Tự hào truyền thống 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023), Đảng bộ huyện Gò Công Tây quyết tâm xây dựng huyện Gò Công Tây phát triển trong vùng kinh tế phía Đông của tỉnh Tiền Giang

Thứ sáu - 03/02/2023 01:22
Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đây là dịp để đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; khẳng định quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận trong xã hội đối với những chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Đ/c Đinh Tấn Hoàng – TUV. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi sinh hoạt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng
Đ/c Đinh Tấn Hoàng – TUV. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại buổi sinh hoạt kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng
Nhìn lại chặng đường lịch sử 93 năm qua, chúng ta rất đỗi tự hào, bởi vào những thập niên đầu của thế kỷ XX, để đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn cách mạng, từ ngày 06/01 đến ngày 07/02/1930 tại Hương Cảng, Hồng Kông (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, nơi đây đã diễn ra hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (tháng 9/1960) Đảng ta quyết định lấy ngày 3/2/1930 làm Ngày kỷ niệm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. Qua thực tiễn 93 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam đã khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng cộng sản Việt Nam đội tiên phong của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động, toàn dân tộc Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động đã lãnh đạo Nhân dân ta, dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Là những người đảng viên, chúng ta rất tự hào về Đảng quang vinh, nguyện suốt đời đi theo Đảng, góp phần xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta, chúng ta cũng tự hào về chặng đường 44 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện Gò Công Tây.

Ngày 30/4/1979, huyện Gò Công Tây được thành lập trên cơ sở chia tách huyện Gò Công thành 2 huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây theo Quyết định số 155/HĐBT ngày 13/4/1979 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ).

Trên cơ sở Quyết định trên, BTV Tỉnh ủy Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 832-QĐ/TU ngày 27/4/1979 thành lập BCH Đảng bộ lâm thời huyện Gò Công Tây gồm 33 đồng chí.

Từ khi thành lập đến nay, trải qua 12 kỳ Đại hội, mỗi kỳ Đại hội đã đánh dấu bước trưởng thành và lớn mạnh không ngừng của Đảng bộ huyện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Từ một huyện có nền kinh tế thuần nông, hạ tầng còn hạn chế nhưng dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng bộ, sự năng động sáng tạo điều hành của chính quyền, sự đồng tình ủng hộ của MTTQ và các đoàn thể, sự đoàn kết, quyết tâm vượt khó khăn của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong từng thời kỳ, đến nay huyện có bước phát triển mạnh mẽ, diện mạo quê hương ngày một thay đổi sâu sắc toàn diện.

Năm 2022, là năm chịu ảnh hưởng bởi hậu quả đại dịch Covid – 19 từ hai năm trước đã tác động nhiều mặt đến các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và đời sống Nhân dân. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần quyết tâm cao, ý chí mạnh mẽ, phát huy truyền thống đoàn kết, vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện cơ bản đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Ban Chấp hành Đảng bộ đã triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, các chương trình công tác trọng tâm. Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, tập trung vận động Nhân dân thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện Nông thôn mới. Đặc biệt là với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dưới sự lãnh đạo tập trung của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận và các đoàn thể cùng sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ, chia sẻ của các tầng lớp Nhân dân và các doanh nghiệp, đến nay tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn, phức tạp nhưng huyện ta đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Tổng giá trị sản xuất tăng 6,67% so cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 186,79% dự toán UBND tỉnh giao; các nhóm chỉ tiêu về xã hội, môi trường đạt những kết quả tích cực.

Quốc phòng - An ninh tiếp tục được giữ vững. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo được quan tâm thực hiện tốt.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác Dân vận có sự chuyển biến đáng phấn khởi, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác an sinh xã hội và tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước và các dự án lớn của huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua cũng còn một số hạn chế, khó khăn, trong đó có nguyên nhân khách quan và chủ quan, chúng ta cần nghiêm túc nhìn nhận và ra sức khắc phục.

Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đòi hỏi phải chạy nước rút để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu trong nửa nhiệm kỳ còn lại. Năm 2023 được dự báo có nhiều khó khăn hơn thuận lợi, toàn Đảng bộ phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, năng động, sáng tạo, nâng cao khát vọng phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị; nỗ lực, quyết tâm cao triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2023, trong đó chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19. Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp; hình thành các sản phẩm chủ lực. Nâng cao chất lượng và hiệu quả ứng dụng khoa học và công nghệ, giúp nông dân giảm chi phí trong quá trình sản xuất và nâng cao giá trị hàng hóa nông sản. Tiếp tục mời gọi đầu tư, hình thành cụm công nghiệp, phát triển thương mại - dịch vụ, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở. Thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tìm giải pháp để đạt chỉ tiêu thu ngân sách. Chú trọng hơn vấn đề phát triển văn hóa, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tích cực thực hiện công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục tuyên truyền, vận động tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện tốt kế hoạch phân loại và xử lý rác tại nguồn; hoàn thành dự án giải tỏa, di dời nghĩa địa thị trấn Vĩnh Bình và chỉnh trang nghĩa trang nhân dân Long Bình; dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 864 đoạn đi qua địa phận Gò Công Tây.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho nhân dân và doanh nghiệp được giải quyết nhanh chóng các dịch vụ công, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy công việc ở các cấp, các ngành. Phát huy vai trò của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Thực hiện tốt công tác quân sự và quốc phòng địa phương, lãnh đạo công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu tỉnh giao; tăng cường phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đặc biệt là lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Kết luận số 21 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 gắn với quy định số 37 của Ban chấp hành Trung ương; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Sớm khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm kém. Tiếp tục nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, xây dựng chi bộ 4 tốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, xã, thị trấn.

Xây dựng, củng cố và phát huy dân chủ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, phấn đấu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị huyện vững mạnh toàn diện.

Dự báo những năm tới còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cả hệ thống chính trị quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và những năm tiếp theo, tạo nền tảng vững chắc xây dựng huyện Gò Công Tây phát triển trong vùng kinh tế phía Đông của tỉnh Tiền Giang.

Tác giả bài viết: Đ/c Đinh Tấn Hoàng - TUV. Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Tổng số điểm của bài viết là: 54 trong 11 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 11 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây