Đoàn thanh niên xã Thành Công tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác

Thứ sáu - 11/08/2023 21:15
Sáng ngày 11/8/2023 tại Hội trường UBND xã Thành Công, Đoàn Thanh niên của xã tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” . Đến dự Hội nghị có đồng chí Trương Văn Hùng- PBT.TT Đảng ủy, Trưởng Khối vận, đồng chí Trương Thanh Đạt- Bí thư Đoàn, đồng chí Trần Thị Hồng-Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã cùng 30 đoàn viên thanh niên của xã tham dự.
Đoàn thanh niên xã Thành Công tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo Bác

Tại Hội nghị đồng chí Trần Thị Hồng-Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã sinh hoạt một số nội dung trong chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với đoàn viên thanh niên. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Đoàn đã tổ chức được nhiều cuộc sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung quan trọng và đã biểu dương khen thưởng 20 đoàn viên ưu tú trong thực hiện các phong trào của địa phương như: Phong trào đoàn viên tham gia vận động thực hiện Kế hoạch 102/KH-UBND-MTTQ của Huyện, phong trào thi đua trồng cây, trồng hoa trên các tuyến đường hoa kiểu mẫu, phong trào đoàn viên tham gia tình nguyện ra quân diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết… Đặc biệt là đoàn viên tham gia hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử VNEID…
 

doan thanh nien xa thanh cong to chuc cac hoat dong (3)
 
doan thanh nien xa thanh cong to chuc cac hoat dong (4)


Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: “Thanh niên là lớp người trẻ tuổi, có hoài bão, ước mơ, giàu nghị lực và rất khát khao với lý tưởng cao đẹp, có đức xả thân vì nghĩa lớn và lòng vị tha sâu sắc. Đó là lứa tuổi có tính nhạy cảm cao với những cái mới, cái đẹp và cái tiến bộ, do vậy nếu được giáo dục tốt, phù hợp với tâm lý và tính cách, một sự giáo dục tiến hành trên cơ sở tạo ra những điều kiện vật chất, tinh thần cho sự phát triển của tâm lý, tính cách đó và biết định hướng, động viên đúng mức thanh niên sẽ say sưa với lý tưởng sống cao đẹp, phát huy tài năng, tính sáng tạo, sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa”.

Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là thanh niên Việt Nam tiên tiến, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, có tinh thần yêu nước, tự cường dân tộc; có lối sống lành mạnh, cần kiệm, trung thực; tích cực, gương mẫu trong học tập, lao động, hoạt động xã hội và bảo vệ Tổ quốc, gắn bó mật thiết với thanh niên; chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Đoàn.

Đoàn viên là nhân vật trung tâm của tổ chức Đoàn. Danh hiệu đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào của mỗi thanh niên khi gia nhập Đoàn. Nâng cao chất lượng đoàn viên là bồi đắp, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tính tiền phong, gương mẫu và sức quy tụ thanh thiếu nhi của người đoàn viên; Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII xác định: “Người đoàn viên của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là người công dân tốt, người bạn tốt của thanh niên, có uy tín trong một tập thể thanh niên và trong cộng đồng dân cư”. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX khẳng định phương châm cơ bản trong xây dựng tổ chức Đoàn là: Mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên phải rộng rãi; Đoàn phải mạnh; đoàn viên phải tiêu biểu trong mỗi tập thể thanh niên và ở cộng đồng dân cư. Người đoàn viên là nhân vật trung tâm tạo nên sức mạnh của tổ chức Đoàn, là cầu nối quan trọng giữa tổ chức Đoàn với thanh niên, là lực lượng chăm sóc và dìu dắt thiếu niên, nhi đồng; là người trực tiếp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, của Đoàn đến với thanh niên; là người có vai trò tiên phong trong triển khai thực hiện các phong trào, các hoạt động của Đoàn; là hình mẫu cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng học tập và làm theo.

 

doan thanh nien xa thanh cong to chuc cac hoat dong (1)


Vinh dự được đứng tên trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi, của những thanh niên tiên tiến, mỗi đoàn viên phải có trách nhiệm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn.

Một là, phấn đấu theo mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức do Đảng và Bác Hồ sáng lập và rèn luyện, một lòng đi theo Đảng, do đó, trong bất cứ hoàn cảnh lịch sử nào, Đoàn luôn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Bác Hồ làm mục tiêu phấn đấu của mình. Mỗi đoàn viên luôn xác định mục tiêu lý tưởng của mình là phấn đấu vì “Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội" và vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh". Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, phát huy chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Mỗi đoàn viên có trách nhiệm phát huy chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, vì thanh niên. Có đóng góp cụ thể góp phần đổi mới hoạt động của Đoàn, phấn đấu để tổ chức Đoàn thực sự trở thành người bạn thân thiết của thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Ba là, tiên phong thực hiện các phong trào hành động cách mạng, tích cực triển khai và tham gia thực hiện các nội dung của phong trào thanh niên xung kích trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Tạo điều kiện cho thanh niên tham gia tốt nhất các phong trào; tạo môi trường để thanh niên phát huy tài năng, phát huy tinh thần trách nhiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp tích cực cho tập thể và cộng đồng.

Bốn là, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của thanh niên. Mỗi đoàn viên có trách nhiệm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, góp phần chăm lo, bảo vệ lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên, giúp thanh niên tự khẳng định bản thân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tăng cường đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho thanh niên rèn luyện và tự khẳng định, vì sự tiến bộ của thanh niên.

Năm là, tích cực tham gia công tác xây dựng Đoàn. Tăng cường quan tâm, giúp đỡ thanh, thiếu niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên. Tuyên truyền, giáo dục để mỗi thanh niên khi vào Đoàn đều có nhận thức và hiểu biết cơ bản về Đoàn, được rèn luyện qua hoạt động của Đoàn, là thanh niên tiêu biểu của tập thể thanh niên. Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Sáu là, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân. Mỗi đoàn viên gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền; chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn; tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên; sinh hoạt và đóng đoàn phí đúng quy định. Đặc biệt, mỗi đoàn viên, thanh niên cần nỗ lực học tập rèn luyện để tham gia hưởng ứng tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam", góp phần quan trọng vào chủ trương liên tục bổ sung lực lượng trẻ có chất lượng cho Đảng.

Mỗi đoàn viên không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện các nội dung của chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới với 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động sau: Phát huy cao nhất khả năng tự rèn luyện để có được những kiến thức, hiểu biết cơ bản, có đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị vững vàng theo 5 tiêu chí rèn luyện bao gồm: Giàu lòng yêu nước, yêu chế độ xã hội chủ nghĩa; Đoàn kết, thân ái, vì cộng đồng; Sống văn hóa, tuân thủ pháp luật; Giàu tri thức, có sức khoẻ, kỹ năng; Tự tin, bản lĩnh trong hội nhập.

Mỗi đoàn viên cần có những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp khả năng trình độ, nghiệp vụ để nâng cao năng lực, cống hiến hết mình trong học tập, sinh hoạt, công tác và hoạt động xã hội... thực hiện tốt nhiệm vụ của người đoàn viên theo 10 tiêu chí hành động, đó là: Sẵn sàng giới thiệu về lịch sử, truyền thống của quê hương, đất nước Việt Nam với bạn bè trong và ngoài nước; Sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc mới; Sẵn sàng giúp đỡ người già, trẻ em, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện; Xung kích xây dựng nếp sống lành mạnh văn minh, phòng chống tệ nạn xã hội; Xung kích bảo vệ môi trường sinh thái; Thường xuyên chấp hành pháp luật; Thường xuyên học tập, nâng cao hiểu biết, trình độ chuyên môn; Thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao; Thường xuyên vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động đoàn, hội, đội; giới thiệu được thanh niên vào Đoàn, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng danh hiệu “ Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Tác giả bài viết: Trần Thị Hồng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây