Kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm Chính trị năm 2023

Thứ tư - 13/12/2023 08:40
Thực hiện Hướng dẫn số 43-HD/BTGTU ngày 02/11/ 2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang về việc thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2023. Căn cứ Kế hoạch số 69-KH/TTCT ngày 22/11/2022 của Trung tâm Chính trị huyện Gò Công Tây về đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ sở được Thường trực Huyện uỷ Gò Công Tây phê duyệt, trong năm 2023, Trung tâm tổ chức được 26 lớp (các lớp trong kế hoạch và các lớp theo yêu cầu cấp uỷ) cho 2.243 người học, đạt tỷ lệ 100% vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 15, năm 2023.
Khai giảng lớp sơ cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 15, năm 2023.

Trong đó, hiệp quản với Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung khoá 14, có 79 học viên và khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị, hệ không tập trung khoá 15, có 61 học viên; mở 02 lớp đào tạo Sơ cấp Lý luận chính trị (khoá 15 và 16) có 114 học viên, 02 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có 134 học viên, 02 lớp bồi dưỡng lý luận dành cho đảng viên mới có 159 học viên, 02 lớp bồi dưỡng chuyên đề giáo dục lý luận chính trị về “Vấn đề dân tộc và chính sách dân tộc” cho Bí thư, Phó Bí thư và cấp uỷ viên cơ sở, có 187 học viên, 09 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác đoàn thể, có 792 học viên, 5 lớp bồi dưỡng công tác chính quyền có 490 học viên, 01 lớp bồi dưỡng chuyên đề chính trị hè, có 64 học viên, 01 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên nghiên cứu dư luận xã hội, có 163 học viên.

Ngoài ra, phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức các lớp học tập, quán triệt các nghị quyết của Trung ương, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh, Huyện, báo cáo thời sự cho khoảng 1.400 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ở huyện. Tổ chức tích hợp, lồng ghép chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị” và nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho 1.591 học viên ở các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận tại Trung tâm Chính trị.

Trung tâm Chính trị huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao đã tham mưu Thường trực Huyện ủy xác định nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời triển khai nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị phục vụ công tác phát triển Đảng tại địa phương. Trong năm Trung tâm cũng đã phối hợp Ban Tuyên giáo Huyện uỷ tham mưu cấp uỷ cấp huyện sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới”.

Để nâng tầm công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị, Trung tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đáp ứng yêu cầu xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Việc đổi mới phương pháp giảng dạy tiếp tục được đẩy mạnh. Trong quá trình giảng dạy, chủ động bổ sung, cập nhật kiến thức theo quan điểm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nội dung, quan điểm mới của các kỳ Hội nghị Trung ương khóa XIII; đồng thời gắn nội dung bài giảng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương thiết thực, hiệu quả. Qua đó, đã quan tâm gắn lý luận với thực tiễn bằng việc lồng ghép, tích hợp tổ chức báo cáo chuyên đề cho học viên các lớp bổ sung bài giảng, tổ chức thảo luận. Đổi mới cách ra đề thi, đề kiểm tra theo hình thức tự luận và trắc nghiệm; giảng viên đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo các phương pháp truyền thống với phương pháp dạy học tích cực, khai thác tốt công nghệ thông tin vào giảng dạy.

 

Picture3

Khen thưởng học viên có thành tích tốt trong học tập.


Trong năm qua, tập thể lãnh đạo, giảng viên, viên chức Trung tâm Chính trị đã nỗ lực cố gắng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. So với kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Huyện ủy giao, Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tỷ lệ mở lớp thuộc thẩm quyền của Trung tâm đạt 100% (so với kế hoạch vượt 06 lớp), qua khảo sát ở các chi, đảng bộ cơ sở chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là rất tốt, đạt tỷ lệ là 98%.

Những kết quả trên đã góp phần đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần xây dựng, nâng cao chất lượng đảng viên, chất lượng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của Đảng trong tình hình mới./.

Tác giả bài viết: Đỗ Thị Hồng Thu - PGĐ Trung tâm Chính trị huyện.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây