Kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029

Thứ năm - 20/06/2024 02:41
Thực hiện Công văn số 1572-CV/BTGTU ngày 22/12/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Công văn số 385-CV/BTGHU ngày 25/12/2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gò Công Tây về tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Ngày 21/5/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Thông báo số 03/TB-MTTQ-BTT về tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tuyên truyền tại ấp Phú Quý - xã Vĩnh Hựu.
Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - HUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tuyên truyền tại ấp Phú Quý - xã Vĩnh Hựu.

Theo đó, từ ngày 10/6 đến ngày 18/6/2024 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp các tổ chức thành viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 – 2029; kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Công Tây lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029; kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 và tiến tới Đại hội X, nhiệm kỳ 2024 – 2029 được 66 cuộc với 3.316 người dự (huyện 18 cuộc, xã 48 cuộc).
 

huyen go cong tay tuyen truyen dai hoi mttq (1)
Ông Huỳnh Thanh Triều, Phó Bí thư Huyện Đoàn tổ chức tuyên truyền tại xã Bình Nhì.


Đối với Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, nhiệm kỳ 2024 – 2029, được tổ chức từ ngày 12/01/2024 đến ngày 05/4/2024, đã hiệp thương giới thiệu 425 Ủy viên Ủy ban, 30 Ủy viên Thường trực, hiệp thương cử 100 đại biểu dự Đại hội cấp huyện. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 – 2029, được tổ chức vào ngày 23, 24/4/2024, đã hiệp thương cử 58 Ủy viên Ủy ban, 03 Ủy viên Thường trực, hiệp thương cử 16 đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh.  Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029, được tổ chức vào ngày 28, 29/5/2024, đã hiệp thương giới thiệu 82 Ủy viên Ủy ban, 07 Ủy viên Thường trực, hiệp thương cử 08 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã, huyện và tỉnh với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, phát triển”, kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh hưởng ứng phấn đấu thực hiện thắng lợi các chương trình, nhiệm vụ do Đại hội đề ra, đoàn kết, chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Tiền Giang đến năm 2025 đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới.
 

huyen go cong tay tuyen truyen dai hoi mttq (2)
Ông Trần Thanh Hà, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện tổ chức tuyên truyền tại xã Đồng Sơn.


Tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 với các nội dung: Lịch sử phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, chín kỳ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; vị trí và mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với nhân dân, các tổ chức trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; một số kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; yêu cầu, nhiệm vụ của Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X; ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Qua đó, khẳng định việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để Ủy ban Mặt trận các cấp, các tổ chức thành viên tiếp tục quán triệt, thấm nhuần quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục động viên các tầng lớp Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy tốt hơn nữa vai trò tiền phong của giai cấp công nhân, tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức và giới doanh nhân, tăng cường khối liên minh công - nông - trí, làm nền tảng cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đó, tiếp tục khẳng định, phát huy vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tác giả bài viết: Phan Ngọc Hân

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây