Huyện Gò Công Tây: Hoàn thành tốt việc tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân các xã và thị trấn, hướng đến Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ năm - 23/03/2023 20:01
Đến ngày 16/3/2023, xã Đồng Sơn là đơn vị cấp xã cuối cùng của huyện Gò Công Tây đã tiến hành xong công tác Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Có thể nói, với việc 13/13 đơn vị cấp xã và thị trấn đã tiến hành xong Đại hội, huyện Gò Công Tây đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở. Nhìn chung, công tác Đại hội đã nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Cấp ủy cơ sở đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ về kinh phí để Hội Nông dân cơ sở tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã được diễn ra thuận lợi.
Ra mắt BCH Hội Nông dân xã Đồng Sơn lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 -2028.
Ra mắt BCH Hội Nông dân xã Đồng Sơn lần thứ XIV nhiệm kỳ 2023 -2028.

Thực hiện Chỉ thị số Chỉ thị số 16-CT/TW, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; cùng các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy, chỉ đạo, hướng dẫn của Hội cấp trên về việc xây dựng, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội nông dân các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; Ngày 14/10/2022, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện Gò Công Tây đã xây dựng Kế hoạch số 212-KH/HNDH, Kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Gò Công Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, tiến tới Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hướng dẫn công tác chuẩn bị, công tác nhân sự và tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp trong huyện; Tham mưu thành Thành lập Ban Tổ chức, các tiểu Ban phục vụ Đại hội; Chuẩn bị văn kiện, đề án nhân sự, thời gian tổ chức Đại hội báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy và Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang.

Bên cạnh đó Huyện Hội còn phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gò Công Tây lần thứ XI, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2023. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chọn Hội nông dân xã Long Bình làm điểm tổ chức Đại hội cấp xã để rút kinh nghiệm, thành lập các Tổ giúp việc chuẩn bị cho tổ chức Đại hội; phân công các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo dõi, chỉ đạo việc chuẩn bị các dự thảo văn kiện và nhân sự Đại hội Đại biểu Hội nông dân các xã và thị trấn.

Ngày 10/01/2023, Đại Hội đại biểu Hội Nông dân xã Long Bình lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra. Tham gia Đại hội có ông Phạm Văn Toàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; ông  Nguyễn Văn Thơm, Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội nông dân huyện cùng các ông (bà) là thành viên Ban Thường vụ, Ban Chấp Hành Hội Nông dân huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân các xã, thị trấn Vĩnh Bình và trên 100 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 2.141 Hội viên Nông dân toàn xã. Đại Hội đã bầu 13 Ủy viên Ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2023 - 2028, bầu Ủy ban kiểm tra và 13 Đại biểu về dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ mới.

Ngay sau Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã Long Bình nhiệm kỳ 2023 -2028, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã tổ chức họp rút kinh nghiệm đánh giá điểm mạnh và những hạn chế tại Đại hội này để rút kinh nghiệm Đại hội các đơn vị còn lại.

Căn cứ Hướng dẫn của Hội Nông dân huyện, Hội Nông dân các xã đã tham mưu Cấp ủy cùng cấp xây dựng hoàn chỉnh các nội dung văn kiện như các báo cáo: Tổng kết thực hiện Nghị quyết của Đại hội nhiệm kỳ qua; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ tới; Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội cùng cấp và cấp trên. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (nếu có); Quyết định số lượng, cơ cấu nhân sự và bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân cấp trên trực tiếp. Bầu Ủy Ban kiểm tra cùng cấp theo quy định. Thông qua Nghị quyết Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới 2023 - 2028.

Đến ngày 16/3/2023, xã Đồng Sơn là đơn vị cấp xã cuối cùng của huyện Gò Công Tây đã tiến hành xong công tác Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Có thể nói, với việc 13/13 đơn vị cấp xã và thị trấn đã tiến hành xong Đại hội, huyện Gò Công Tây đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân cấp cơ sở. Nhìn chung, công tác Đại hội đã nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo chặt chẽ của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy, Hội Nông dân huyện, Cấp ủy cơ sở đã tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ về kinh phí để Hội Nông dân cơ sở tổ chức Đại hội Đại biểu Hội Nông dân xã được diễn ra thuận lợi.

Ngoài nguồn kinh phí được phân bổ theo quy định, Hội Nông dân xã còn thực hiện vận động xã hội hóa, tạo thêm nguồn kinh phí để tổ chức Đại hội thêm phần long trọng. Chào mừng thành công Đại Hội Hội Nông dân cơ sở hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, mỗi Hội cơ sơ đã thực hiện 01 công trình chào mừng, riêng Hội Nông dân huyện thực hiện 02 công trình gồm: Công trình thứ nhất, vận động kinh phí trên 40 triệu đồng xây dựng, bàn giao đưa vào sử dụng Mái ấm Nông dân cho hội viên nông dân xã Thạnh Nhựt có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, giúp hội viên “an cư lạc nghiệp”, tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình, có thêm các điều kiện tham gia các hoạt động, phong trào do Hội Nông dân các cấp phát động. Công trình thứ 2 đó là Hội Nông dân phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ huyện vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp kinh phí, mời đoàn Y - Bác sĩ đến khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí cho trên 100 lượt bệnh nhân là gia đình chính sách, người cao tuổi, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Bình, giúp người dân ngày càng đồng hành, tin tưởng hơn vào tổ chức hội.

Đánh giá kết quả tổ chức Đại hội Đại biểu Hội nông dân các xã trên địa bàn huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028, ông Nguyễn Văn Thơm, Huyện ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: “Đến thời điểm này, huyện Gò Công Tây đã cơ bản hoàn thành Đại hội Đại biểu Hội nông dân xã nhiệm kỳ 2023 - 2028, nhờ làm tốt các bước công tác chuẩn bị, Đại hội các xã hoàn thành tốt các phần việc đề ra, cụ thể: bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới đủ số lượng, đúng thành phần (tùy điều kiện đặc thù địa phương, số lượng Ủy viên Ban Chấp hành từ 07 đến 17 đồng chí; gồm Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch). Đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt Hội cấp xã từng bước được trẻ hóa, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển, chú trọng cán bộ trưởng thành từ thực tiễn phong trào nông dân, từ cơ sở; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, có năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cụ thể trong nhiệm kỳ mới có 12/13 đồng chí Chủ tịch Hội nông dân cấp xã có trình độ Đại học (01 người đang học Đại học), có trình độ chính trị rõ ràng, nhiệt tình trong công tác, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác hội đề ra. Các cơ sở hội cũng đã bầu ra 150 đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Hội nông dân huyện Gò Công Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đây đều là những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho trí tuệ của tổ chức Hội, có khả năng đóng góp vào sự thành công của Đại hội”.

Ông Nguyễn Văn Thơm cũng cho biết thêm:“Được sự chấp thuận của lãnh đạo cấp trên Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Gò Công Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 dự kiến diễn ra trong 02 ngày 05 và 06/7/2023. Ban Thường Vụ Hội nông dân huyện đã tham mưu Ban Dân Vận Huyện ủy trình Ban Thường vụ Huyện ủy về cơ cấu nhân sự, xây dựng hoàn chỉnh nội dung văn kiện, lập dự trù kinh phí và chuẩn bị các công việc khác có liên quan để Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện đạt hiệu quả cao nhất”.

Đại hội Đại biểu Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Tiền Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của các cấp Hội và giai cấp nông dân trong huyện, nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Nông dân trong nhiệm kỳ qua; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu tỉnh Tiền Giang lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2018 - 2023), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Gò Công Tây lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới; không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong thời kỳ mới.

Thông qua việc tổ chức Đại hội góp phần nâng cao nhận thức, tăng cường tình đoàn kết, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ của cán bộ, hội viên, nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động, mô hình tổ chức, xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân huyện trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân huyện nhà.

Còn hơn 03 tháng nữa Đại Hội đại biểu Hội Nông dân huyện Gò Công Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ diễn ra, với việc thực hiện hoàn thành Đại hội Đại biểu Hội Nông dân cấp xã, Hội Nông dân huyện Gò Công Tây sẽ có nhiều thời gian, kinh nghiệm để tập trung cho nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Đến cuối năm 2022, huyện Gò Công Tây hiện có 25.426 Hội viên Nông dân (trong đó có 810 hội viên là đảng viên). Trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội Nông dân cấp huyện và cơ sở thường xuyên được củng cố kiện toàn, nâng chất lượng, hoạt động ngày càng hiệu quả và đi vào nề nếp. Phong trào thi đua nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi xuất hiện nhiều điển hình mới mang lại hiệu quả cao như các mô hình: VAC, sản xuất liên kết (cánh đồng lớn), mô hình sinh thái (trồng hoa trên bờ ruộng để dẫn dụ thiên địch), trồng rau an toàn (trong nhà lưới, nhà màng), chăn nuôi gia súc, gia cầm trên nền đệm lót sinh học đảm bảo môi trường, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP hướng tới mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ…giúp tăng thêm thu nhập, thực hiện “ giảm nghèo tạo việc làm” vươn lên ổn định cuộc sống, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào hành động do tổ chức Hội và các cấp, các ngành phát động.

Trong năm 2022, có 25.300 hội viên đăng ký gia đình văn hóa, tỉ lệ trên 99,5% tổng số hội viên toàn huyện; xây dựng được 13/13 mô hình nông dân bảo vệ môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu; trên 25.200 hội viên nông dân được công nhận đạt sản phẩm sản xuất, kinh doanh nông nghiệp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng 154 điểm tập kết bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Đến nay huyện Gò Công Tây có 12/12 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới, (trong đó xã Long Vĩnh đạt chuẩn xã Nông thôn mới kiểu mẫu, các xã Thạnh Nhựt, Thành Công, Bình Nhì đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao), Thị Trấn Vĩnh Bình đã được công nhận đạt chuẩn văn minh đô thị từ tháng 01/2020.

Với những thành tích đạt được, trong năm 2022, Hội Nông dân huyện đã đề xuất Hội Nông dân tỉnh đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khen thưởng trong nhiệm kỳ vừa qua cho 01 cá nhân hội viên và Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Thạnh Trị  đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 01 tập thể và 12 cá nhân có thành tích thực hiện Chuyên đề thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”. Đề nghị UBND tỉnh khen 05 hội viên nông dân đạt “Nông dân SXKD giỏi” cấp tỉnh nhiều năm liền. Hội Nông dân tỉnh khen thưởng 01 tập thể và 01 cá nhân xã Thạnh Nhựt có thành tích xuất sắc trong năm 2021; UBND huyện khen thưởng 13 cá nhân tại Hội nghị điển hình tiên tiến cấp huyện đối với 03 hội viên nông dân có thành tích xuất sắc. Ngoài ra UBND huyện còn tặng giấy khen cho 04 cán bộ Hội Nông dân huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2021 và khen 03 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong chuyên đề thi đua “Nông dân SXKD giỏi” năm 2021; Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện tặng giấy khen cho 05 tập thể cơ sở Hội và 02 Chi Hội Trưởng có thành tích hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc trong năm 2021.

Tác giả bài viết: Ngọc Thơ

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây