Huyện ủy Gò Công Tây: Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Thứ năm - 20/04/2023 23:10
Vào sáng ngày 19-4-2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XII (mở rộng) sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị
Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Văn Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XII; Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; các đồng chí cán bộ công tác tuyên giáo của các xã, thị trấn.

Qua 02 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị , Ban thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây đã ban hành Kế hoạch số 30-KH/HU ngày 23/8/2021 thực hiện chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2021 “về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” giai đoạn 2021-2026 và ban hành Kế hoạch số 37- KH/HU ngày 13/01/2022 về học tập chuyên đề năm 2022 “về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng, trong sáng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay”. Tính đến nay, 100% các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức 213 cuộc học tập chuyên đề cho 3.418/3.529 lượt người tham dự, đạt tỷ lệ 96,9% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị và các chi bộ trực thuộc, sau học tập chuyên đề, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực gắn liền với việc cam kết thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận số 21-KL/TW (khóa XIII) theo mẫu gợi ý của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nhìn chung, việc triển khai, thực hiện các nội dung của Kết luận số 01-KL/TW và chuyên hằng năm được Ban Thường vụ thực hiện đồng bộ nghiêm túc. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung của Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những công việc cần làm, phát huy vai trò tích cực chủ động của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các tổ chức Hội đoàn thể : Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân huyện và Đảng ủy các xã, thị trấn đã tổ chức 57 hội nghị tuyên truyền, cuộc thi bằng hình thức sân khấu hóa, tọa đàm tuyên truyền chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, có bản lĩnh vững vàng đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay từ đó giúp cho đoàn viên, hội viên nhận thức sâu sắc, tích cực phấn đấu rèn luyện thực hiện tốt nội dung học tập chuyên đề. Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai cuộc thi sáng tác tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, huyện Gò Công Tây có 24 tác phẩm dự thi và có 2 tác phẩm đạt giải nhất (02 tác phẩm đạt giải nhất tác giả ở xã Thạnh Nhựt), một tác phẩm đạt giải nhì (giáo viên trường THPT Vĩnh Bình), những tác phẩm đã góp phần làm cho nhân dân nhận thức sâu sắc về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; ngoài ra, các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn huyện đã có nhiều cách làm khác nhau qua đó đã biểu dương các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác tại các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị nhằm lan tỏa những tấm gương đời thường, những việc làm hay có ý nghĩa trong xã hội.

Bên cạnh đó, các chi, đảng bộ tuyên truyền vận động sâu rộng trong toàn Đảng toàn dân ý nghĩa thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện đã xây dựng trên 350 chương trình, chuyên mục phù hợp, tăng thời lượng và chất lượng tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện và cơ sở, xây dựng hàng chục cụm pano áp phích tuyên truyền ở hầu hết khắp các nơi công cộng trong huyện, đồng thời tổ chức nhiều đợt tuyên truyền bằng xe loa, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội đẩy mạnh tuyên truyền vận động đông đảo đoàn viên, hội viên, Nhân dân tham gia hưởng ứng, thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW gắn với công tác dân vận khéo, dân vận chính quyền, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả của nhiều tổ chức, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó đã tập hợp vận động được đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội, từ đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị các cấp ngày càng vững mạnh, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường Khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hiện nay, huyện Gò Công Tây có 54 Chi - Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy và 196 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đã đăng ký thực hiện trên 100 mô hình học tập làm theo chuyên đề Hồ Chí Minh, trong đó Ban Thường vụ Huyện ủy đã đánh giá cao các mô hình: xã Vĩnh Hựu với mô hình Thu gom, xử lý rác thải; xã Thành Công với mô hình: Tuyến đường hoa, cây xanh kiểu mẫu; xã Thạnh Nhựt với mô hình ánh sáng quang phòng chống tội phạm; xã Long Bình với mô hình: làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động, nói đi đôi với làm…

 

huyen uy go cong tay so ket ket luan 01 bo chinh tri (1)
 
huyen uy go cong tay so ket ket luan 01 bo chinh tri (6)
 
huyen uy go cong tay so ket ket luan 01 bo chinh tri (7)

Đại biểu tham gia phát biểu tham luận.


Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu các tham luận trình bày những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp thực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

huyen uy go cong tay so ket ket luan 01 bo chinh tri (3)
 
huyen uy go cong tay so ket ket luan 01 bo chinh tri (2)

Khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.


Dịp này, Huyện ủy Gò Công Tây đã biểu dương khen thưởng cho 05 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị.
 

huyen uy go cong tay so ket ket luan 01 bo chinh tri (5)

Đ/c Đinh Tấn Hoàng - TUV. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Kết luận Hội nghị Đồng chí Đinh Tấn Hoàng – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân huyện, đánh giá cao những kết quả đạt được và chỉ ra những hạn chế trong quá trình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. Để thực hiện hiệu quả hơn nữa Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chú trọng thực hiện tốt các vấn đề sau:

- Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, gắn với NQTW4 (Khóa XI, XII); Kết luận 21-KL/TW về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ; Quy định 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, các quy định về nêu gương.

- Thứ hai, thời gian tới phải chú trọng tập trung thực hiện tốt hơn 3 nội dung: Học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, làm cho tư tưởng của Hồ Chí Minh thật sự thấm sâu vào đời sống xã hội, thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, cội nguồn sức mạnh to lớn để phát huy nội lực, vượt qua khó khăn thách thức, hoàn thành mọi nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục thúc đẩy tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo”, hiện thực hóa bằng những chương trình hành động, bằng kế hoạch với việc làm cụ thể, thiết thực có ý nghĩa trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đồng thời góp phần giải quyết hiệu quả các khâu đột phá và các vấn đề trọng tâm, bức xúc trong nhân dân. Thực hiện tốt hơn các quy định về trách nhiệm nêu gương trong đội ngũ cán bộ chủ chốt và những người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị . Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác.

- Thứ ba, thực hiện tốt NQTW5 khóa XIII của BCHTW Đảng “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; thực hiện tốt kế hoạch của Huyện ủy về xây dựng chi bộ 04 tốt.

- Thứ tư, từng cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát bổ sung chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới để làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện; đồng thời làm căn cứ đánh giá cán bộ, đảng viên.

- Thứ năm, Ban Tuyên giáo Huyện ủy có kế hoạch giám sát việc xây dựng kế hoạch làm theo của tập thể và cá nhân theo nội dung chuyên đề năm 2023 về phát huy dân chủ trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; giám sát việc đưa nội dung chuyên đề năm 2023 vào trong sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể; chú trọng khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển của ngành, cơ quan, đơn vị.

- Thứ sáu, tăng cường số cuộc kiểm tra hoặc giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của BCHTW; Quy định 37-QĐ/TW và quy định nêu gương của Đảng đã ban hành đối với một số tập thể và cá nhân.

- Thứ bảy, quan tâm hơn việc sơ kết, biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tác giả bài viết: Kim Lan - Quốc Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây