Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân cần nhận định đúng đắn về “thông tin xấu, độc” với “quan điểm sai trái, thù địch”

Chủ nhật - 06/08/2023 23:19
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc thường xuyên, liên tục vì nó liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, sự sống còn của chế độ, lợi ích của quốc gia – dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân. Chủ thể bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay là cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Nhân dân và cả hệ thống chính trị ở nước ta.
Người đọc cần cảnh giác với thông tin từ một số trang web xấu, độc, chống phá Đảng, Nhà nước. (Ảnh minh họa)
Người đọc cần cảnh giác với thông tin từ một số trang web xấu, độc, chống phá Đảng, Nhà nước. (Ảnh minh họa)

Để làm tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay thì cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân cần nhận định đúng  đắn về “thông tin xấu, độc” với  “quan điểm sai trái, thù địch” như sau:

Thông tin xấu, độc: Là những thông tin bịa đặt, bóp méo sự thật, xuyên tạc sự thật, biến trắng thành đen, lẫn lộn đúng – sai, thật – giả hoặc có một phần sự thật nhưng đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và hướng dư luận bằng những luận điệu sai trái, thù địch. Đó là những thông tin phát ra từ một hoặc nhiều chủ thể với mục đích tuyên truyền chống phá sự tiến bộ, sự phát triển, phủ nhận mặt tốt, mặt tích cực ở nước ta.  Những biểu hiện cụ thể là:

- Đưa tin, bài với những thông tin bịa đặt hoặc có một phần sự thật bị bóp méo, bị xuyên tạc hoặc có một phần sự thật nhưng được  “thêm thắt” đưa tin với dụng ý xấu.

- Bình luận (comment), phân tích và hướng dư luận với những vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội nhằm hạ thấp, xuyên tạc, phủ nhận chế độ ta, vu cáo, bôi nhọ vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

- Tuyên truyền chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, kích động khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.

- Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác mà pháp luật quy định.

- Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.

Quan điểm sai trái thù địch: Là một dạng thông tin xấu, độc phản ánh sai sự thật, biểu hiện âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam hoặc là hệ quả tác động của các thế lực thù địch bên ngoài vào bên trong, tạo ra quá trình “suy thoái” sang cực đối lập, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân ta. Quan điểm sai trái, thù địch được biểu hiện:

- Nhận thức, quan điểm trái ngược với lập trường, quan điểm của Đảng; đối lập với nền tảng tư tưởng của Đảng, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Đối lập với lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam.

- Tuyên truyền xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo sai sự thật; kích động, lôi kéo, gây rối loạn, mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Một số điểm giống nhau giữa “thông tin xấu, độc” với “quan điểm sai trái, thù địch” là làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân dễ bị nhận định sai là:

- Cả hai đều là thông tin bịa đặt, độc hại, có cùng mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

- Đều thể hiện ở những lời nói, bài viết, hành động,… của cá nhân hoặc nhóm xã hội phản ảnh không đúng thực tế đời sống chính trị, kinh tế, xã hội,… “thổi phồng” tiêu cực, “bơm căng” mâu thuẫn, “bóp méo” chính sách thực tế.

- Thường được triển khai bằng cách: Tung ra các khẩu hiệu, những lời tuyên bố, phân tích, đánh giá không đúng sự thật trên các lĩnh vực nhằm khiêu khích, bôi nhọ, đe dọa, gây mâu thuẫn; đào sâu, xuyên tạc các mâu thuẫn vốn có trong cơ chế, chính sách của Nhà nước.

Nhưng thật sự giữa “thông tin xấu, độc” với “quan điểm sai trái, thù địch” có sự khác biệt rõ rệt:

- Khác về  mục đích sử dụng, chủ thể tiến hành.

- Khác về thời gian, quy mô, phương tiện, cách thức chống phá; mức độ gây hại và nơi gây hại.

Nhìn chung, “thông tin xấu, độc” và “quan điểm sai trái, thù địch” xuất hiện mọi lúc, mọi người, kể cả khi chúng ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta càng thành công thì các thế lực thù địch càng điên cuồng chống phá. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân cần nhận diện đúng tính chất, mức độ, biểu hiện cụ thể của thông tin xấu, độc và những quan điểm sai trái, thù địch để có biện pháp đấu tranh phòng, chống là rất cần thiết trong tình hình mới và nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng là việc làm cần thiết để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay.

Tác giả bài viết: Phạm Trần Thảo Quyên

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây