Công an huyện Gò Công Tây tích cực phát động thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm- tệ nạn xã hội

Thứ hai - 22/04/2024 18:38
Trong những năm qua, tình hình an ninh trật tự và tệ nạn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại huyện được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tập trung chỉ đạo củng cố xây dựng và phát triển, nhiều mô hình tổ chức xã hội, tổ chức quần chúng nhân dân làm nòng cốt trong phong trào. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình mới phát huy được tính hiệu quả, được nhân rộng trong cộng đồng.
Đ/c Đinh Tấn Hoàng - TUV. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện Kế hoạch số 92/KH-CAH về xây dựng mô hình “Người dân tự quản về an ninh trật tự” trên địa bàn xã Bình Tân.
Đ/c Đinh Tấn Hoàng - TUV. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị sơ kết 9 tháng thực hiện Kế hoạch số 92/KH-CAH về xây dựng mô hình “Người dân tự quản về an ninh trật tự” trên địa bàn xã Bình Tân.

Quá trình thực hiện các mô hình, Công an huyện Gò Công Tây đã phối hợp chặt chẽ cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức thành viên như: Đoàn Thanh niên, Hội LHPN, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, làm tốt vai trò tham mưu, nòng cốt tập trung thực hiện tốt Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, nhằm nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Không ngừng tích cực đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền như họp dân, sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản, sinh hoạt chi, tổ, hội, đoàn viên, hội viên, tuyên truyền trực tiếp trên hệ thống loa đài phát thanh của huyện và cấp xã trong 5 năm qua từ 2019-2024 được trên 2.560 lượt phát thanh, trên hệ thống loa tuyên truyền lưu động tại xã trên 2.000 lượt phát, qua đó nâng cao nhận thức vai trò, ý nghĩa, lan tỏa tinh thần tích cực tự giác tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 13 xã, thị trấn trong toàn huyện.
 

 


Điển hình tiêu biểu đến nay, ngành Công an có các mô hình như mô hình cổng rào phòng chống tội phạm, chốt dân phòng, mô hình ánh sáng quang phòng chống tội phạm, mô hình Camera an ninh phòng chống tội phạm, mô hình Người dân tự quản về ANTT khu dân cư. Các ngành có các mô hình như: Mô hình tự quản an toàn giao thông ở mỗi khu dân cư, Mô hình sáng, xanh, sạch đẹp ở nhiều tuyến đường xã, thị trấn, mô hình nhóm nòng cốt tuyên truyền pháp luật ở Khu dân cư, Mô hình xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, Câu lạc bộ Xây dựng gia đình hạnh phúc, Mô hình Hội Cựu chiến binh tham gia làm Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Nhân dân tự quản, tự công khai đảm bảo an ninh trật tự, Mô hình 5 không 3 phòng, Chi hội Nông dân tự quản ANTT, Mô hình Đoàn Thanh niên tham gia tự quản an toàn giao thông, Mô hình người dân tự phòng, tự quản về ANTT khu dân cư…Kết quả các mô hình đều đem lại hiệu quả khả quan tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giúp các địa phương hoàn thành tốt tiêu chí số 19 về an ninh trật tự trên địa bàn phục vụ cho lộ trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện, trong đó huyện đã ra mắt 12/12 xã NTM, 4 xã NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn huyện NTM.

Có được những kết quả đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ngành Công an và Mặt trận Tổ quốc huyện và sự tham gia trách nhiệm của các thành viên từ huyện đến xã đều đồng lòng, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự đồng thuận tích cực tham gia ủng hộ của Nhân dân. Tuy nhiên, theo lực lượng Công an huyện cho biết hiện nay vẫn còn một vài hạn chế nhất định trong việc thực hiện phong trào cụ thể như: phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tuy có nâng lên một bước, nhưng thật sự chưa bền vững, ý thức cảnh giác, tự phòng, tự quản của một bộ phận người dân vẫn còn chưa cao, còn lơ là mất cảnh giác để cho tội phạm có cơ hội thực hiện các hành vi phạm tội, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. sự quản lý, giáo dục con em của một số hộ trong gia đình còn chưa được quan tâm đúng mức, còn để con em vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội nhất là ma túy và cờ bạc.

Ngoài ra, các Tổ Nhân dân tự quản tuy đã được xây dựng và củng cố nhưng có lúc có nơi vẫn chưa mang tính vững chắc, chưa phát huy được tính hiệu quả. Việc sơ kết rút kinh nghiệm các kế hoạch liên ngành giữa Công an huyện và các Hội, đoàn thể tuy có thực hiện nhưng chưa thường xuyên, từ đó chưa rút ra được kinh nghiệm cũng như các mặt hạn chế, vì vậy vẫn còn nhiều mô hình chỉ mang tính hình thức, đối phó, không phát huy được tính hiệu quả, đây cũng là một vấn đề lớn mà Huyện ủy, UBND huyện đặt ra và yêu cầu chấn chỉnh, đổi mới, sáng tạo thay đổi cách thực hiện mô hình trong thời gian tới của việc thành lập các mô hình nói chung.

Nhìn chung, để phát huy tính hiệu quả của các Mô hình phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn. Ban Chỉ huy Công an huyện Gò Công Tây tiếp tục đề ra nhiều giải pháp thực hiện đồng bộ để thực hiện tốt hơn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó chú trọng kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về ý nghĩa vai trò của công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tai, tệ nạn xã hội, chú ý tập trung tuyên truyền đến các khu dân cư được xác định có tình hình diễn biến phức tạp, đến các đối tượng có nguy cơ bị tội phạm tấn công, dự đoán chính xác tình hình, nguy cơ điều kiện tội phạm có khả năng hoạt động từ đó có kế hoạch triệt phá không để hình thành điểm nóng gây bức xúc trong dư luận. Đồng thời tiếp tục củng cố, nâng chất, xây dựng, nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm phát huy hiệu quả, mạnh dạn xóa bỏ các mô hình không thực tế, không hiệu quả, đề xuất, kiến nghị, sáng tạo thêm các mô hình mới phù hợp tình hình thực tế địa phương. Trong đó huyện đang có mô hình phát huy vai trò Người dân trong tự phòng, tự quản về ANTT tại khu dân cư của xã Bình Tân đang được đánh giá cao về tính hiệu quả, góp phần làm chuyển biến tích cực tình hình ANTT tại địa bàn, mô hình này hiện đã và đang được các đơn vị triển khai thực hiện tại 100% xã, thị trấn trong toàn huyện. Ngoài ra, lực lượng Công an huyện tiếp tục phối hợp cùng MTTQ, các tổ chức thành viên tăng cường bám sát địa bàn, đẩy mạnh tuyên truyền gần gũi, thiết thực cho người dân đăng ký cam kết thực hiện tốt các nội dung phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tạo thành phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân và gắn liền với sơ kết, tổng kết các kế hoạch liên tịch với các ngành, hội, đoàn thể.

Bên cạnh đó, Công an huyện tiếp tục phối hợp phát động phong trào toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác, bảo vệ bí mật thông tin người tố giác tin tức về ANTT, vận động người có uy tín trong khu dân cư tham gia công tác tuyên truyền vận động, cảm hóa giáo dục đối tượng lầm lỗi, giúp đỡ đối tượng lầm lỗi tiến bộ, hòa nhập vào cộng đồng dân cư ổn định cuộc sống và sớm trở thành những đoàn viên, hội viên tốt trong các Hội đoàn thể, tổ chức quần chúng, cùng với đó, ngành Công an tiếp tục phối hợp MTTQ tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về ANTT ở cơ sở, xã, thị trấn, quan tâm tạo điều kiện cho lực lượng nòng cốt như Bảo vệ dân phố, dân phòng, Tổ nhân dân tự quản về ANTT và các tổ hội, các đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức này tích cực tham gia công tác bảo vệ ANTT có hiệu quả.

Tác giả bài viết: Kim Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây