Huyện ủy Gò Công Tây: Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Thứ năm - 22/06/2023 08:36
Sáng ngày 22/6/2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm vụ giải pháp tập trung thực hiện đến cuối nhiệm kỳ.
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Gò Công Tây sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Gò Công Tây sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Tham dự hội nghị về cấp tỉnh có đồng chí Trần Thanh Nguyên - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện các Ban xây dựng đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; cấp huyện có đồng chí Đinh Tấn Hoàng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Nguyễn Hoàng Vũ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Huỳnh Thanh Bình - Phó Bí thư - Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn huyện.
 

hoi nghi bch huyen go cong tay

Chủ trì điều hành hội nghị

 

hoi nghi so ket bch huyen go cong tay (10)
 
hoi nghi so ket bch huyen go cong tay (9)
Đại diện các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy dự hội nghị
 
 
hoi nghi so ket bch huyen go cong tay (4)
 
hoi nghi so ket bch huyen go cong tay (7)
 
hoi nghi so ket bch huyen go cong tay (1)

Đại biểu dự hội nghị


Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong bối cảnh nhiều thời cơ, thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức nhất là hạn, mặn và dịch bệnh Covid-19 đã tác động nhiều chiều đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm cao, trong nửa nhiệm kỳ qua đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Gò Công Tây đến nay đạt 68,4 triệu đồng/năm, tăng 1,22 lần so với năm 2020; tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2023 đạt 2.207,04 tỷ đồng, đạt 61,31% kế hoạch; phát triển mới 75 doanh nghiệp; giải quyết việc làm mới cho 3.446 lao động, bình quân hàng năm 1.448 lao động, đạt 144,8% Nghị quyết nhiệm kỳ; Tỷ lệ hộ nghèo ước thực hiện đến cuối năm 2023 là 1,06% (Nghị quyết dưới 1,5%). Đến nay huyện có 12/12 xã được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới (Nghị quyết 12/12 xã duy trì đạt chuẩn nông thôn mới); 04 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao (Nghị quyết 03 xã); 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (Nghị quyết 01 xã); huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Nghị quyết huyện đạt chuẩn nông thôn mới). Tiếp tục phấn đấu xây dựng, ra mắt thêm 01 xã nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2023. Ngoài ra, tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 99% (Nghị quyết là 95%). Công tác tuyển quân hàng năm đạt 100% chỉ tiêu (Nghị quyết 100%). Công tác phát triển Đảng đến nay đã kết nạp 403/600 đảng viên mới, đạt 67,2% so với Nghị quyết nhiệm kỳ. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm đều đạt và vượt so với Nghị quyết nhiệm kỳ...

Về kết quả triển khai thực hiện các dự án quan trọng, trọng điểm của huyện, thời gian qua huyện đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng kết cấu hạ tầng đã đề ra trong Nghị quyết 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế - đô thị 03 vùng của tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; triển khai lồng ghép thực hiện Chương trình số 06-CTr/HU ngày 25/01/2021 của Huyện ủy về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông và đô thị huyện Gò Công Tây đến năm 2025. Trên địa bàn huyện có 03 cụm công nghiệp được quy hoạch với diện tích 106 ha. Đến nay, có 02 cụm công nghiệp (Long Bình 20 ha; Vĩnh Hựu 38 ha) đang hoàn chỉnh hồ sơ dự án để trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư, để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ được Ban thường vụ Huyện ủy Gò Công Tây quan tâm thực hiện đảm bảo theo quy định ngày càng đáp ứng được yêu cầu trong tình hình mới. Đặc biệt, luôn chú trọng việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, XIII và Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Kết luận số 21-KL/TW và Quy định 37-QĐ/TW và các quy định của Đảng về thực hiện trách nhiệm nêu gương...

Để lãnh đạo thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, ngay từ đầu nhiệm kỳ Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành 07 Nghị quyết chuyên đề, 04 Chương trình trọng điểm trên các lĩnh vực, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân trong việc phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động, sản xuất góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội.

Tại hội nghị các đại biểu đã lắng nghe các ngành, các địa phương báo cáo tham luận trình bày các thuận lợi, khó khăn, nêu lên các vấn đề hạn chế vướng mắc trong việc điều hành, lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đề ra. Từ đó, tìm ra những nguyên nhân, giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian từ đây đến cuối nhiệm kỳ.

 

hoi nghi so ket bch huyen go cong tay (8)
 
hoi nghi so ket bch huyen go cong tay (2)
 
hoi nghi so ket bch huyen go cong tay (3)

Đại biểu phát biểu tham luận


Ngoài những chỉ tiêu đã đạt được, nửa nhiệm kỳ qua, huyện Gò Công Tây còn một số hạn chế nhất định trên các lĩnh vực cụ thể như: việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp còn chậm, hiệu quả kinh tế nông nghiệp còn thấp; tình hình liên kết sản xuất - tiêu thụ theo Nghị quyết 07 của HĐND tỉnh còn hạn chế, tính hiệu quả chưa cao. Việc kêu gọi đầu tư vào các dự án công nghiệp của huyện vẫn chưa thực hiện được; tình hình an ninh trật tự mặc dù được ngành công an đẩy mạnh tăng cường tuần tra thực hiện nhưng vẫn còn nhiều phát sinh tội phạm trộm cắp, ma túy… gây ảnh hưởng đến sự phát triển chung của kinh tế - xã hội. Lộ trình chuyển đổi số của huyện vẫn chưa có sự đồng bộ giữa các ngành nên kết quả còn khá chậm. Một bộ phận cán bộ vẫn chưa có tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được phân công...
 

hoi nghi so ket bch huyen go cong tay (5)

Đ/c Trần Thanh Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo hội nghị


Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Nguyên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Gò Công Tây trong nửa nhiệm kỳ vừa qua, nhất là quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành, đạt và vượt một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Qua đó, đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện quyết tâm đánh giá sâu hơn việc thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban thường vụ Huyện ủy. Với những chỉ tiêu đã đạt được huyện cần tiếp tục duy trì thực hiện ổn định, riêng đối với những chỉ tiêu, những lĩnh vực còn hạn chế, Ban chấp hành Đảng bộ huyện cần quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành. Trong đó tập trung nỗ lực đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách theo kế hoạch dự toán đã đề ra; tập trung rà soát tìm ra nguyên nhân giải pháp khắc phục các chỉ tiêu còn hạn chế, chú trọng tìm cách khắc phục các điểm nghẽn trong kêu gọi đầu tư vào các cụm công nghiệp của huyện, tranh thủ sự hỗ trợ của các Sở, Ngành tỉnh để tháo gỡ các khó khăn. Hoàn thành các Dự án trọng điểm, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư dễ dàng đầu tư vào các dự án Cụm công nghiệp của huyện. Song song đó, Ban thường vụ Huyện ủy tiếp tục làm tốt công tác Xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, xây dựng khối đại đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong đó có mục tiêu lớn là toàn Đảng bộ huyện quyết tâm phấn đấu xây dựng và ra mắt huyện đạt chuẩn huyện Nông thôn mới nâng cao trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Tác giả bài viết: Kim Lan - Quốc Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây