Giới thiệu huyện Gò Công Tây

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

I. Địa lý
- Huyện nằm ở phía đông tỉnh Tiền Giang, có vị trí địa lý:
+ Phía đông giáp huyện Gò Công Đông và thị xã Gò Công
+ Phía tây giáp huyện Chợ Gạo
+ Phía nam giáp huyện Tân Phú Đông
+ Phía bắc giáp huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

- Huyện Gò Công Tây có diện tích là 18,447.61 ha và dân số năm 2019 là 131.252 người.
 
- Huyện lỵ là thị trấn Vĩnh Bình nằm cạnh quốc lộ 50, cách thành phố Mỹ Tho khoảng 30km về hướng đông và thị xã Gò Công khoảng 12km về hướng tây.

- Khí hậu: Huyện Gò Công Tây nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, với hai mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 trùng với mùa gió Tây Nam, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau trùng với mùa gió Tây Bắc. Lượng mưa trung bình hàng năm từ 1.500 đến 1.800 mm, mức thấp nhất đồng bằng sông Cửu Long; nhiệt độ trung bình hàng năm từ 260C – 270C.

- Tài nguyên đất: Huyện Gò Công Tây nguồn tài nguyên đất có độ phì khá, thích nghi cho sản xuất nông nghiệp, nhu cầu thâm canh, tăng vụ ngày càng được chú trọng; bằng những nổ lực của mình, nhân dân Gò Công Tây đã tiến hành nạo vết nhiều công trình thủy lợi, cải tạo đất đai nhằm khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên này có hiệu quả hơn.

- Tài nguyên nước: Có mật độ dòng chảy khá dầy, hai sông chính chảy qua địa bàn huyện là sông Cửa Tiểu và Sông Tra, chịu ảnh hưởng của chế độ bán nhật triều không đồng đều của Biển Đông. Ngoài ra còn có Kênh 14, Rạch Gò Gừa, rạch vàm Giồng, Kênh Bình Phan ... ăn sâu vào nội đồng cung cấp nước trãi dài qua các cánh đồng của huyện thông qua hệ thống kênh mương nội đồng.

II. Lịch sử
Vùng đất này trước đây thuộc tỉnh Gò Công, tuy nhiên cũng có thời kỳ thuộc huyện Gò Công, tỉnh Mỹ Tho.

Trong giai đoạn 1957-1968, chính quyền Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam và sau này là Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đặt huyện Gò Công trực thuộc tỉnh Mỹ Tho. Đến tháng 8 năm 1968, huyện Gò Công lại được chính quyền Cách mạng tách ra khỏi tỉnh Mỹ Tho để tái lập tỉnh Gò Công. Vùng đất Gò Công Đông ngày nay khi đó tương ứng với huyện Đông thuộc tỉnh Gò Công trong giai đoạn 1968-1976.

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền quân quản Cộng hòa miền Nam Việt Nam ban đầu vẫn đặt huyện Tây thuộc tỉnh Gò Công cho đến đầu năm 1976.

Tháng 2 năm 1976, tỉnh Gò Công sáp nhập với tỉnh Mỹ Tho và thành phố Mỹ Tho để thành lập tỉnh Tiền Giang. Lúc này, huyện Tây sáp nhập với huyện Đông thành huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang.
 
Ngày 26 tháng 3 năm 1977, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 77-CP. Theo đó, chuyển thị xã Gò Công thành thị trấn Gò Công, thị trấn huyện lỵ huyện Gò Công. 
 
Ngày 13 tháng 4 năm 1979, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 155-CP. Theo đó, chia huyện Gò Công thành hai huyện Gò Công Đông và Gò Công Tây. 

Huyện Gò Công Tây gồm thị trấn Vĩnh Bình và 15 xã: Bình Nhì, Bình Phú, Bình Tân, Đồng Sơn, Đồng Thạnh, Long Bình, Long Vĩnh, Phú Thạnh, Tân Phú, Tân Thới, Thành Công, Thạnh Nhựt, Thạnh Trị, Vĩnh Hựu, Yên Luông. 
 
Ngày 16 tháng 2 năm 1987, Hội đồng trưởng ban hành Quyết định số 37-HĐBT. Theo đó, điều chỉnh một phần diện tích, dân số của hai xã Thành Công, Yên Luông để tái lập thị xã Gò Công. 

Ngày 14 tháng 1 năm 2002, thành lập xã Tân Thạnh trên cơ sở 1.134,32 ha diện tích tự nhiên và 2.836 người của xã Tân Phú; 550,2 ha diện tích tự nhiên và 1.769 người của xã Tân Thới; 552,51 ha diện tích tự nhiên và 358 người của xã Phú Thạnh… 
 
Cuối năm 2007, huyện Gò Công Tây có 17 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm thị trấn Vĩnh Bình và 16 xã: Bình Nhì, Bình Phú, Bình Tân, Đồng Sơn, Đồng Thạnh, Long Bình, Long Vĩnh, Phú Thạnh, Tân Phú, Tân Thạnh, Tân Thới, Thành Công, Thạnh Nhựt, Thạnh Trị, Vĩnh Hựu, Yên Luông.

Ngày 21 tháng 1 năm 2008, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2008/NĐ-CP. Theo đó:

- Điều chỉnh một phần diện tích và dân số của xã Thành Công về xã Bình Xuân, thị xã Gò Công quản lý.

- Tách 4 xã: Tân Thới, Tân Phú, Phú Thạnh, Tân Thạnh để thành lập huyện Tân Phú Đông. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Gò Công Tây còn lại 18,447.61 ha diện tích tự nhiên và 131,252 người với 13 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 1 thị trấn và 12 xã.

III. Hành chính 
Huyện Gò Công Tây có 13 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Vĩnh Bình (huyện lỵ) và 12 xã: Bình Nhì, Bình Phú, Bình Tân, Đồng Sơn, Đồng Thạnh, Long Bình, Long Vĩnh, Thành Công, Thạnh Nhựt, Thạnh Trị, Vĩnh Hựu, Yên Luông.
 
IV. Đặt điểm Kinh tế - Xã hội (cập nhật năm 2019) 
Ngành kinh tế chính của huyện là sản xuất nông nghiệp, hàng năm sản lượng lương thực đạt trên 179.000 tấn. Ngoài 2 - 3 vụ lúa chuyên canh trong năm, nhiều loại cây màu như: dưa hấu, bắp, ớt, rau, đậu các loại... đã được nhân dân sản xuất trên quy mô lớn, giá trị kinh tế cao. Vuờn dừa ổn định diện tích 1.977 ha, sản lượng thu hoạch hàng năm trên 13.500 tấn, ngoài ra trong vường dừa còn được nông dân trồng xen canh cây cao cao và nuôi thủy sản. Sự chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, môi trường sinh thái và nhu cầu của địa phương gắn kết chặt chẽ với việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên đã đưa mức tăng trưởng ngành trồng trọt tăng hàng năm. 
 
Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển nhanh về số lượng và chất lựơng. Đàn heo đang phát triển mạnh theo qui mô trang trại với nhiều loại giống có chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi. Mức tăng trưởng ngành chăn nuôi đạt bình quân 7,12% năm; điều đó chứng tỏ tiềm năng và thế mạnh của ngành chăn nuôi trong kinh tế nông nghiệp - nông thôn huyện nhà. Tổng đàn heo có đến thời điểm tháng 12/2013 là 83.500 con, đàn gia cầm 784.704 con. Ngoài ra, nông dân còn nuôi thêm một số con nuôi khác như dê, thỏ... nhưng do thị trường tiêu thụ chưa ổn định, nên chỉ phát triển với quy mô hộ gia đình.
 
Diện tích mặt nước nuôi thủy sản tăng khá nhanh; tính đến cuối năm 2013, toàn huyện đã phát triển được 842,84 ha, tổng sản lượng đạt 5.313,45 tấn, đạt giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với cùng một đơn vị diện tích nuôi trồng các loại cây, con khác.

Ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục chuyển dịch, từng bước mở rộng về quy mô góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Toàn huyện có 257 cơ sở sản xuất, giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm là 3%. Một số ngành nghề mới được mở ra như: đan xuất khẩu, các cơ sở sửa chữa máy móc phục vụ cơ giới hoá công nghiệp được trang bị công nghệ mới. 

Ngành thương mại dịch vụ: hiện có 108 doanh nghiệp tư nhân và 2.500 hộ kinh doanh; tỉnh và huyện đã đầu tư xây dựng, phát triển chợ nông thôn hợp lý, khang trang, hàng hoá đa dạng, phong phú. Hoạt động dịch vụ trên nhiều lĩnh vực được mở rộng và phát triển mạnh, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. 
 
Sự nghiệp Giáo dục - đào tạo và công tác xã hội hoá giáo dục được đặc biệt quan tâm; qua đó, hàng năm tỷ lệ học sinh ra lớp ở các cấp học và tốt nghiệp đạt cao. Huyện Gò Công Tây được tỉnh công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở. 
 
Công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu, phòng chống dịch và điều trị bệnh cho nhân dân, được thực hiện tốt. Toàn huyện có 13/13 trạm y tế xã có bác sĩ khám và điều trị bệnh; các chương trình y tế quốc gia, y tế cộng đồng được tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt. 
 
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, đã và đang trở thành hành động tự giác của mọi người. Hàng năm có trên 96% hộ được bình xét đạt 4 tiêu chuẩn “gia đình văn hoá”; toàn huyện có 66/66 ấp được công nhận là ấp văn hoá và 04/13 xã được công nhận danh hiệu xã văn hoá. Hoạt động thể thao và rèn luyện thân thể được cơ quan, trường học và nhân dân quan tâm nên có xu hướng ngày càng phát triển. 
 
Các chính sách xã hội được quan tâm thực hiện tốt nên đời sống gia đình các hộ chính sách, hộ nghèo được cải thiện rõ nét; số hộ nghèo còn 5,51% vào cuối năm 2013. 
 
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an tòan xã hội luôn được giữ vững; phạm pháp hình sự, tai - tệ nạn xã hội hàng năm đều giảm, điều này cho thấy sự nhận thức đúng đắn về pháp luật của đại bộ phận nhân dân, nhất là đối với thanh thiếu niên. Hàng năm, huyện đều đạt chỉ tiêu tuyển quân do tỉnh giao.

 

 
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tiền Giang.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây