Huyện Gò Công Tây: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh

Thứ năm - 25/08/2022 04:33
Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Gò Công Tây luôn quan tâm và tổ chức thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đồng chí cán bộ chủ chốt luôn nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW, Qui định 08-QĐi/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng gắn với Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định 37-QĐ/TW quy định những điều đảng viên không được làm và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII).

Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã xác định việc học tập theo phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ được phân công thực hiện để khắc phục những hạn chế, yếu kém; tập trung việc nâng cao  đạo đức công vụ; cải cách thủ tục hành chính; thái độ ứng xử văn minh, lịch sự trong giao tiếp với nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng hình ảnh đội ngũ người cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương.

Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn đã chủ động xây dựng quy chế tiếp công dân định kỳ theo quy định, chính quyền đối thoại với nhân dân; Mặt trận Tổ quốc đối thoại trực tuyến với nhân dân, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, qua đó kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc trong các lĩnh vực đời sống xã hội ở nông thôn, nổi cộm ở địa phương, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Bộ phận một cửa từ huyện đến cơ sở đã kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính, hướng dẫn tận tình cho người dân đến quan hệ công tác, nhất là lĩnh vực đất đai, vệ sinh môi trường…

Nhiều mô hình hiệu quả trong thực hiện như: UBND xã Yên Luông xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện”. Trung tâm Y tế huyện với mô hình “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”; qua đó tinh thần thái độ phục vụ bệnh nhân của đội ngũ y, bác sĩ ngày một nâng lên. Toàn thể cán bộ, công chức Phòng Tư pháp luôn thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đảm bảo giờ làm việc, đặc biệt trong giao tiếp với nhân dân luôn hòa nhã, lịch sự, tôn trọng nhân dân. Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện thực hiện tiêu chí “rèn luyện tư cách người cán bộ Mặt trận”, cụ thể từng cá nhân phấn đấu xây dựng đoàn kết, có lối sống trong sáng và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đoàn thanh niên huyện với phong trào “Tăng cường rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn”, thực hiện tiêu chí  “8 điều nên làm và 8 điều không nên làm” của người cán bộ Đoàn. Mô hình “Đạo đức công vụ” của UBND xã Đồng Sơn, khi tiếp xúc với nhân dân luôn thể hiện sự tôn trọng, có trách nhiệm, luôn tận tụy sáng tạo trong công việc, phục vụ tận tình đối với nhân dân.

Qua các phong trào trên cho thấy nhiều chuyển biến từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phục vụ nhân dân. Văn hóa công sở cơ bản được hình thành và ngày càng hoàn thiện. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa cả chiều rộng và chiều sâu.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh thời gian tới cần tập trung thực hiện một số việc cụ thể như sau:

Một là, Cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục nâng cao nhân thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng bộ huyện phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Hai là, kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị. Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ hơn nữa giữa Đảng với dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”; “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”; “xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Ba là, đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, theo phương châm cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu, khẳng định vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Bốn là, đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong tuyên truyền về học tập và làm theo phong cách làm việc Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW nhằm phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò giám sát của đại biểu HĐND các cấp, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân đối với việc thực hiện quy định nêu gương.

Tác giả bài viết: Phạm Trần Thảo Quyên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây