Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới

Thứ tư - 13/03/2024 10:21
Xác định công tác giáo dục chính trị là một hình thức cơ bản của công tác tư tưởng, văn hóa, là khâu cơ bản, có ý nghĩa quyết định đến việc củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội. Đồng thời, là nhân tố bảo đảm cho quân đội luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Lớp giáo dục chính trị tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây.
Lớp giáo dục chính trị tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây.

Trong suốt thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây đã tập trung chú trọng quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị trong Quân đội đã có bước chuyển biến mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả quan trọng. Rõ nét nhất là chương trình huấn luyện quân sự năm 2024 của Ban Chỉ huy Quân sự huyện, với nhiều nội dung giáo dục chính trị đã được đổi mới toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất và thiết thực với từng đối tượng. Các hình thức giáo dục chính trị được vận dụng linh hoạt, với nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, trong đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và tổ chức học tập chính trị có nhiều đổi mới, sáng tạo. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây đã phát huy tốt vai trò của các tổ chức, lực lượng, các phương tiện, tạo môi trường giáo dục rộng mở, phong phú, hấp dẫn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục chính trị. Các chế độ, nền nếp sinh hoạt của các lớp huấn luyện quân sự được duy trì đảm bảo theo đúng quy định, đạt hiệu quả thiết thực. Cùng với đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác giáo dục chính trị và bảo đảm cơ sở vật chất, công tác kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục có sự đổi mới cả về hình thức, phương pháp và được tổ chức chặt chẽ từ đó kịp thời định hướng nhận thức, dư luận, giải quyết thấu đáo những vướng mắc nảy sinh về tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Với sự nỗ lực và quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện, công tác giáo dục chính trị của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây đã góp phần xây dựng Quân đội nhân dân huyện nhà ngày vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu. Cán bộ, chiến sĩ đơn vị huyện luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, gắn bó máu thịt với nhân dân, ra sức huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục lan tỏa hình ảnh và phẩm chất tốt đẹp, cao quý của anh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa giáo dục chính trị tại đơn vị với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương và các cuộc vận động,... tạo phong trào sâu rộng để giáo dục, rèn luyện các lực lượng. Công tác giáo dục chính trị là bộ phận quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị nhằm xây dựng người quân nhân cách mạng “Tận trung với Đảng, tận hiếu với dân”, xây dựng tổ chức Đảng trong Quân đội trong sạch, vững mạnh. Việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị là yêu cầu thường xuyên, vừa cấp bách, vừa lâu dài, là trách nhiệm của mọi tổ chức, lực lượng. Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Quân đội trong tình hình mới, trong năm 2024, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Gò Công Tây tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, góp phần xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong mọi tình huống.

Tác giả bài viết: Kim Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây