Xã Thành Công tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật

Thứ tư - 08/11/2023 08:45
Thực hiện Kế hoạch số 307/KH-UBND ngày 27/10/2023 về việc hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 09/11) trên địa bàn xã Thành Công. Chiều ngày 07/11/2023 tại Hội trường UBND xã Thành Công tổ chức sinh hoạt Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trung Hòa- PCT.UBND xã, các đồng chí là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể xã cùng tham dự.
Xã Thành Công tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật

Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hàng năm đã trở thành sự kiện chính trị- pháp lý có ý nghĩa quan trọng trong đời sống xã hội nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật. Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tại cơ quan xã, các điểm trường học và nhân dân trên địa bàn xã nhằm góp phần lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật gắn với trách nhiệm chấp hành pháp luật của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn xã.

Theo Điều 8, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, ngày 9/11 hàng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 9/11 cũng là ngày bản Hiến pháp đầu tiên được thông qua - Hiến pháp 1946. Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, được coi là điểm mốc, nhắc nhở, giáo dục người dân để không chỉ là một ngày, mà tất cả các ngày trong năm mọi tổ chức, cá nhân cần phải tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật. Qua đó, tạo lập thói quen tự giác thực hiện, ứng xử theo pháp luật và xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Do vậy, đây còn là sự kiện chính trị, pháp lý có ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Xã Thành Công hàng tháng tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến về Ngày Pháp luật Việt Nam như: Văn phòng Ủy ban nhân dân, công chức Tư pháp- hộ tịch, công chức Văn hóa và Thông tin phối hợp với TT.UBMTTQ xã và các ban ngành, đoàn thể xã, ấp tổ chức thực hiện. Tổ chức phổ biến, truyền thông rộng rãi về mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam qua các ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông, các trang mạng xã hội. Công chức Văn hóa - Thông tin thường xuyên tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục, phóng sự tuyên truyền về Ngày Pháp luật Việt Nam. Tổ chức treo băng rôn, panô, áp phích, cờ, phướn…với khẩu hiệu phù hợp về hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên các tuyến đường chính phục vụ các hoạt động hưởng ứng ngày pháp luật 09/11.

Sinh hoạt Ngày pháp luật, đây cũng là dịp để đơn vị đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong công tác xây dựng pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, đồng thời nhìn nhận lại những mặt còn hạn chế, tồn tại để hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật, cũng như cải thiện, nâng cao hoạt động của hệ thống tư pháp trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, các ban, ngành, đoàn thể, UBND xã đã xây dựng kế hoạch triển khai Ngày Pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn và nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng đơn vị. Trong đó, xã đã tổ chức cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tiêu biểu như: Tổ chức lễ, mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật, lồng ghép hưởng ứng thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, ngày hội tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, sinh hoạt “Ngày Pháp luật” hoặc qua các hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn địa phương. Thời gian thực hiện: Tập trung trong 02 tháng cao điểm là tháng 10 và tháng 11/2023. Cùng với đó, các chi bộ trực thuộc trên địa bàn xã đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Ngày Pháp luật lồng ghép với phổ biến giáo dục pháp luật tới các tầng lớp Nhân dân.

Hàng năm, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật được tập trung tổ chức trong tháng cao điểm (từ ngày 15/10 -10/11) với nhiều hoạt động cụ thể. Riêng trong dịp này năm 2023, toàn xã đã tổ chức được 12 cuộc sinh hoạt chuyên đề lồng ghép, tọa đàm, sinh hoạt câu lạc bộ cho 385 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, hội viên, đoàn viên và Nhân dân; căng treo băng-rôn, khẩu hiệu hưởng ứng các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật tại đơn vị cũng như tuyên truyền các văn bản pháp luật trên trang thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh của xã, ấp.

Với việc hưởng ứng triển khai linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương, Ngày Pháp luật đang dần thấm sâu vào các hoạt động của đời sống xã hội, đã và đang trở thành sự kiện chính trị - pháp lý, nét văn hóa trong đời sống tinh thần của cán bộ và Nhân dân trên địa bàn xã.

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 có chủ đề "Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông, phản ánh chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong các lĩnh vực của các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Hàng tháng Công chức Tư pháp phối hợp Tuyên giáo và Công chức Văn hóa-Thông tin của xã tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật. Nội dung hưởng ứng tập trung phổ biến chính sách, pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp; các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2022 và năm 2023; các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; pháp luật về: phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; quốc phòng và an ninh; phòng, chống tội phạm; dân chủ ở cơ sở; dịch bệnh, thiên tai; phòng, chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường; kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

 

xa thanh cong huong ung ngay phap luat viet nam (1)

Hàng tháng sinh hoạt lồng ghép Ngày pháp luật.


Ngày pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, hướng tới xây dựng nền văn hóa pháp lý: Văn hóa pháp luật rất hiện hữu, được thể hiện hàng ngày ở tất cả các lĩnh vực hoạt động của nhà nước, cá nhân và xã hội, trong nội dung, thực hành, áp dụng Hiến pháp, pháp luật, trong tất cả những vấn đề liên quan đến con người, quyền, tự do, trách nhiệm của con người. Để hình thành nền văn hóa pháp luật, cần phải xây dựng lối sống tôn trọng pháp luật. Lối sống theo pháp luật thể hiện một trạng thái thường xuyên, thường ngày, được tạo lập từ các ứng xử theo pháp luật ở mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh; không đơn thuần chỉ là một hành động nhất thời mà trở thành thói quen.

Do vậy, Ngày Pháp luật có ý nghĩa giáo dục sâu sắc trong việc đề cao giá trị của pháp luật của Nhà nước pháp quyền, hướng mọi tổ chức, cá nhân tính tích cực tham gia với hành vi, thái độ xử sự pháp luật đúng đắn, đề cao quyền cũng như trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân công dân trong học tập, tìm hiểu pháp luật và tự giác chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức và niềm tin pháp luật, từng bước xây dựng và củng cố các giá trị văn hóa pháp lý trong cuộc sống xã hội./.

Tác giả bài viết: Trần Thị Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây