Mặt trận Tổ quốc Xã Đồng Thạnh: Tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận các ấp nhiệm kỳ 2024-2027

Thứ sáu - 29/12/2023 20:27
Thực hiện Hướng dẫn số 284/HD-MTTQ-BTT ngày 31/7/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Công Tây về tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; Kế hoạch số 161/KH-MTTQ-BTT ngày 20/11/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đồng Thạnh về tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận ấp, nhiệm kỳ 2024 - 2027. Ngày 27-28-29/12/2023 tại Nhà Văn hóa 6 ấp trên địa bàn xã gồm (ấp Lợi An, Hòa Bình, Hòa Thạnh, Thạnh Lạc, Thạnh Hưng và Thạnh Phú) tổ chức Hội nghị Ban Công tác Mặt trận các ấp, nhiệm kỳ 2024-2027.
Hội nghị Ban Công tác Mặt trận ấp Lợi An nhiệm kỳ 2024-2027.
Hội nghị Ban Công tác Mặt trận ấp Lợi An nhiệm kỳ 2024-2027.

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận các ấp trên địa bàn, nhiệm kỳ 2021-2024; đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2024-2027 và hiệp thương bầu Ban Công tác Mặt trận các ấp, nhiệm kỳ 2024-2027. Tại Hội nghị, các đồng chí Trưởng ban công tác Mặt trận 6 ấp thông qua dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2021-2024, dự kiến chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024-2027 và báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, nhiệm kỳ 2021-2024.

Hội nghị Hiệp thương nhân sự Ban Công tác Mặt trận các ấp nhiệm kỳ 2024-2027, mỗi ấp từ 6-8 đồng chí và hiệp thương cử đại biểu dự Đại hội MTTQ Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029. Phát động thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển chung của các ấp, khối Đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường trong điều kiện mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngày càng được phát triển, các chương trình, chính sách an sinh xã hội của Nhà nước được triển khai thực hiện đồng bộ đã tạo được sự phấn khởi, đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Mặc dù, cuộc sống của một bộ phận nhân dân gặp khó khăn nhưng đã đoàn kết cùng nhau khắc phục những khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đạt được kết quả đó là nhờ sự đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân xã nhà cụ thể: Lực lượng công nhân, lực lượng nông dân, lực lượng đoàn viên thanh niên, lực lượng phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, lực lượng vũ trang, Người cao tuổi.

Ban Công tác Mặt trận các ấp thường xuyên nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tập trung tuyên truyền các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chương trình công tác của MTTQ; Chỉ thị 10-CT/TW ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước…

Hàng năm, Ban Công tác Mặt trận các ấp đều được củng cố, kiện toàn, Tổ thông tin, tuyên truyền, nhóm nòng cốt kịp thời nắm bắt và phản ánh tâm tư đoàn viên hội viên và quần chúng nhân dân, có kế hoạch công tác hàng năm và họp định kỳ hàng tháng. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Công tác Mặt trận các ấp đã tổng hợp được các nội dung, đã kiến nghị đến Ủy ban nhân dân xã, tất cả các nội dung trên đều được Ủy ban nhân dân xã quan tâm xem xét giải quyết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Việc tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, với nhiều trò chơi dân gian thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt có cán bộ, đảng viên đang công tác ngoài địa phương về tham dự và góp ý cho Ngày hội ở nơi cư trú. Xây dựng “Quy ước ấp” và kiến nghị những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Ban CTMT ấp đề xuất khen thưởng, biểu dương cho những tập thể và cá nhân đạt thành tích trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Trong nhiệm kỳ qua, đã tổ chức khen thưởng 12 tập thể và 60 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực ở cộng đồng dân cư.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đạt được những kết quả như đã nêu trên, trước hết là nhờ sự lãnh đạo quyết tâm của Đảng ủy và sự hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi của UBND, UBMTTQVN, các ngành đoàn thể xã, sự nỗ lực phấn đấu của Ban Công tác Mặt trận ấp và các thành viên trong việc phối hợp thực hiện cuộc vận động, đặc biệt là sự đồng thuận tích cực tham gia của toàn thể nhân dân trong ấp. Đời sống người dân từng bước được nâng cao, bộ mặt nông thôn ở khu dân cư ngày thêm khởi sắc. Nhân dân rất đồng tình với chủ trương thực hiện các tiêu chí để ra mắt xã nông thôn mới nâng cao. Các Ấp phối hợp với các ngành của xã tổ chức tuyên truyền vận động các hộ dân nói không với thực phẩn bẩn, thực phẩm không an toàn, vận động người dân trồng trọt, sử dụng thuốc trừ sâu và phân bón không vượt quá hàm lượng theo qui định để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động các hộ tiểu thương cam kết bán hàng Việt Nam sản xuất trên 85%. Ngoài ra các ấp còn vận động tiểu thương không bán hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ban Công tác Mặt trận các ấp vận động nhân dân tham gia hội thảo chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất nông nghiệp được 36 buổi với 800 người dự.

Triển khai vận động “Quỹ vì người nghèo” gắn với các chương trình an sinh xã hội. Nhiệm kỳ qua, Ban Công tác Mặt trận các ấp đã vận động được 90 triệu đồng, nộp về Ban Vận Động “Quỹ vì người nghèo” của xã, tiếp nhận 480 triệu đồng từ các nguồn hỗ trợ xây dựng 13 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ đặc biệt khó khăn về nhà ở. Ngoài ra, thông qua các phong trào như: “Tổ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” Quỹ hỗ trợ nông dân, Quỹ đồng đội, Tổ góp vốn xoay vòng, mượn vốn không tính lãi, hỗ trợ con giống, cây giống. Qua đó, tạo điều kiện sản xuất, chăn nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực, góp phần xóa đói giảm nghèo ngày càng bền vững. Qua đó đã thoát nghèo được 16 hộ nghèo và 9 hộ cận nghèo và giúp đỡ hỗ trợ đột xuất các hoàn cảnh khó khăn khác.

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Hàng năm đều có xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Bằng nhiều hình thức như thông qua các cuộc họp của ấp, các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội… Qua công tác tuyên truyền đã làm cho người tiêu dùng nói chung, cán bộ , đảng viên nói riêng nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa cuộc vận động, thay đổi niềm tin, có thói quen tiêu dùng theo hướng ưu tiên mua sắm các mặt hàng sản xuất trong nước.

Kết quả thực hiện các chương trình phối hợp: Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu”; vận động “Toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; vận động “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Phối hợp với Công an ấp, Đội dân phòng, các tổ chức thành viên tổ chức thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”. Củng cố các tổ NDTQ, Đội dân phòng đi vào nề nếp, phát huy vai trò hiệu quả.

Công tác giám sát đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Vận động Nhân dân tham gia giám sát các công trình giao thông nông thôn nạo vét kênh mương nội đồng, giám sát công tác bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo. Giám sát cán bộ và đảng viên chấp hành đường lối chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước không có cán bộ, đảng viên vi phạm hay biểu hiện vi phạm.

Trong nhiệm kỳ qua đã tổ chức đưa 2160 cử tri về xã dự tiếp xúc đại biểu HĐND các cấp có 68 ý kiến phản ánh về tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương, các ý kiến được đại biểu ở mỗi cấp trả lời thỏa đáng. Việc Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được Ban Công tác Mặt trận ấp, chi đoàn, chi hội nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân phản ánh và được MTTQ xã tập hợp báo cáo MTTQ huyện và Đảng ủy, HĐND, UBND cùng cấp. Hoạt động của Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát các công trình do các cấp đầu tư trên địa bàn xã với tổng số 9 công trình.

 

Picture2

Ban Công tác Mặt trận ấp Hòa Thạnh nhiệm kỳ 2024-2027 ra mắt trước Hội nghị.


Có thể nói Ban Công tác Mặt trận các ấp đã tổ chức Hội nghị đảm bảo theo chương trình, nội dung, tiến độ thời gian theo kế hoạch. Ban CTMT ấp nhiệm kỳ mới hứa hẹn sẽ nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, đổi mới phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Tác giả bài viết: Mai Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây