưng và xây dựng thành công một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. (7) Tác phẩm “Phòng, chống tham nhũng là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Đảng và hệ thống chính trị”. (8) Tác phẩm “Kiểm tra, giám sát là “thanh bảo kiếm” để chữa lành các vết thương”. (9) Tác phẩm “75 năm Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng”.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã đã phát động 09 nội dung thi đua: (1) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Long Bình lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. (2) Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023. (3) Nội dung thi đua các Ban xây dựng Đảng huyện ủy. (4) Nội dung thi đua của UB MTTQ VN huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện. (5) Các chỉ tiêu pháp lệnh và các chuyên đề thi đua của Ủy ban Nhân dân huyện giao năm 2023. (6) Nội dung thi đua của BCH Quân sự huyện, BCH Công an huyện và phòng, ban chuyên môn huyện. (7) Kế hoạch liên tịch số 102/KH-UBND-MTTQ ngày 07/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc phối hợp thực hiện phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn huyện Gò Công Tây giai đoạn 2022 – 2025. (8) Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII); duy trì và nhân rộng mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (9) Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng quán triệt, triển khai và tuyên truyền các Kết luận, Quy định, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên kịp thời, hiệu quả, phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, chi bộ.

Qua đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đã nhấn mạnh: Năm 2023 được dự báo sẽ vẫn còn những khó khăn tác động, ảnh hưởng đến tình hình chung và năm 2023 cũng là năm mà toàn Đảng bộ phải đánh giá kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ xã lần thứ VII, là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2023. Nên mỗi tập thể, cá nhân trong Hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tiếp tục tăng cường đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy cao độ nội lực, ý chí vươn lên, khát vọng phát triển, đổi mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Kêu gọi toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức và người lao động toàn xã hãy phát huy trí tuệ, trách nhiệm, tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tích cực thi đua để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, tạo dựng các nền tảng, tiền đề quan trọng để tạo đà vững chắc cho sự phát triển xã nhà, phấn đấu giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới, thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và Quy hoạch Đô thị Long Bình giai đoạn 2021 – 2025.

dang bo xa long binh to chuc sinh hoat ky niem 3 thang 2 (3)

Chi bộ Công an – Quân sự tổ chức sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 -03/02/2023) tại Nhà Văn hóa xã


Bên cạnh đó, vào ngày 03/02/2023, các chi bộ trực thuộc đã đồng loạt tổ chức sinh hoạt kỷ niệm 03/2 với hình thức sinh hoạt chuyên đề do đồng chí đảng ủy viên phụ trách chi bộ chủ trì và chịu trách nhiệm triển khai các nội dung: (1) Ôn lại kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023). (2) Bài phát biểu của Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhân dịp sinh hoạt chi bộ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. (3) Tác phẩm “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (4) Quán triệt, triển khai và tuyên truyền tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội năm 2023. (5) Họp chi bộ lệ kỳ tháng 02/2023.
 

dang bo xa long binh to chuc sinh hoat ky niem 3 thang 2 (1)

Sinh hoạt chuyên đề nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại ấp Thới Hòa


Thông qua các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2023) đã góp phần tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân để triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ xã Long Bình năm 2023.

Trong thời gian tới, Đảng ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai và thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 gắn với quy định số 37 của Ban chấp hành Trung ương; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các chi bộ, cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân xã, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, Đảng viên và Ban lãnh đạo các ấp. Xây dựng, củng cố và phát huy dân chủ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã, phấn đấu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị của xã ngày càng vững mạnh về mọi mặt./.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây