Công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay

Chủ nhật - 27/08/2023 20:32
Với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, an ninh mạng trở thành một bộ phận cấu thành không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng xã hội thông tin và phát triển kinh tế tri thức. An ninh mạng thay đổi theo sự phát triển của khoa học công nghệ và không gian mạng. Nhiều quốc gia đã nhận thức rõ về những mối đe dọa đối với an ninh mạng, đã ban hành nhiều văn bản chính sách, văn bản pháp luật nhằm tạo ra các thiết chế, cơ sở pháp lý chống lại các nguy cơ, thách thức từ không gian mạng. Một số quốc gia coi an ninh mạng là an ninh quốc gia, không thể có an ninh quốc gia nếu không có an ninh mạng.
Công tác phòng, chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay

Ở nước ta, khoa học công nghệ và không gian mạng đã được ứng dụng sâu rộng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bảo đảm quốc phòng an ninh. Công tác quản lý nhà nước về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên lĩnh vực không gian mạng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội được tiến hành thường xuyên, có sự kết hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn giữa các biện pháp, giữa các lực lượng một các linh hoạt, sáng tạo nên đã phát hiện sớm, kịp thời nhiều phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và tội phạm.

Bên cạnh đó, không gian mạng cũng đặt ra cho chúng ta nhiều nguy cơ thách thức như: Tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, chiến tranh mạng, mất kiểm soát về an ninh mạng…Thực trạng vi phạm pháp luật về an ninh mạng trong giai đoạn hiện nay là rất nhiều và nghiêm trọng. Công tác quản lý nhà nước tuy được củng cố nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa quản lý được hoạt động cung cấp các dịch vụ thông tin qua biên giới. Việc ngăn chặn người dùng trong nước tiếp cận với các thông tin xấu độc trên không gian mạng chưa triệt để; chưa vô hiệu hóa được một số trang thông tin điện tử, mạng xã hội thường xuyên đăng tải những thông tin chống phá. Các thế lực thù địch sử dụng không gian mạng để tuyên truyền phá hoại, chúng xem không gian mạng là không gian chiến lược để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước ta. Nội dung mà chúng tuyên truyền thường tập trung vào việc phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và con đường đi lên CNXH của nước ta; tuyên truyền các học thuyết chính trị đối lập; vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền; bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo của Đảng, Nhà nước… Mặt khác, chúng sử dụng không gian mạng để phát triển các tổ chức phản động lưu vong người Việt ở hải ngoại vào trong nước; kích động biểu tình, phá rối an ninh, gây bạo loạn; sử dụng không gian mạng để hoạt động tình báo, gián điệp; hoạt động tấn công mạng để phá hoại.

Vì thế, để bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng; xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, trở thành nguồn lực mạnh mẽ cho xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta cần tăng cường hơn nữa công tác phòng, chống vi phạm pháp luật về an ninh mạng trong giai đoạn hiện nay. Trong đó, yêu cầu quan trọng nhất là phải triển khai có hiệu quả công tác phòng ngừa, nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội để có những chỉ đạo sâu sát, kịp thời.

Từ Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay, trong các văn kiện, nghị quyết, Đảng ta đã nhiều lần nhấn mạnh chủ trương phát triển công nghệ thông tin, gắn với mục tiêu bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo đảm an ninh mạng, thể hiện rõ trong Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược an ninh mạng quốc gia, xác định mục tiêu chung là bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, lợi ích quốc gia; xây dựng không gian mạng an toàn, lành mạnh, trở thành nguồn lực mạnh mẽ cho xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Tăng cường công tác tuyên truyền, nhất là kể từ khi Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019 gồm 7 chương, 43 điều, quy định những nội dung cơ bản về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng; triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng và quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức cho cán bộ, đảng viên và người dân về tính chất, tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; kiến thức bảo mật thông tin khi sử dụng mạng máy tính và các dịch vụ trên không gian mạng; tuyên truyền những thủ đoạn của tội phạm mạng để mọi cán bộ, đảng viên và người dân cảnh giác, làm tốt công tác bảo mật, không trở thành nạn nhân của tội phạm mạng; đồng thời, tích cực tham gia đấu tranh với tội phạm mạng.

Tham mưu xây dựng không gian mạng lành mạnh, tuyên truyền phổ biến cho từng cán bộ, đảng viên và người dân hiểu rõ và không thực hiện những hành vi bị nghiêm cấm trong Luật An ninh mạng, gồm 6 nhóm hành vi bị nghiêm cấm như: Hành vi xâm phạm an ninh quốc gia; hành vi xâm phạm trật tự, an toàn xã hội; hoạt động phạm tội, hướng dẫn phạm tội trên không gian mạng; sản xuất các công cụ thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng; chống lại, cản trở lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực thi pháp luật; lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để phạm tội. Xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh mạng, phòng ngừa, xử lý những hành vi sử dụng không gian mạng để vi phạm pháp luật; đồng thời có trách nhiệm khi phát hiện, tố giác tin báo tội phạm.

Nâng cao công tác phòng, chống tấn công mạng, bảo vệ bí mật nhà nước. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy định về đảm bảo an ninh mạng, bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng; quy chế sử dụng mạng máy tính nội bộ, máy tính có kết nối Internet; phương án bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Tổ chức nắm tình hình, kịp thời phát hiện những hoạt động sử dụng không gian mạng để tán phát mã độc, tấn công xâm nhập, đánh cắp thông tin bí mật nhà nước hoặc phá hủy hệ thống mạng thông tin, cổng thông tin điện tử.

Mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nên phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vì một đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc hãy có ý thức và trách nhiệm, không vi phạm pháp luật về an ninh mạng, đồng thời tích cực tham gia đấu tranh không khoan nhượng đối với loại tội phạm này.

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Thảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây