Huyện Gò Công Tây: Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ 13 nhiệm kỳ 2024-2029

Thứ ba - 23/04/2024 18:42
Trong 02 ngày 22 và 23/4/2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) huyện Gò Công Tây vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQVN huyện lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Thanh Nguyên- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang (phụ trách huyện), đồng chí Lê Văn Liễng- Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh Tiền Giang, đồng chí Đinh Tấn Hoàng- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND huyện và gần 180 đại biểu đến từ các ban ngành, đoàn thể, 12 xã, thị trấn trong toàn huyện.
Ủy ban MTTQVN tỉnh trao tặng cờ thi đua.
Ủy ban MTTQVN tỉnh trao tặng cờ thi đua.

Tại ngày làm việc thứ nhất của Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kiểm điểm về hoạt động của UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2019-2024 vừa qua; Báo cáo tổng kết hoạt động của UBMTTQVN huyện nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ huyện đến cơ sở tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng. Hiện nay toàn huyện có gần 20 mô hình nhân dân tự quản trong xây dựng nông thôn mới có hiệu quả được nhân rộng. Thực hiện phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, vận động Nhân dân đóng góp trên 47,3 tỷ đồng, hiến 80.000 m2 đất làm đường giao thông nông thôn, các công trình dân sinh. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, UBMTTQVN huyện Gò Công Tây đã vận động được hơn 12,5 tỷ đồng. Số tiền thu được cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh, huyện, xã đã xây dựng mới 384 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 19 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. Vận động quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 3,5 tỷ đồng trao tặng trên 20 ngàn suất quà. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã triển khai Dự án mô hình cho hàng trăm hộ nghèo mượn vốn nuôi bò, nuôi dê sinh sản nguồn vốn trên 200 triệu đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện từ 983 hộ, chiếm 2,77% vào năm 2019 xuống còn 322 hộ, chiếm 0,87% vào cuối năm 2023.

dai hoi mttq viet nam huyen go cong tay (3)


Đại hội cũng đã thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện của Đại hội MTTQVN huyện, nghe các phát biểu tham luận của các cơ quan, đơn vị cấp huyện và hoạt động nổi bật của MTTQVN cấp xã trong nhiệm kỳ vừa qua, đề ra phương hướng nhiệm vụ thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Tại Đại hội, Thường trực UBMTTQVN tỉnh Tiền Giang, HĐND, UBND huyện Gò Công Tây, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tôn giáo cũng đã tặng Đại hội những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp. Dịp này, Thường trực Huyện ủy cũng đã trao tặng Đại hội bức trướng với dòng chữ “ Đoàn kết- Dân chủ- Đổi mới- Sáng tạo- Trách nhiệm” gửi gắm mong muốn qua Đại hội, Ủy ban MTTQVN huyện tiếp tục phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo, đoàn kết, trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Văn Liễng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang đánh giá cao kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Công Tây trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Lê Văn Liễng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ mới cần tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng lớn mạnh, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, bảo đảm sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động để xứng đáng là cơ sở chính trị của các tầng lớp nhân dân, là chỗ dựa vững chắc cho Đảng bộ và chính quyền.

Mặt trận Tổ quốc huyện cần tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, cần chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vướng mắc trong nhân dân để kịp thời giải quyết thông qua nhiều kênh nắm bắt dư luận, trong đó chú ý phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu, trí thức, doanh nghiệp, tôn giáo, kiều bào, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật với phương châm tốt đời đẹp đạo, phát huy có hiệu quả các mô hình vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự; phòng, chống tội phạm và tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.

Tại đại hội, đồng chí Đinh Tấn Hoàng- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò đóng góp to lớn của Mặt trận Tổ quốc huyện trong suốt nhiệm kỳ qua, đã góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí cũng nêu một số vấn đề còn hạn chế như các phong trào, các cuộc vận động có lúc chưa mang lại hiệu quả cao, một số ít cán bộ Mặt trận cơ sở còn thiếu tâm huyết, trách nhiệm, chưa dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trong nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị, Ủy ban MTTQVN huyện phải tiếp tục nhận thức rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình, đó là bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.
 

dai hoi mttq viet nam huyen go cong tay (4)


Đại hội MTTQVN huyện Gò Công Tây lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 58 đồng chí, hiệp thương cử các chức danh trong Ban Thường trực UBMTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 03 đồng chí: 01 Chủ tịch, 01 Phó Chủ tịch, 01 Ủy viên thường trực. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc- Bí thư Đảng ủy xã Long Bình qua hiệp thương được bầu vào chức danh Chủ tịch UBMTTQVN huyện Gò Công Tây, nhiệm kỳ 2024-2029, đồng chí Võ Ngọc Hòa- tái cử giữ chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện, đồng chí Phan Ngọc Hân- chuyên viên MTTQ huyện giữ chức danh Ủy viên thường trực UBMTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2024-2029. Đại hội cũng đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu MTTQ VN tỉnh Tiền Giang gồm 16 đồng chí. Ủy ban MTTQVN huyện Gò Công Tây nhiệm kỳ mới đã ra mắt trước đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ trong đó nhấn mạnh: Đại hội giao trách nhiệm cho UBMTTQVN huyện, nhiệm kỳ 2024-2029 bổ sung các nội dung văn kiện đại hội, tiếp thu và đưa vào triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Thường trực UBMTTQVN tỉnh Tiền Giang, Thường trực Huyện ủy Gò Công Tây, cụ thể hóa các chương trình hành động và triển khai kết quả của Đại hội trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và các tầng lớp Nhân dân trên toàn địa bàn huyện. Không ngừng đẩy mạnh mở rộng tập hợp các tầng lớp Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp. Quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chương trình an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 

dai hoi mttq viet nam huyen go cong tay (1)
 
dai hoi mttq viet nam huyen go cong tay (6)
 
dai hoi mttq viet nam huyen go cong tay (2)
 

Dịp này, Đại hội cũng đã tặng quà cho các đại biểu thôi không tham gia Ủy ban MTTQVN huyện nhiệm kỳ mới. Ủy ban MTTQVN tỉnh Tiền Giang đã trao tặng Cờ thi đua xuất sắc cho tập thể đơn vị Ủy ban MTTQVN huyện Gò Công Tây đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban nhân dân huyện Gò Công Tây đã biểu dương khen thưởng cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ vừa qua. Tại Đại hội, Ủy ban MTTQVN tỉnh Tiền Giang cũng trao tặng bảng tượng trưng tặng kinh phí xây dựng 05 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 250 triệu đồng cho Ủy ban MTTQVN huyện Gò Công Tây, Ngân hàng Agribank Gò Công Tây trao tặng bảng tượng trưng tặng 50 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 2 tỷ 500 triệu đồng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo VN huyện Gò Công Tây tặng bảng tượng trưng 05 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 250 triệu đồng cho Ủy ban MTTQVN huyện Gò Công Tây phân bổ cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn của huyện nói chung trong thời gian tới.

Được biết, đơn vị huyện Gò Công Tây là đơn vị thứ 3 của tỉnh vừa hoàn thành xong Đại hội UBMTTQVN cấp huyện, nhiệm kỳ 2024-2029 thành công tốt đẹp.

Tác giả bài viết: Kim Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây