Đảng ủy xã Long Bình, huyện Gò Công Tây Tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ sáu - 19/05/2023 23:32
Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023); Chiều ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Long Bình, huyện Gò Công Tây tổ chức Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2022 và giải pháp thực hiện nội dung chuyên đề năm 2023.
Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tham dự hội nghị có Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện; Đồng chí Nguyễn Văn Thảnh – Huyện ủy viên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ; Đồng chí Phạm Chí Trung – Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí BCH Đảng ủy xã; Trưởng, phó các ban ngành, đoàn thể xã; Cấp ủy, Bí thư và Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/HU ngày 22/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2023; Hướng dẫn số 23-HD/BTGHU ngày 03/3/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”. Đảng ủy xã Long Bình xác định việc tổ chức triển khai, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện chuyên đề năm 2023 phải nghiêm túc, hiệu quả, chặt chẽ, tránh qua loa hình thức và đổi mới phương thức, hình thức, học tập, tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, Chi bộ, cơ quan, đơn vị. Vì vậy, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay để mỗi tập thể, cá nhân học hỏi, áp dụng vào thực tiễn Chi bộ, cơ quan, đơn vị sẽ mang lại hiệu quả trong thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng tốt hơn.

Tại hội nghị, có 12 ý kiến phát biểu, nội dung xoay quanh các nội dung về: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Cấp ủy, Chi bộ, cơ quan, đơn vị; Công tác quán triệt, triển khai và thực hiện đảm bảo nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả; Xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; Chủ động, sáng tạo, tìm và chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, với các hình thức như: Sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, hội thi, họp mặt; mô hình gắn với nhiệm vụ, phong trào của địa phương, nhiệm vụ cá nhân được phân công và tình hình thực tế của đơn vị; thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện của các tập thể, cá nhân . . .Ngoài ra, các đại biểu đã cho ý kiến về phát huy trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Cán bộ, đảng viên phải có tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan; Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm và nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

 

dang uy xa long binh huyen goc ong tay chia se kinh nghiem (1)

Chi bộ Công An xã phát biểu tại hội nghị


Đại biểu thống nhất dự thảo Kế hoạch xây dựng mô hình “Nâng cao sự chủ động, sáng tạo của Cấp ủy, tổ chức Đảng, Cán bộ, đảng viên trong xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” của Đảng ủy xã trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Huyện ủy viên – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp ủy Đảng cần xác định nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn hiện nay là “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng và hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước thì việc phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị”; “Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng ta và nhân dân ta, soi sáng sự nghiệp cách mạng, dẫn dắt mỗi bước đi lên và thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trước hết là các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước và cán bộ, đảng viên trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Trong thực hiện chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” theo dự thảo Kế hoạch. Đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy xã phải trực tiếp lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện mô hình; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng tập thể, cá nhân; kiểm tra, giám sát việc thực hiện mô hình của các khối, chi bộ; họp đánh giá hàng tháng và có giải pháp khắc phục ngay những hạn chế (nếu có); Kịp thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện mô hình.

Kết thúc hội nghị Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc – Huyện ủy viên – Bí thư Đảng ủy xã đã phát biểu tiếp thu và ghi nhận những nội dung chia sẽ, góp ý và định hướng của đại biểu. Trong thời gian tới tập thể BCH Đảng bộ xã Long Bình tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền; xác định đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đoàn viên và nhân dân. Việc Học tập và làm theo lời Bác được cụ thể hóa trong từng hoạt động, chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác và làm cho việc học tập, làm theo Bác trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ.

Tóm lại, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra. Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt ba vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Bác đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”. Đề cao tinh thần “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”; Nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực; đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, vì hạnh phúc của nhân dân, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh./.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây