Đảng ủy xã Long Bình, huyện Gò Công Tây Tổ chức sinh hoạt Chi bộ “Mẫu” năm 2023 - Chi bộ ấp Hòa Phú

Chủ nhật - 04/06/2023 08:42
Thực hiện Kế hoạch số 61-KH/HU ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây về thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 19/4/2023 của Đảng ủy xã về thực hiện mô hình sinh hoạt Chi bộ “Mẫu” năm 2023 và chọn Chi bộ Ấp Hòa Phú làm điểm thực hiện. Căn cứ Kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 16/5/2023 của Đảng ủy xã về việc tổ chức sinh hoạt chi bộ “Mẫu”, ngày 02/6/2023 Đảng ủy xã Long Bình tổ chức sinh hoạt Chi bộ “Mẫu” năm 2023 của Chi bộ Ấp Hòa Phú.
Quang cảnh sinh hoạt Chi bộ “Mẫu”
Quang cảnh sinh hoạt Chi bộ “Mẫu”

Tham dự sinh hoạt Chi bộ “Mẫu” có đồng chí Phạm Chí Trung - Phó Trưởng ban Tổ chức huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã; Các đồng chí trong BCH Đảng uỷ xã; Trưởng các Ban xây dựng Đảng xã; Các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư các chi bộ trực thuộc và đảng viên chi bộ ấp Hòa Phú.

Trước khi Chi bộ ấp Hòa Phú tiến hành sinh hoạt chi bộ, đồng chí Đặng Hoàng Thọ - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã đã quán triệt mục đích, yêu cầu của sinh hoạt chi bộ “Mẫu” hôm nay là nhằm giúp cho các chi bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chi bộ đảm bảo đúng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 và Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 01/11/2018 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, của từng cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí, tầm quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt và đảm bảo đúng nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định; Giúp cho các chi bộ trực thuộc khắc phục những hạn chế trong sinh hoạt chi bộ thời gian qua và nâng cao chất lượng công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên trong chi bộ.

Kết thúc nội dung sinh hoạt của Chi bộ ấp Hòa Phú, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã đã chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm; thành phần gồm các đồng chí UVBCH đảng ủy xã; Bí thư chi bộ Ấp Hòa Phú; Bí thư các chi bộ trực thuộc và mời đồng chí Phạm Chí Trung - Phó Trưởng ban Tổ chức huyện ủy cùng tham dự.

Tại cuộc họp rút kinh nghiệm, đa số đại biểu thống nhất nội dung sinh hoạt Chi bộ Hòa Phú đã bám vào Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 01/11/2018 của Ban Tổ chức tỉnh ủy về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Tỉ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt đạt trên 90%; Trong cuộc họp có 08 đảng viên tham gia đóng góp ý kiến; Các đồng chí trong cấp ủy điều được phân công nhiệm vụ trong chương trình sinh hoạt; Bí thư chi bộ đã chủ trì thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, xác định rõ trách nhiệm giữa tập thể, cá nhân.

Tuy nhiên, trong sinh hoạt vẫn còn một số hạn chế cần được khắc phục: Nội dung đánh giá tình hình tư tưởng của đảng viên, quần chúng và tự phê bình và phê bình cá nhân chưa thể hiện đầy đủ, cụ thể, còn chung chung và giữa 02 nội dung có phần còn trùng nhau; trong thảo luận vẫn còn Đảng viên phát biểu nghiên về lĩnh vực được phân công phụ trách nhiều; thư ký được phân công ghi biên bản chưa đạt, còn chung chung, chưa thể hiện được tổng thể nội dung sinh hoạt chi bộ.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phạm Chí Trung - Phó Trưởng ban Tổ chức huyện ủy đã thống nhất nội dung sinh hoạt chi bộ của chi bộ Ấp Hòa Phú đã bám vào Hướng dẫn số 05-HD/BTCTU ngày 01/11/2018 của Ban Tổ chức tỉnh ủy; cơ bản thống nhất nội dung phát biểu của đại biểu về nội dung thực hiện đạt và hạn chế. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy xã Long Bình chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng có hỗ trợ Chi bộ Hòa Phú khắc phục những hạn chế trên và các chi bộ trực thuộc khác (nếu có); Sinh hoạt chuyên đề nên tổ chức riêng; Quan tâm đến chi bộ Công an, Quân sự, Y tế và Trường học cần phải phân biệt rõ nội dung chuyên môn và công tác đảng; Việc đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết trong tháng phải thể hiện được vai trò lãnh đạo của chi bộ đối với công tác tư tưởng, công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể…

Kết thúc cuộc họp, Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc - Bí thư Đảng ủy xã đã tiếp thu ý kiến của đồng chí Phạm Chí Trung - Phó Trưởng ban Tổ chức huyện ủy. Đề nghị Bí thư các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy viên phụ trách chi bộ phối hợp Trưởng các Ban xây dựng Đảng giúp Chi bộ lãnh đạo thực hiện một số giải pháp trong thời gian như sau:

Thứ nhất, rà soát lại quy chế làm việc để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp; trong đó bám sát chức năng, nhiệm vụ của chi bộ; quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của chi ủy, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên và cán bộ đảng viên; mối quan hệ của chi bộ, chi ủy với các đoàn thể và các tổ chức xã hội; chế độ hội, họp và phương pháp làm việc.

Thứ hai, phải duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt chi bộ. Đối với chi bộ ấp duy trì ngày sinh hoạt định kỳ là ngày 05 tây hàng tháng; đối với chi bộ Công an, Quân sự, Y tế và Trường học chọn ngày sinh hoạt hợp lý tạo điều kiện cho đảng viên sinh hoạt đầy đủ nhưng không quá 10 tây hàng tháng.

Thứ ba, phải giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng. Trước hết là phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ; bí thư chi bộ, người chủ trì phải có phong cách dân chủ, gợi mở vấn đề để tạo điều kiện cho đảng viên phát biểu; biết lắng nghe, tôn trọng ý kiến của đảng viên, tập hợp ý kiến của đảng viên nhất là những ý kiến khác nhau để đưa ra thảo luận trước tập thể; Đồng thời, phải nêu cao tính chiến đấu trong chi bộ, phải kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng, về quan điểm và những việc làm sai trái, tiêu cực, không nể nang, e dè.

Thứ tư, phát huy trách nhiệm của chi ủy, trước hết là đồng chí bí thư trong khâu chuẩn bị nội dung, gợi ý những vấn đề cần tập trung thảo luận để đảng viên có tập trung. Nội dung thảo luận phải bám sát chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ năm, phải phát huy trách nhiệm của đảng viên, đảng viên phải nghiêm túc tham gia sinh hoạt chi bộ, phải nghiên cứu những vấn đề thảo luận và tham gia phát biểu ý kiến; phát huy đúng mức tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ.

Thứ sáu, sau khi họp chi bộ, quá trình triển khai phải gắn với kiểm tra kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ đã đề ra. Lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu nhằm đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ./.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây