Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chủ nhật - 31/03/2024 11:29
Nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là hết sức quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đây là những cán bộ lãnh đạo, quản lý giữ vai trò trọng yếu trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, là lực lượng quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, trong đó có nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay được ban hành, các cấp ủy, tổ chức đảng đã nhanh chóng nắm bắt, quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách thống nhất, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ chủ chốt đã nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đặc biệt, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tốt. Điều này cho thấy một bước tiến quan trọng trong thực hiện Nghị quyết 35 NQ/TW của Bộ Chính trị, là kết quả của công tác lãnh đạo, chỉ đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, trong bối cảnh các thế lực thù địch ra sức chống phá cách mạng nước ta.

Thực tiễn cho thấy, cán bộ chủ chốt đóng vai trò rất quan trọng, ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Ở đâu cán bộ chủ chốt nhận thức sâu sắc, quan tâm chỉ đạo sát sao, triển khai nhiệm vụ bài bản thì ở đó nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được thực hiện đầy đủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và ngược lại, ở đâu cán bộ lãnh đạo có biểu hiện xem nhẹ, lơ là, tổ chức thực hiện nhiệm vụ qua loa, hình thức thì công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây:

Một là, tăng cường giáo dục, rèn luyện nâng cao nhận thức cho cán bộ chủ chốt về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Từ nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách để nêu cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ này.

Hai là, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ chủ chốt về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Cán bộ chủ chốt cần tích cực học tập lý luận chính trị, nắm chắc kỹ năng nhận diện và đấu tranh với các thông tin xấu, độc. Đưa nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch vào sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề về nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Ba là, thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 35. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, cán bộ chủ chốt cần xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các phương diện. Cụ thể, xây dựng đội ngũ tham mưu, giúp việc và phát triển lực lượng 35 (thư ký, báo cáo viên, cộng tác viên…) phối hợp hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bốn là, phát huy vai trò giám sát, phản biện của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, các cơ quan truyền thông trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Khi xuất hiện thông tin trái chiều, xấu độc, cần phối hợp tốt với các cơ quan chuyên môn để kịp thời định hướng thông tin, phản bác thông tin xấu độc một cách hiệu quả.

Năm là, thực hiện tốt nhiệm vụ “nêu gương” của cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thực hiện các giải pháp trên, đội ngũ cán bộ chủ chốt chắc chắn sẽ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thảnh

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây