Xã Yên Luông thực hiện tốt công tác quân sự - quốc phòng địa phương năm 2023

Thứ tư - 06/12/2023 08:50
Xã Yên Luông là xã có địa bàn khá rộng của huyện Gò Công Tây, tập trung đông dân cư và có nhiều tuyến giáp ranh với các huyện bạn nên luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự. Hàng năm, địa phương chủ động phát động phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Công an xã Yên Luông đã chú trọng xây dựng, duy trì các tổ chức quần chúng làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở.
Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.
Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

Đến nay, trên địa bàn xã có 43 Tổ Nhân dân tự quản, 4 Đội dân phòng, 1 chốt dân phòng. Qua 01 năm thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Nhân dân đã cung cấp 51 nguồn tin có giá trị, giúp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vụ việc kịp thời ngay từ cơ sở. Từ đó góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tạo được môi trường thuận lợi để nhân dân an tâm sản xuất, tăng thu nhập nâng cao đời sống, thường xuyên tham gia hội họp, người dân có ý thức tốt trong chấp hành pháp luật, tham gia các cuộc vận động, các phong trào cách mạng tại địa phương.

Xác định công tác quân sự, quốc phòng địa phương là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc củng cố nền quốc phòng toàn dân và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Yên Luông đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Cùng với việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, công tác quân sự, quốc phòng địa phương luôn được cấp ủy, chính quyền xã quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả. Hàng năm, theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện, Ban CHQS xã Yên Luông đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các văn bản, nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quân sự, quốc phòng phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Chủ động củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Hàng năm, Ban CHQS xã Yên Luông đã triển khai xây dựng đầy đủ các kế hoạch về công tác quân sự quốc phòng năm, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ các ngày lễ lớn trọng đại của đất nước để làm cơ sở hoạt động cho từng nhiệm vụ và tổ chức thực hiện đảm bảo có hiệu quả, đúng nguyên tắc thời gian quy định. Các kế hoạch đều bám sát với thực tế yêu cầu nhiệm vụ của địa phương góp phần phát triển kinh tế xã hội, tăng cường củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn xã ngày càng vững chắc. Lực lượng dân quân đều được xây dựng và củng cố đảm bảo đúng quy định thời bình. Các văn bản pháp luật về dân quân được triển khai thực hiện tốt; chất lượng chính trị, trình độ quân sự và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng ngày càng được nâng cao. Tổ chức củng cố, biên chế, huấn luyện lực lượng Dân quân năm 2023 đạt tỷ lệ 100%, trong thời gian huấn luyện đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị, an toàn giao thông. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức và kiến thức quốc phòng cho Nhân dân; triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ, Luật Nghĩa vụ quân sự, các chỉ thị, nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng. Quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật được đăng ký quản lý chặt chẽ, biên chế đúng quy định, bảo đảm số lượng và chất lượng. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện nghiêm túc, có nề nếp, bảo đảm “công bằng, dân chủ, công khai và đúng luật” từ khâu đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu, đến việc khám sơ tuyển, xét duyệt, chốt quân số hàng năm; chất lượng công dân nhập ngũ ngày càng được nâng cao. Để chuẩn bị cho tuyển quân năm 2024, xã Yên Luông đã tiến hành khám tuyển, Đăng ký tuổi 17 nam công dân (SN 2006) cho công dân đạt tỷ lệ 100%.

Mặt khác, Ban CHQS xã cũng làm tốt công tác phối hợp với Công an xã duy trì nghiêm túc chế độ tuần tra, canh gác, giữ gìn an ninh trật tự ở 4/4 ấp, kiểm tra hộ tịch, hộ khẩu, bảo đảm an ninh chính trị trong những dịp lễ, tết, sự kiện lớn của quê hương, đất nước; tham gia giải tỏa hành lang đường, lập lại trật tự ở cơ sở; thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, giúp đỡ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Trong thời gian tới, Ban CHQS xã Yên Luông sẽ tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự quốc phòng địa phương, chủ động nắm chắc tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân cho lực lượng vũ trang của xã; làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, huấn luyện dân quân nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Theo đồng chí Dương Hoàng Lai - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Luông cho biết: Xác định công tác sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu, Đảng ủy, UBND xã Yên Luông đã lãnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Luông triển khai thực hiện tốt các công văn, chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của cấp trên về công tác sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ, chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch đầy đủ hệ thống kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu, tổ chức biên chế lực lượng dân quân đúng quy định, phù hợp với điều kiện của từng đồng chí để nâng cao khả năng hoạt động, công tác điều động tham gia huấn luyện đều đạt 100% quân số để nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, tổ chức duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và trong các đợt cao điểm Lễ, tết, các sự kiện trọng đại của đất nước.

Ban Chỉ huy Quân sự xã Yên Luông đã tham mưu UBND xã ra quyết định điều động lực lượng dân quân tham gia trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo quân số theo kế hoạch của huyện đề ra, trong từng ca trực luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, phân công nhiệm vụ cho lực lượng dân quân trực. Lực lượng dân quân tham gia trực sẵn sàng chiến đấu được UBND xã, Ban Chỉ huy Quân sự xã đảm bảo đúng, đầy đủ các chế độ theo quy định hiện hành.

Điểm nổi bật trong năm qua, UBND xã Yên Luông cũng đã chỉ đạo 02 ngành Công an và Quân sự phối hợp thực hiện tốt công tác phối hợp tăng cường hoạt động giữa 2 ngành theo Nghị định 02 và Nghị định 03 của Chính Phủ. Lực lượng Quân sự chủ động tích cực phân công lực lượng tham gia trực thường xuyên vào ban đêm để kịp thời phối hợp với lực lượng Công an kịp thời xử lý khi có tình huống xảy ra, ngoài ra còn chủ động trong công tác nắm và dự báo tình hình, thường xuyên trao đổi thông tin có liên quan đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Lực lượng Quân sự xã luôn linh hoạt phối hợp trong các hoạt động tuần tra để đạt hiệu quả cao nhất trong giữ gìn an ninh trật tự. Tập trung các giải pháp tăng cường phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, thường xuyên phối hợp thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó đặc biệt chú ý tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội khác. Quan tâm làm tốt công tác đào tạo nguồn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã để đảm bảo tốt cho lực lượng kế thừa, tổ chức huấn luyện, diễn tập xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh, nhất là trong xử lý các tình huống phòng, chống khủng bố, biểu tình, gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, bắt cóc con tin, phòng cháy chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ nhằm chủ động ứng phó khi có tình huống xảy ra. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân hiện có và củng cố kiện toàn các Tổ Nhân dân tự quản bảo đảm hoạt động hiệu quả, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Tác giả bài viết: Kim Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây