3quochoi 16847306899361738203206 16978831846061042889110 (Custom)

Đề cương Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử huyện Gò Công Tây trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Hướng dẫn tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII); Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 118-HD/BTGTW, ngày 23/10/2023 về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Đại hội XII Công đoàn Việt Nam (9/2018)..

Huyện Gò Công Tây- tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028

Nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Tây xin trích đăng toàn văn Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị  Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XIII

THÔNG BÁO MỘT SỐ KẾT QUẢ HỘI NGHỊ GIỮA NHIỆM KỲ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 15-5-2023 đến ngày 17-5-2023, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: (1) Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; (2) Lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đối với các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII; (3) Một số vấn đề quan trọng khác.

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây