Huyện Gò Công Tây: Hoàn thành tổ chức kỳ họp lần thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII

Thứ bảy - 16/12/2023 23:06
Trong 02 ngày 14 và 15/12/2023, kỳ họp thứ 10 (kỳ họp cuối năm 2023) HĐND huyện Gò Công Tây khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, thu – chi ngân sách, kết quả xây dựng cơ bản, tình hình thực thi pháp luật và hoạt động của HĐND huyện trong năm 2023, đề ra các giải pháp thực hiện trong năm 2024.
Huyện Gò Công Tây: Hoàn thành tổ chức kỳ họp lần thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện khóa XII

Tham dự kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Vân- Trưởng Ban Văn hóa- Xã hội HĐND tỉnh; đồng chí Đinh Tấn Hoàng- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Huỳnh Thanh Bình- Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Võ Ngọc Tân- Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện; đồng chí Lê Nhất Nam- Ủy viên Thường vụ, Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Tại Kỳ họp, HĐND huyện Gò Công Tây đã nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của huyện trong năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2024, báo cáo kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Thường trực HĐND huyện. Theo đó, trong năm 2023, dưới sự lãnh, chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Thường trực Huyện quả ủy, HĐND, UBND huyện cùng với sự nỗ lực, quyết tâm phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, của quân và dân huyện Gò Công Tây đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

Kết quả đạt được nhiều chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất huyện tăng 4,69% so với năm 2022, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 69,12 triệu đồng, tăng 9,23%, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước thực hiện năm 2023 đạt 3.015 tỷ đồng, đạt 100,23% kế hoạch, tăng 13,26%, tổng thu ngân sách địa phương năm 2023 là 153,248 tỷ đồng đạt 134,43% so với kế hoạch, tổng chi ngân sách địa phương đạt 580,037 tỷ đồng đạt 108,18% kế hoạch. Trong năm, toàn huyện Gò Công Tây phát triển mới được 40 Doanh nghiệp với tổng số vốn 122,190 tỷ đồng, tăng 90,48 % so với kế hoạch huyện đề ra. Các chỉ tiêu về xã hội cũng đạt nhiều kết quả nổi bật như: Giải quyết việc làm cho 1.100 lao động, đạt 110% kế hoạch, trong đó xuất khẩu 49 lao động, đạt tỷ lệ 163,33 %, tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 43,5%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 còn 0,87%. Huyện duy trì đạt chuẩn xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới: toàn huyện có 12/12 xã duy trì đạt chuẩn xã NTM, 4 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến cuối năm ra mắt thêm 1 xã NTM nâng cao Vĩnh Hựu. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 99,69%, chỉ tiêu về môi trường đạt kế hoạch, tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, xử lý 100%, tỷ lệ phân loại và xử lý rác thải tại nguồn đạt 100%. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn, thương mại, dịch vụ có bước phát triển ổn định và tăng trưởng khá. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, nông dân được mùa được giá phấn khởi, giá trị sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi đều đạt, toàn huyện hiện có 40 sản phẩm đạt OCOP, gồm 18 sản phẩm đạt 4 sao và 22 sản phẩm 3 sao. Trong năm 2023, toàn huyện phát triển thêm 1 HTX, nâng đến nay toàn huyện có 20 HTX, trong đó có 17 HTX nông nghiệp, 1 Quỹ Tín dụng nhân dân, 1 HTX Vận tải, 1 HTX tiểu thủ công nghiệp. Tình hình phát triển công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, công tác mời gọi đầu tư, xây dựng và quy hoạch tiếp tục được triển khai thực hiện tốt. Huyện tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 06-CTr/HU của Huyện ủy về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị huyện Gò Công Tây, giai đoạn 2021-2025. Huy động và sử dụng mọi nguồn lực cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là các công trình dự án hạ tầng quan trọng, trọng điểm của huyện, các Dự án liên kết vùng theo Nghị quyết 10-NQ/TU của Tỉnh ủy Tiền Giang. Phát huy tối đa tiềm năng khi được UBND tỉnh đầu tư hệ thống giao thông đường huyện 18, tuyến đường tránh Thị trấn Vĩnh Bình, đường tỉnh 872B, đường tỉnh 864 – đường dọc sông Tiền. Hiện đang tiếp tục xúc tiến xây dựng Thị trấn Vĩnh Bình đạt Đô thị văn minh và đô thị loại V đối với xã Long Bình và Đồng Sơn. Thực hiện quy hoạch chung xây dựng điểm dân cư nông thôn các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lộ trình đã phê duyệt. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án quy hoạch mặt bằng Nghĩa địa Thị trấn Vĩnh Bình sau giải tỏa và quy hoạch chỉnh trang Nghĩa trang nhân dân Long Bình. Song song đó, các hoạt động văn hóa- xã hội, y tế, giáo dục, huyện chú trọng quan tâm phát triển văn hóa, thể dục thể thao, không ngừng đẩy mạnh phát triển phong trào thể thao quần chúng, nâng cao thành tích các môn thể thao trọng điểm, duy trì củng cố các hoạt động văn hóa văn nghệ vui chơi giải trí đáp ứng nhu cầu của Nhân dân.

Trong năm 2023, Thường trực HĐND huyện Gò Công Tây đã tập trung chỉ đạo, chủ động triển khai nhiệm vụ, hoàn thành tốt các chương trình công tác đã đề ra. Trong đó, công tác giám sát tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn được thực hiện tăng cường như các chuyên đề về lĩnh vực quản lý đất đai, an ninh trật tự…việc đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tiếp tục được quan tâm.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện về tình hình kết quả hoạt động của UBMTTQ Việt Nam huyện tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân năm 2023.

UBND huyện đã thông qua tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện trong năm 2024, báo cáo thực hiện thu chi ngân sách Nhà nước năm 2023 và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024, báo cáo tóm tắt về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2023, phương hướng năm 2024, báo cáo tóm tắt công tác phòng chống tham nhũng năm 2023, phương hướng năm 2024, báo cáo của ngành Công an về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, phương hướng kế hoạch năm 2024 và các báo cáo của cơ quan tư pháp huyện…

Tại kỳ họp, UBND huyện cũng đã trình các tờ trình và kèm theo Dự thảo Nghị quyết, các đại biểu chia tổ thảo luận về các vấn đề và thực hiện theo đúng quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 15 đồng chí do HĐND bầu.

Kỳ họp HĐND huyện Gò Công Tây lần thứ 10 dành nhiều thời gian cho những nội dung như thảo luận giải trình làm rõ các nội dung thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2023 và những giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội, kế hoạch xây dựng nông thôn mới trong năm 2024, phân tích làm rõ các số liệu tăng tốc độ sản xuất nông nghiệp của huyện trong báo cáo tổng kết đánh giá về tốc độ còn chậm, trong khi tình hình chung nông dân trúng mùa được giá. Đại biểu cũng đã thảo luận trình bày thêm về các vấn đề như quản lý chấn chỉnh công tác dạy thêm- học thêm trong thời gian qua, các giải pháp tăng cường tuyên truyền vận động, kiểm tra, giám sát, củng cố chương trình dạy học 2 buổi/ ngày tại các trường ở bậc Tiểu học đã góp phần làm chuyển biến tích cực tình trạng dạy thêm học thêm trái phép.

Ngoài ra, đại biểu cũng có ý kiến đề xuất ngành Văn hóa thông tin tiếp tục có thêm nhiều giải pháp thiết thực để quản lý và khắc phục tình trạng các nhà mạng đấu nối hệ thống dây cáp chằng chịt mất vẻ mỹ quan và không đảm bảo an toàn, cần tiếp tục phát huy vai trò thiết chế văn hóa tại cơ sở. Lãnh đạo UBND huyện và thủ trưởng các ngành đã giải trình các ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện. Đồng chí Huỳnh Thanh Bình- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu tiếp thu, giải trình và nêu một số giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế, triển khai kế hoạch lãnh đạo điều hành phát triển kinh tế- xã hội địa phương trong năm 2024. Tại Kỳ họp lần thứ 10, HĐND huyện Gò Công Tây khóa XII, các đại biểu cũng đã thống nhất miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Huỳnh Thị Kim Huệ (với lý do chuyển công tác về vị trí mới) và thôi vai trò đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ (với lý do chuyển công tác về vị trí mới) và bầu bổ sung 02 Ủy viên UBND huyện Gò Công Tây, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Trần Đoàn Lĩnh- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và đồng chí Lê Văn Nhiệm- Trưởng Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện.

 

074cbd9c6ef7c6a99fe6


Kỳ họp thứ 10 – HĐND huyện Gò Công Tây khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua 14 Nghị quyết quan trọng, cụ thể như: Nghị quyết về xác nhận lấy phiếu tín nhiệm, bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2024, Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2024, Nghị quyết về phân bổ dự toán thu- chi ngân sách nhà nước năm 2024, Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, Nghị quyết điều chỉnh quyết toán Ngân sách nhà nước năm 2022, Nghị quyết điều chỉnh thu – chi ngân sách nhà nước huyện năm 2023, Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2024 của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026...

Phát biểu bế mạc tại kỳ họp lần thứ 10- HĐND huyện Gò Công Tây khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Đinh Tấn Hoàng- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận sự tham gia đóng góp ý kiến, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm của các đại biểu, đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm, tinh thần làm việc nghiêm túc hoàn thành tốt vai trò của đại biểu HĐND đóng góp vào các chương trình hoạt động phát triển kinh tế xã hội, tích cực phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, Nghị quyết mà HĐND đã thống nhất đề ra.

Tác giả bài viết: Kim Lan - Quốc Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây