Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III năm 2023 và đề ra nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2023 tại huyện Gò Công Tây

Thứ năm - 12/10/2023 10:53
Sáng ngày 12-10-2023, tại hội trường Khối Vận huyện Gò Công Tây, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2023 và đề ra nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chí Trung- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang; đồng chí Huỳnh Văn Hải- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang, các đồng chí lãnh đạo Thường trực UBMTTQVN các huyện, thành, thị trên toàn địa bàn tỉnh.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý III năm 2023 và đề ra nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2023 tại huyện Gò Công Tây

Trong 9 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Tiền Giang và các tổ chức thành viên tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2023 và các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với công tác Mặt trận, các văn bản về giám sát, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, việc hướng dẫn thực hiện các phong trào, các cuộc vận động. Cụ thể như thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyên truyền sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tích cực vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, giữ vững quốc phòng, an ninh. UBMTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đóng góp trong phong trào xây dựng Nông thôn mới bằng nhiều hình thức như: Hiến đất, hiến kế, hiến công, vật tư xây dựng đường giao thông nông thôn. Triển khai thực hiện các mô hình mới, tuyên truyền vận động người dân tích cực tham gia hưởng ứng các mô hình đang thực hiện tại khu dân cư, tổ chức giao lưu học tập trao đổi kinh nghiệm các mô hình hoạt động hiệu quả giữa các huyện. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch vận động tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2023, trong quý 3 năm 2023, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo 3 cấp trên toàn địa bàn tỉnh đã tiếp nhận được 12.674.330.000 đồng. Từ nguồn quỹ này, toàn tỉnh đã xây dựng mới 112 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí 5,32 tỷ đồng, sửa chữa 4 căn nhà với tổng số tiền 60 triệu đồng, hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất cho 16 lượt hộ nghèo với tổng số tiền 46 triệu đồng, tặng quà cho 55 em học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền 118 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Tiền Giang cũng đã vận động và phân bổ kinh phí 01 tỷ đồng chuyển về Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo Trung ương để ủng hộ xây dựng 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Điện Biên. Song song đó, nhằm thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, UBMTTQ VN các cấp cũng đã phối hợp với các thành viên vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, đơn vị để thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên toàn địa bàn tỉnh Tiền Giang với tổng trị giá 14,39 tỷ đồng: xây dựng 42 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 8 căn nhà với tổng số tiền trên 41 triệu đồng, vận động khám chữa bệnh cho trên 3.200 lượt hộ nghèo với tổng số tiền trên 50 triệu đồng, hỗ trợ học bổng và dụng cụ học tập cho trên 1.000 lượt học sinh, xây dựng 18 cầu giao thông nông thôn với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam các cấp còn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đến với rộng rãi cộng đồng Người dân. Thực hiện tốt công tác dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Công tác chuẩn bị Đại hội đại đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện đúng theo tiến độ quy định, phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XI và Đại hội toàn quốc đến tất cả tổ chức, thành viên, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh.

Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các đơn vị huyện, thành, thị cũng dành nhiều thời gian để trình bày các vấn đề khó khăn, vướng mắc, đề ra các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của công tác mặt trận trong thời gian tới. Trong đó, tập trung vào các vấn đề chủ yếu như tiếp tục tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên nắm bắt tình hình đoàn viên, hội viên và Nhân dân, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh với cấp ủy Đảng, chính quyền và UBMTTQ Việt Nam các cấp theo quy định. Đổi mới, sáng tạo trong phương thức tuyên truyền để tạo sự chung sức đồng lòng tích cực tham gia của các tầng lớp Nhân dân vào chương trình phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh của các địa phương.

 

hoi nghi so ket mat tran tinh (2)

Đ/c Nguyễn Chí Trung- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo.


Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Trung- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Mặt trận các cấp các huyện trong thời gian qua. Định hướng nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, đồng chí đề nghị: Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã nêu trong 3 tháng cuối năm; chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tích cực tuyên truyền về thành tựu của đất nước, của tỉnh, gắn với tuyên truyền các sự kiện trọng đại của tỉnh và tuyên truyền hoạt động kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống MTTQ VN (18/11/1930-18/11/2023). Phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức phát động, vận động chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội tại địa phương theo đúng thực chất tại cơ sở, không chạy theo phong trào hình thức. Hướng dẫn, thực hiện tốt các nội dung để tiến hành tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024- 2029. Đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp tiếp tục phát huy trách nhiệm triển khai hiệu quả nhiệm vụ của 3 tháng cuối năm, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh nhà trong năm 2023.

Tác giả bài viết: Kim Lan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây