Huyện ủy Gò Công Tây: Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023

Thứ ba - 03/10/2023 10:40
Sáng ngày 03/10/2023, Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III , triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Đinh Tấn Hoàng- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Huỳnh Thanh Bình- Phó Bí thư- Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các Ban HĐND huyện, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các hội, đoàn thể, lãnh đạo Đảng ủy, UBND 12 xã, thị trấn.
Huyện ủy Gò Công Tây: Hội nghị sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023

Trong quý III năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cùng với hệ thống chính trị đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đã lãnh đạo thành công công tác diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện năm 2023; an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đã khai thác và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa đã được đầu tư, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đời sống của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng, hoạt động của chính quyền và các đoàn thể có nhiều đổi mới, từng bước đáp ứng được yêu cầu.
 

huyen uy go cong tay hoi nghi so ket 9 thang 2023 (6)


Cụ thể như: Thu nhập bình quân đầu người đạt 68,4 triệu đồng, tăng 8,09% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách từ kinh tế địa phương tính đến cuối tháng 9 năm 2023 là 115,7 tỷ đồng, đạt 101,51% so dự toán, tăng 44,63% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách huyện là 379,780 tỷ đồng, đạt 89,70% so dự toán, tăng 34,94% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 2.200 tỷ đồng, đạt 73,14% kế hoạch, tăng 10,16% so với cùng kỳ. Đến nay, huyện đã phát triển mới 30 doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp khởi nghiệp và chuyển từ hộ kinh doanh), đạt 142,86% so với Nghị quyết đề ra và đạt 115,38% so với chỉ tiêu tỉnh giao, tăng 66,67% so với cùng kỳ (tăng 12 doanh nghiệp). Số lao động có việc làm 1.000 lao động, đạt 100% so với kế hoạch và đạt 92,17% so cùng kỳ. Tỷ lệ lao động được đào tạo 42,8%. Về duy trì, nâng chất xã đạt chuẩn nông thôn mới: Huyện có 12/12 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (đạt 100% kế hoạch); 04 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (đạt 80% kế hoạch, tăng 100% so với cùng kỳ); 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đạt 100% kế hoạch); huyện đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 100% kế hoạch và cùng kỳ). Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 98,93% (Kế hoạch là 99%, cùng kỳ là 99,29%).

Về thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP): Huyện đã tiến hành thẩm định, chứng nhận thêm 09 sản phẩm đạt OCOP 3 sao (Yến sào Hùng Hậu, xã Bình Nhì; chả Huế Phú Gia, xã Thạnh Nhựt; gạo Phước Thành, xã Đồng Thạnh; lạp xưởng Tý Ngọc, xã Bình Tân; chả lụa và nem chua Như Ý, xã Bình Phú; mít sấy dẻo, thanh long sấy dẻo và xoài sấy dẻo Vinaxo, thị trấn Vĩnh Bình). Nâng tổng số sản phẩm OCOP của huyện đến nay có trên 40 sản phẩm.

 

huyen uy go cong tay hoi nghi so ket 9 thang 2023 (4)
 
huyen uy go cong tay hoi nghi so ket 9 thang 2023 (1)

Đại biểu tham gia tham luận.


Bên cạnh những mặt đã đạt được, việc thực hiện nghị quyết vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định, nhất là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tình hình thế giới tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, hoạt động liên kết sản xuất kinh doanh và tiêu thụ nông sản còn gặp nhiều khó khăn. Tình hình tội phạm vẫn còn xảy ra, nhất là tội phạm về ma túy, trộm cắp ... Để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ chính trị năm 2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra một số nội dung cần tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm như sau: Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi mùa vụ và cơ cấu cây trồng trên địa bàn huyện. Triển khai có hiệu quả các dự án về chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm, cấp mã số vùng trồng, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP… Lãnh đạo công tác thu ngân sách 3 tháng cuối năm 2023 đạt và vượt chỉ tiêu được giao; thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống thất thu thuế trên các lĩnh vực, đảm bảo chi đúng, tiết kiệm, chống tiêu cực, lãng phí. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp tác xã. Tập trung thực hiện đạt các tiêu chí duy trì huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Tiếp tục xúc tiến mời gọi đầu tư, nhất là các công trình, dự án trọng điểm như: Cụm công nghiệp Long Bình, Cụm công nghiệp Vĩnh Hựu, Nhà máy xử lý rác thải Bình Tân, hoàn chỉnh hồ sơ đầu tư Nhà máy chế biến nông sản Long Bình. Hoàn thành các danh mục công trình, dự án đầu tư công theo đúng kế hoạch, thực hiện thẩm định, đấu thầu, giao thầu, nghiệm thu, giải ngân, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản nhanh chóng, kịp thời, đúng theo quy định.
 

huyen uy go cong tay hoi nghi so ket 9 thang 2023 (2)

Đ/c Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận chỉ đạo hội nghị.


Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đinh Tấn Hoàng- Tỉnh ủy viên- Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện đã chỉ đạo các địa phương cần rà soát lại tất cả các chỉ tiêu, khắc phục những điểm còn hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra trong nhiệm kỳ. Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới- đô thị văn minh, tất cả các địa phương phải nghiêm túc, quyết liệt, chủ động thực hiện tất cả các tiêu chí theo lộ trình đã đề ra, luôn xác định xây dựng nông thôn mới không có điểm dừng, phải thực hiện duy trì thường xuyên và liên tục và đúng thực chất. Tại các xã trong lộ trình NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu cần chú ý rà soát tiêu chí hộ nghèo, hộ cận nghèo, tìm nguyên nhân, giải pháp cụ thể nhằm giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng hộ khá giàu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Nhấn mạnh các ngành chức năng, hội đoàn thể và các địa phương cần lưu ý đến tính hiệu quả của các phong trào, các mô hình đảm bảo có ý nghĩa thiết thực, tránh tình trạng phát động thực hiện chạy theo phong trào mang tính hình thức, đối phó. Bên cạnh đó, tiếp tục theo dõi, kịp thời nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Quan tâm chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, bổ sung nguồn quy hoạch, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ,…

Tác giả bài viết: Kim Lan - Nguyễn Quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây