Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên của Đảng ủy xã Long Bình 9 tháng đầu năm 2022

Thứ tư - 21/09/2022 23:26
Xác định, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu mà Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 25/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân” đã đặt ra.
Đ/c Bí thư Đảng ủy xã tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam cho đảng viên của 04 chi bộ Quân sự, Công an, Y tế và chi bộ ấp Thới Hòa
Đ/c Bí thư Đảng ủy xã tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam cho đảng viên của 04 chi bộ Quân sự, Công an, Y tế và chi bộ ấp Thới Hòa

Nhằm từng bước đổi mới nội dung và phương pháp công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ và đảng viên; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cả hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” theo tinh thần Kế hoạch số 40-KH/HU ngày 24/02/2022 của Huyện ủy Gò Công Tây về “Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai và tuyên truyền thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII), tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị” để tuyên truyền rộng rãi, sâu sắc chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiến tới mục tiêu: Đảng bộ và Nhân dân trong xã tự giác, tích cực, sáng tạo thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tin tưởng vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, nhân rộng điển hình nhân tố mới; đẩy mạnh việc đấu tranh, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Từ mục tiêu đó, ngay từ đầu năm 2022 Đảng ủy xã đã lãnh đạo, định hướng cho Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã và các ngành tham mưu Đảng ủy tổ chức các hoạt động để thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Qua 9 tháng đầu năm đạt kết quả bước đầu như sau:

Hàng tháng, Đảng ủy đã lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc và của địa phương với hình thức như: Kịp thời triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đến các chi bộ và giao các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành phụ trách chi bộ triển khai trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc qua các nhóm zalo (tùy theo nội dung văn bản mà có hình thức triển khai phù hợp); trong các cuộc sinh hoạt chi bộ hàng tháng đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy phụ trách chi bộ là người trực tiếp triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và chỉ đạo của cấp trên.

Nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đảng ủy đã lãnh đạo đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc; khẳng định quyết tâm đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, sự đồng thuận trong xã hội đối với những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức sinh hoạt chi bộ đồng loạt vào ngày 28/02/2022 trong toàn Đảng bộ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy xã đã tổ chức 01 cuộc sinh hoạt chung cho 100% đảng viên của 04 chi bộ: Quân sự, Công an, Y tế và chi bộ ấp Thới Hòa do đồng chí Bí thư Đảng ủy xã trực tiếp tuyên truyền kỷ niệm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 3/2 và quán triệt truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc.


Chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2022), Ban Thường vụ Đảng ủy xã xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Chuyên đề năm 2022 cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã; cán bộ, công chức xã; cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự xã; bí thư, phó bí thư các chi bộ trực thuộc, với 03 nội dung: (1) đợt sinh hoạt chính trị, tác phẩm: “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; (2) Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ hiện nay”; (3). Quy định 101 - QĐi/TW ngày 07/6/2012 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp”.
 

xa long binh sinh hoạt chuyen de

Đ/c Bí thư Đảng ủy xã triển khai các nội dung trong buổi sinh hoạt chuyên đề


Ngày 25/7/2022 Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã phối hợp với Văn hóa - Thông tin xã tổ chức hội thi “Tìm hiểu về Lịch sử Đảng bộ xã Long Bình” nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2022) với 03 phần thi: giới thiệu về đội, trắc nghiệm và tự luận. Có 12 đội tham gia dự thi của 14 chi bộ trực thuộc. Thông qua Hội thi đã tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về lịch sử Đảng bộ xã Long Bình.
 

Trao giải cho các đội thi
 

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022). Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề 14/14 chi bộ trực thuộc với Chủ đề: “Tự soi, tự sửa”. Có 03 nội dung: (1) Triển khai 12 điều thể hiện tư cách của người đảng viên cách mạng chân chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh; (2) Những điểm mới nổi bật trong Quy định số 37 - QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; (3) Tuyên truyền xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Trong buổi sinh hoạt đã khẳng định qua 12 điều thể hiện tư cách người đảng viên cách mạng chân chính của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, các ngành hãy “Tự soi, tự sửa” theo đúng tinh thần Kế hoạch số 40-KH/HU ngày 24/2/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy với Chủ đề “Tự soi, tự sửa” và xem đây là một trong những nội dung không thể thiếu trong các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng.
 

Đ/c Lê Thanh Quân – ĐUV – P.CT UBND xã triển khai các nội dung trong buổi sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ Trường Mầm non Long Bình

 

Bên cạnh, việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, Hội thi, các hoạt động tuyên truyền . . . nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022 thì việc viếng, thắp hương Bia Ghi danh liệt sĩ, Bia Chiến thắng Long Thạnh luôn được Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, chu đáo nhằm để tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Long Bình đối với các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh.
 

xa long binh vieng bia long thanh

Viếng bia ghi danh liệt sĩ nhân kỉ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/7


Ngoài ra, trong năm 2022 Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam xã Long Bình đã tổ chức lễ kỷ niệm 75 năm Chiến thắng Long Thạnh 18/2/1947 - Đinh Hợi; Tổ chức Họp mặt thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2022) nhằm thể hiện những tình cảm sâu nặng, lòng biết ơn sâu sắc và đời đời nhớ ơn các anh hùng, Liệt sĩ, thương binh, người có công với nước đã xả thân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho độc lập, tự do, hoà bình hôm nay.

Tóm lại, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã trong thời gian qua không chỉ là của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị cùng tham gia thực hiện. Từ đó, đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới của đất nước và hội nhập quốc tế. Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ mọi ngành, mọi người thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Từ đó, đã góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng ủy; các chỉ tiêu pháp lệnh, các chuyên đề thi đua của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã trong 09 tháng qua và của năm 2022 đã đề ra.

Tác giả bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngọc

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây