Đảng ủy xã Long Bình qua 05 năm thực hiện Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

Thứ năm - 17/08/2023 06:30
Thực hiện Kế hoạch số 86 -KH/HU ngày 20/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy; ngày 16/8/2023 Đảng ủy xã Long Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Hướng dẫn 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (gọi tắt là Hướng dẫn 12).
Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Tấn Nên – Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; đồng chí Nguyễn Hoàng Bảo – Chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc – Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí trong BCH, Trưởng các Ban xây dựng Đảng xã, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ xã Long Bình hiện có 14 chi bộ trực thuộc (gồm 08 chi bộ ấp, 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ Y tế, 01 chi bộ Quân sự và 01 chi bộ Công an) với 244 đảng viên (trong đó có 155 nam và 89 nữ); Có 13/14 chi bộ có Chi ủy, trong đó: Có 03 chi bộ chi ủy là 03 đồng chí (Chi bộ Quân sự, Trường Mầm Non Long Bình và chi bộ Y tế); Có 10 chi bộ chi ủy là 05 đồng chí (Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn Văn Nhiều, Chi bộ Trường Tiểu học Lê Thành Tắng và 08 chi bộ ấp); Có 01 chi bộ không có chi ủy (Chi bộ Công an xã); Có 08 Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ấp; 08 Phó Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận ấp.

Qua 05 năm thực hiện Hướng dẫn 12; Hướng dẫn số 05-HD/TU ngày 01/11/2018 của Tỉnh ủy về “Một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” các tổ chức đảng và đảng viên đều có chuyển biến tốt, đã khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm trong công tác tổ chức, điều hành sinh hoạt chi bộ, tỉ lệ đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng số lượng và đạt chất lượng hàng năm.

Trong phần phát biểu thảo luận, tham luận tại Hội nghị đã minh họa thêm những kết quả đã đạt được; cách làm hiệu quả của Đảng bộ xã trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ trực thuộc. Cụ thể, đã tổ chức 08 đợt sinh hoạt chuyên đề được 86 cuộc có 1.318 người dự với các chủ đề như: “Tự soi, tự sửa”; “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận”; “Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban ngành, đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị”…; tuyên truyền rộng rãi, sâu sắc chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến các chi bộ, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII,); Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); kết hợp thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với thực hiện nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị và các quy định về nêu gương. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hàng tháng của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên đã được thực hiện gắn với nội dung Nghị quyết chi bộ; có 97,09% đảng viên đăng ký và cam kết thực hiện (trừ những đảng viên lớn tuổi, bệnh miễn sinh hoạt đảng). Qua đó, đã nâng cao nhận thức của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tổ chức thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy xã lãnh đạo và tổ chức thực hiện sinh hoạt chuyên đề cho 100% các chi bộ trực thuộc (01 quý/01 lần); phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ chịu trách nhiệm phối hợp với cấp ủy chi bộ thực hiện kế hoạch. Chuyên đề học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là 50%; Chuyên đề phù hợp với nhiệm vụ của Đảng bộ là 40%; Chuyên đề khác là 10%.

Bên cạnh đó, nhằm khắc phục tình trạng sinh hoạt chi bộ chủ yếu trao đổi về công việc chuyên môn, không đúng với nội dung sinh hoạt chi bộ; không bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu... Đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn hàng năm của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng, Đảng ủy xã đã lãnh đạo kịp thời triển khai, quán triệt đến các chi bộ, các ban ngành, đoàn thể của xã và nhân dân. Từng bước đổi mới nội dung và phương pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ và đảng viên. Hàng tháng, chọn một chủ đề để cấp ủy phụ trách chi bộ triển khai, quán triệt trong sinh hoạt chi bộ và các ngành tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định số 04-QĐ/ĐU và Quyết định số 05-QĐ/ĐU ngày 06/3/2019 về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành (UVBCH) phụ trách các chi bộ trực thuộc. Đồng thời hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế của các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã đã ban hành các quyết định phân công các đồng chí UVBCH và các ban xây dựng đảng tham dự họp chi bộ hàng tháng theo hình thức luân phiên. Xây dựng chủ đề và nội dung để các đồng chí UVBCH phụ trách chi bộ quán triệt, triển khai tại chi bộ hàng tháng. Đến nay các đồng chí UVBCH đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, giúp cho chi bộ thực hiện đạt các chỉ tiêu nghị quyết đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm.

Ban Thường vụ Đảng uỷ xã đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ cán bộ, đảng viên và nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ để lắng nghe đại biểu đóng góp và cho ý kiến về những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong thời gian qua và định hướng, đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới theo tinh thần Kế hoạch số 19-KH/ĐU ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Đảng ủy xã trong đó có chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đảng ủy ban hành Kế hoạch số 58-KH/ĐU ngày 22 tháng 05 năm 2023 về thực hiện Chủ đề “Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị” ở 100% các chi bộ trực thuộc; Kế hoạch số 56-KH/ĐU ngày 16/5/2023 của Đảng ủy xã về thực hiện hiện mô hình Chi bộ “Bốn tốt”; Kế hoạch số 54-KH/ĐU ngày 19/4/2023 của Đảng ủy xã về thực hiện mô hình sinh hoạt “Chi bộ mẫu” năm 2023; Kế hoạch số 57-KH/ĐU ngày 16/5/2023 của Đảng ủy xã về việc tổ chức sinh hoạt “Chi bộ mẫu”. Xây dựng kế hoạch số 63-KH/ĐU ngày 30/6/2023 về xây dựng tủ sách ở các chi bộ trực thuộc góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu nghiên cứu, tham khảo, học tập nâng cao trình độ kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua đó nâng cao nhận thức, củng cố kiến thức, ứng dụng vào quá trình thực thi nhiệm vụ chuyên môn, vận dụng vào trong thực tiễn của cán bộ, đảng viên, quản lý sách, tài liệu chặt chẽ không để tình trạng thất lạc.

Từ đó, chất lượng chi ủy viên được nâng lên qua các kỳ Đại hội, tăng về chất lượng và số lượng từ 03 – 05 chi ủy viên; có nữ tham gia cấp ủy (10/14 chi bộ, tỉ lệ 71,42%); độ tuổi trung bình của cấp ủy chi bộ ngày càng được trẻ hóa, đảm bảo tính kế thừa (độ tuổi trung bình 50 tuổi); đối với loại hình chi bộ cơ quan, đơn vị sự nghiệp trình độ chuyên môn cấp ủy từ trung cấp đến đại học. Góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Chất lượng đảng viên ngày được nâng lên cả về số lượng và chất lượng, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các công việc được giao, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nghiêm túc chấp hành nghiêm việc kiểm điểm phê bình và tự phê bình trước các công việc mình phụ trách. Chất lượng bí thư chi bộ cơ bản đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ được giao, lý luận chính trị được đào tạo cơ bản từ sơ cấp đến trung cấp; thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, điều hành chi bộ là hạt nhân của cấp ủy; linh hoạt sáng tạo trong điều hành, tổ chức sinh hoạt; tăng cường ý thức tự giác, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương trong mọi hoạt động, nhất là đối với việc thực thi nhiệm vụ được giao, giữ gìn sự đoàn kết, ý thức kỷ luật, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Tấn Nên – Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện thống nhất kết quả 5 năm thực hiện Hướng dẫn 12 của Đảng bộ xã. Đồng thời, yêu cầu Đảng ủy xã trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi ủy, chi bộ, thực hiện nghiêm túc một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo hướng dẫn, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy chi bộ và đảng viên trong việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; duy trì hình thức sinh hoạt chuyên đề, chủ đề hàng tháng nhằm nâng cao nhận thức cho đảng viên. Trong sinh hoạt chi bộ phải phát huy dân chủ và thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của Đảng, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tự phê bình và phê bình, khắc phục tình trạng xuề xòa, nể nang trong sinh hoạt. Đảng ủy viên phải thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ sinh hoạt ở các chi bộ. Thông báo kết quả thực hiện nghị quyết về Đảng ủy, kịp thời biểu dương đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhắc nhở, uốn nắn những đảng viên thực hiện chưa tốt.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngọc – Bí thư Đảng ủy xã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Tấn Nên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện. Đề nghị Bí thư các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy viên phụ trách chi bộ phối hợp Trưởng các Ban xây dựng Đảng giúp Chi bộ lãnh đạo thực hiện một số giải pháp trong thời gian như sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, đặc biệt Hướng dẫn số 12; Hướng dẫn 05-HD/BTCTU ngày 01/11/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa và tính cấp thiết trong việc nâng cao chất lượng tổ chức sinh hoạt chi bộ.

Thứ hai, Thực hiện tốt công tác quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác chính trị tư tưởng, mỗi đảng viên nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình trong sinh hoạt chi bộ.

Thứ ba, Lãnh đạo cấp ủy, Bí thư chi bộ phải chuẩn bị tốt nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Chi ủy phải nắm kỹ quy trình tổ chức sinh hoạt; đồng thời thông báo trước nội dung, thời gian, địa điểm cho đảng viên biết để chủ động bố trí thời gian dự sinh hoạt và chuẩn bị ý kiến phát biểu.

Thứ tư, Định hướng Chi ủy cần xác định và chọn những việc cụ thể thiết thực liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ và quyền lợi của đảng viên, quần chúng để đưa ra thảo luận, bàn biện pháp giải quyết. Kịp thời biểu dương, động viên những đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhắc nhở, giúp đỡ những đảng viên còn có mặt hạn chế, khuyết điểm.

Thứ năm, Lãnh đạo trong sinh hoạt chi bộ cần phải giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Người chủ trì sinh hoạt chi bộ phải cung cấp thông tin và định hướng, gợi mở để làm rõ những vấn đề đảng viên quan tâm, tạo bầu không khí dân chủ, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả; cần phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của đảng viên và gợi ý những nội dung trọng tâm để đảng viên thảo luận, thể hiện chính kiến của mình.

Thứ sáu, Lãnh đạo các vấn đề của chi bộ được đưa ra bàn bạc, trao đổi, thảo luận, mọi đảng viên phải chủ động tham gia phát biểu ý kiến tỏ rõ chính kiến của mình; tập trung trao đổi, thảo luận nội dung trọng tâm liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ; tự phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; góp ý, phê bình đối với đảng viên trong chi bộ. Đảng viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Những vấn đề sau khi được bàn bạc, biểu quyết theo đa số trở thành nghị quyết của chi bộ, mọi đảng viên phải nói và làm theo nghị quyết. 

Thứ bảy, Đảng ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về việc chấp hành chế độ sinh hoạt chi bộ; việc thực hiện nội dung, quy trình sinh hoạt của chi bộ; trong đó cần chú ý nội dung về tự đánh giá chất lượng sinh hoạt của chi bộ để làm cơ sở cho việc xem xét, xếp loại chất lượng chi bộ cuối năm.

Thứ tám, Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc mô hình “Nâng cao sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”; Mô hình Chi bộ “Bốn tốt”; Mô hình sinh hoạt Chi bộ “Mẫu” năm 2023.

Tác giả bài viết: Huỳnh Thị Diễm Trinh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây